Nya mediejobb blomstrar även inom iGaming

Linnéuniversitetet
Foto: Linnéuniversitetet

I takt med spelindustrins och iGamings expansion har nya jobb sakta men säkert blomstrat upp på marknaden. Bland de förekommande jobben inom IT, programmering och ekonomi finns nu även en hel del mediejobb listade.

Nya affärsområden
Många företag har insett att vi nu står i ett digitalt samhälle, där kunskap om traditionella såväl som digitala medier är avgörande för framtidens affärsutveckling.

Marknaden har blivit mer dynamisk och kunskap har blivit en avgörande faktor för den digitala utvecklingen. Bara inom iGaming har vi sett hur kommunikatörer, medieplanerare och informatörer har fått en ny och unik bransch att arbeta med.

Favorit bland medieutbildningar
Media Managementprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar är enligt webbsidan högskolekvalitet en klar favorit och toppar just nu som en av landets bästa utbildningar inom ämnet.

För att få en bättre bild av mediestudenterna, mediejobben och mediernas utveckling har PokerListings pratat med Örjan Petersson som arbetar som universitetsadjunkt och programansvarig för programmet.

Enligt Petersson har Media Management mycket att bidra med till både iGaming och mediebranschen.

- Media Management kan bidra med förståelse för sektorns ekonomiska och juridiska förutsättningar, kunskap om medieteknologins roll som förändringagent samt förutsättningar för att förstå publikbeteende och föränderlighet, säger Petersson.

Det är ingen tvekan om att marknader såväl som branscher är dynamiska. Mycket förändringar sker och vi verkar befinna oss i en digitalisering. Petersson menar däremot att förändringar inte behöver vara en nackdel. Enligt honom behöver vi först se bakåt i tiden för att förstå det som kan vänta oss.

- Dynamik handlar om att förstå förändring och vad som driver denna, och för att förstå och kunna förutse är det lika viktigt att titta bakåt i tid som framåt.
Självklart följer vi det som sker i mediebranschen, men för att få full förståelse ställs detta i förhållande till historiska förändringar. Vi kan inte välja väg, utan att först ha tittat på hur kartan ser ut bakåt i tid, menar Petersson.

Örjan Petersson
Örjan Petersson delar ut diplom till en mediestudent
 

Förändringar innebär i praktiken också att att många av samhällets funktioner och organ behöver omstruktureras. Hur flexibla är ni och vilka förändringar kan vi förvänta oss inom de närmsta åren?

- Akademisk utbildning justeras utifrån större upptäckter inom respektive forskningsfält, och inte utifrån branschbehov. Dock följer forskning och branschspecifik förändring ofta varandra hand i hand sett över tid.


- Mediebranschen kommer högst sannolikt om vi ska tro samtida forskning, vilket vi har all anledning att göra, att bli uttökat digitaliserad sam än mer interaktiv. Vi kan även se hur publiken blir allt mer individualiserad i sin konsumtion av medier, dvs "one size fits all" är på väg ut. Teknologisk utveckling kommer fortsatt sannolikt att vara den största drivkraften för förändring, säger Petersson.

Spelindustrin, framförallt iGaming är en bransch som blomstrar. I takt med branschens expansion har vi kunnat se hur mediejobben har utvecklats och skapats inom iGaming. Hur förhåller sig era utbildningar till olika branscher?

- När det gäller akademisk utbildning så är denna väldigt sällan yrkesorienterad, den koncentrerar sig i stället till att förstå olika fenomen som tex i vårt fall medier, publikbeteende eller mediekonomi. Samma sak gäller som om studenten hade läst tex fysik, efter utbildningen kan vår tänkte fysiker jobba såväl inom kärnkraftindustrin som hos NASA.

- Så våra utbildningar är ej riktade mot en specifik bransch, utan mot fenomenet/forskningsfältet media-management. Undantaget från detta tänk är vissa yrken som kräver en yrkeslicens tex legitimerad läkare eller jurist. Men även i dessa fall börjar studenten med att läsa övergripande forskningsfält som medicin eller juridik innan de i slutet av sin utbildning väljer en specialisering som ger dem legitimationen/licensen för att agera i ett yrke, menar Petersson.

Många tror att papperstidningen kommer att dö ut om tio år. På samma sätt har det klassiska casino- och pokerspelandet nu blivit digitaliserat. När vi ställer frågan om vi befinner oss i en digital revolution så svarar Petersson att vi redan står mitt i den.

- Vi står inte inför en digital revolution, vi står knädjupt mitt i den. Tidningsdöden är redan ett faktum, och vi kommer med största sannolikhet att redan inom den närmsta femårsperioden se papperspublikationer övergå till att bli renodlat digitala.

- Tittar vi historiskt så kan vi använda småbildskameran som exempel för det som pågår just nu. Kodak var marknadsdominanta på 135mm film under decennier, men när digitalkameror blev allt billigare för privatkonsumenter föll fotoindustrin mer eller mindre över en natt. Vi befinner oss ungefär på samma punkt just nu när det gäller läsplattan, och detta har påverkat till exempel tidningsindustrin. Desto fler billigare, eller funktionellt bättre läsplattor desto större blir påverkan på branschen, säger Petersson.

Slutligen, vilka branscher tror du kommer föda de nya mediejobben?
-
Underhållning.

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page