Texas Holdem Regler

Texas Holdem Regler

Texas Holdem är världens populäraste pokervariant. De officiella reglerna är faktiskt väldigt logiska och lätta och kräver endast några minuters inlärning. Att bemästra Texas Hold’em tar däremot mycket längre tid och vissa skulle säga att man aldrig kan bli fullärd. Oavsett hur många år man spelat poker finns det alltid nya saker att lära sig och det kanske är anledningen till att spelet blivit så omåttligt populärt. I den här guiden går vi igenom både reglerna och själva spelet steg för steg.

Introduktion till Texas Hold’em poker

Har du precis börjat lära dig Texas Hold’em är den här guiden perfekt att ha nära till hands. Varje ämne vi berör här innehåller även länkar till mer djupgående artiklar för den specifika aspekten av Texas Hold’em regler. När du känner att du har förstått konceptet och är redo att spela kan du kolla in de bästa pokersajterna online här.

Innan vi kör i gång med att beskriva helheten av Texas Hold’em reglerna och spelet i sig kommer här nedan en ordlista med termer som du kommer stöta på under guiden. Vill du lära dig fler än dessa hittar du en komplett ordbok för poker här.

 • Blinds/Mörkar: En förkortning för ”blinda/mörka satsningar”, dessa är de forcerade satsningarna som görs innan korten delas ut.
 • Knapp: Detta är ett smeknamn för den spelare som agerar dealer i en specifik hand.
 • Under the gun (UTG): Namnet på positionen som agerar först (spelaren till vänster om stora blind/mörk).
 • Cut-off (CO): Namnet på positionen som agerar före knappen (spelaren till höger om knappen).
 • Check: Det här är liknande en syn fast man stoppar här inte in några marker i potten. Ett exempel på när man kan checka är om ingen har höjt på dig som sitter i stora mörk/blind.
 • Flop: Detta är namnet på de tre första gemensamma kort som delas ut.
 • Fjärde gatan/Turn: Detta är namnet på det fjärde gemensamma kort som delas ut.
 • Femte gatan/River: Detta är namnet på det femte gemensamma kort som delas ut.
 • All-In: När en spelare stoppar in alla sina marker i potten.
 • Pre-flop: Allt som sker innan floppen delas ut händer pre-flop.
 • Showdown: När den sista satsningsrundan är klar visar de kvarvarande spelarna sina händer för att se vem som vinner potten.

Grundläggande Texas Hold’em regler

Texas Holdem poker är ett pokerspel för gemensamma kort där spelet fokuserar lika mycket på själva satsningen som på korten som spelas. Något som också är värt att nämna är att trots att Texas Hold em regler är desamma i både Texas Holdem cash game och Texas Holdem turneringar så är slutmålet lite annorlunda.

Texas Hold’em cash games spelas på ett bord med två till tio spelare där dina marker är i direkt korrelation till de pengar du köpt in på bordet. Det vill säga att om du köpt in för $100 så får du motsvarande värde i marker. En Texas Hold’em turnering är i grunden samma sak som andra typer av Hold’em men har ett par adderade regler. Till exempel så spelas en turnering i regel på flera bord samtidigt då spelarantalet överstiger tio spelare.

En annan skillnad är att här sker inköpet före turneringen och sen får du ett visst antal marker som du ska använda som ett verktyg för att samla på dig så många marker som möjligt med slutmålet att vara den enda spelaren kvar. I turneringar ökar även blindsen/mörkarna efter utsatt tid, vilket det inte gör i cash games.   

Ett Texas Hold’em spel kan man bryta ned i tre huvuddelar:

 • Uppstart
 • Satsningsrundor
 • Showdown

Grundläggande video om Texas Hold'em regler

Har du inte så mycket tid? Då kan du kolla vår korta introduktionsvideo här nedan där vi lär er det mest grundläggande inom Texas Hold’em på bara två minuter!

Texas Hold'em – Dealerknappen

Texas Hold'em Regler. Dealer.
Texas Hold'em live dealer

När alla spelare satt sig vid bordet är det första som behövs marker för att spela poker. För att veta hur vilken typ, och hur mycket, marker varje spelare ska ha så behöver du först förstå hur spelet fungerar lite bättre så vi kommer återkomma till detta. För stunden antar vi att alla spelare har marker framför sig och är redo att spela poker.

Nästa steg är att bestämma vilken spelare som startar med dealerknappen. Alla Hold’em spel spelas med något som kallas för en roterande dealer vilket betyder att en spelare agerar dealer en hand och sedan skickar den till vänster efter avslutad hand. För att välja vem som startar som dealer brukar man dela ut ett kort till varje spelare och den som har det högsta värdet på sitt kort startar som dealer. Här räknas ess alltid som högt.

Knappen

Oavsett om du spelar poker på ett casino där du har en professionell dealer eller hemma med kompisar där någon kanske tar på sig ansvaret att dela ut korten varje hand så kommer dealerknappen fortfarande att rotera åt vänster efter varje hand. Det vill säga att även om det är samma person som delar ut korten varje hand så är det fortfarande den spelare med dealerknappen som är att anse som dealer för den handen.

Texas Hold'em layout

En Texas Hold’em layout består av tre flopprutor, en turnruta och en riverruta mitt på pokerbordet. Det kan även finnas en spelsektion markerad som en linje runt hela bordet. Alla marker som läggs över denna linje är att anse som en satsning.

Blindsen/Mörkarna i Texas Hold'em

Texas Hold'em pokermarker

Nu när du har koll på hur dealern fungerar är det dags att sätta in blindsen/mörkarna. Det finns två blinds/mörkar i Texas Hold’em. Den lilla och den stora. Det här är forcerade satsningar som de två spelarna till vänster om dealerknappen måste göra för att säkerställa att det finns marker att spela om i varje hand. Utan dessa forcerade satsningar skulle spelare känna sig manad att lägga sig mycket oftare och det skulle resultera i mycket sämre action på bordet.

Spelaren direkt till vänster om dealern lägger den lilla blinden/mörken och spelaren till vänster om denna spelare lägger den stora blinden/mörken. I regel är stora blinden/mörken dubbelt så stor som den lilla. Storleken på blindsen/mörkarna är vad som avgör vilken insatsnivå av poker som ska spelas och när det gäller cash games brukar man i regel inte vilja att spelare har mindre än 100 stora blinds/mörkar (bb). Så om du spelar ett spel där alla har gått in med 1000kr var så bör den stora blinden/mörken inte vara högre än 10kr. Detta varierar dock.

Spelar man poker på ett casino så kommer storleken på det minsta och högsta inköp man får göra på ett bord bero helt och hållet på mörkarna/blindsen. Ett vanligt exempel är att man får köpa in för minst 20st stora mörkar/blinds och som mest för 100st stora mörkar/blinds. Även detta varierar från casino till casino.

Texas Hold'em Poker satsningsregler

Nu är du redo att dela ut den första handen och oavsett vem som fysiskt delar ut korten så ska det första kortet gå till spelaren som sitter till vänster om dealerknappen och man delar sedan ut resterande kort medsols. I Texas Hold’em ska alla spelare ha två kort var vända nedåt. Dessa kort kallas för hålkort och är spelarnas egna kort.

När du spelar en hand Texas Holdem poker så består den av minst en, och som mest fyra, satsningsrundor. Den första satsningsrundan sker när alla spelare fått sina två hålkort. Denna satsningsrunda kallas även för ”Preflop”. En hand avslutas antingen när alla spelare utom en har lagt sig eller efter den fjärde satsningsrundan är avklarad och de kvarvarande spelarna visar sina händer för att avgöra vem som har den bästa femkortshanden och således vinner potten. I de fall där flera spelare har en exakt lika bra hand så delas potten mellan dom.

Exempel på en delad pott:

De gemensamma korten är K Q J 10 3

Spelare 1 har hålkorten A Q och har då en stege genom att använda K J 10 från de gemensamma korten i kombination med sina hålkort.

Spelare 2 har hålkorten A A och har då en stege genom att använda K Q J 10 från de gemensamma korten i kombination med ett av sina hålkort.

Före floppen

(Notera: De kommande satsningsreglerna gäller för Limit Texas Hold’em. Läs mer om No-Limit och Pot-Limit satsningsformat här). När alla spelare har fått sina hålkort startar den första bettingrundan. Varje spelare kollar på sina hålkort och bestämmer sig för vad dom vill göra. I Hold’em poker agerar endast en spelare åt gången. Den som agerar först är spelaren till vänster om stora blinden/mörken. Denna spelare har tre val:

 • Lägga sig: Betala ingenting till potten utan lägger sin hand och väntar på att nästa runda ska starta.
 • Syna: Matcha motsvarande summa till stora blinden/mörken. Detta kallas också för att ”limpa in”.
 • Höja: Höja den stora blinden/mörken med det dubbla (notera att detta gäller för Limit Hold’em och att i No-Limit Hold’em kan man höja hur mycket man vill och i Pot-Limit Hold’em kan man höja som pott som mest).

När en spelare har gjort sitt val blir det nästa spelares tur (spelaren till vänster) att göra sitt val. Varje spelare får samma tre val: lägga sig, syna den nuvarande satsningen eller höja. I Limit Hold’em är en höjning alltid summan av en satsning tillsammans med föregående satsning. Ett exempel på detta i Limit Hold’em skulle vara att om någon vill höja när stora blinden/mörken är 25kr så blir en höjning alltså 50kr (stora blinden/mörken + en ytterligare satsning).

En Texas Hold’em satsningsrunda är slut när två villkor uppnås:

 1. Alla spelare har fått chansen att agera.
 2. Alla spelare som inte har lagt sig har satsat samma summa för nuvarande satsningsrunda.

Exempel på två satsningsrundor

Exempel 1

Det är fem spelare vid bordet:

 • Spelare 1 – Knapp
 • Spelare 2 – Lilla blind/mörk (10kr)
 • Spelare 3 – Stora blind/mörk (20kr)
 • Spelare 4 – Under the gun (UTG)
 • Spelare 5 – Cut-off (CO)

Starten av satsningsrundan

 • Spelare 4 – Synar den stora blinden/mörken (20kr)
 • Spelare 5 – Lägger sig
 • Spelare 1 – Synar den stora blinden/mörken (20kr)
 • Spelare 2 – Synar den stora blinden/mörken (då denna spelare redan har lagt 10kr i lilla blind/mörk så behöver spelaren endast lägga in ytterligare 10kr).
 • Spelare 3 – Checkar (då denna spelare redan har lagt den stora blinden/mörken och det matcher senaste satsningen behöver spelaren inte lägga in ytterligare pengar för att syna; detta kallas att checka).

Slutet av satsningrundan

När spelare 2 synar den stora blinden/mörken har nu alla spelare samma summa pengar i potten framför dom. Däremot så har spelare 3 ännu inte agerat och satsningsrundan är inte över förrän spelare 3 har checkat och båda villkoren uppfyllts.

Exempel 2

Det är fem spelare vid bordet:

 • Spelare 1 – Knapp
 • Spelare 2 – Lilla blind/mörk (10kr)
 • Spelare 3 – Stora blind/mörk (20kr)
 • Spelare 4 – Under the gun (UTG)
 • Spelare 5 – Cut-off (CO)

Starten av satsningsrundan

 • Spelare 4 – Synar den stora blinden/mörken (20kr)
 • Spelare 5 – Höjer till 40kr
 • Spelare 1 – Lägger sig
 • Spelare 2 – Lägger sig
 • Spelare 3 – Återhöjer (då denna spelare redan har lagt den stora blinden/mörken så matchar denna spelare den tidigare höjningen (40kr totalt) och lägger till ytterligare 20kr (totalt 40kr +20kr = 60kr)
 • Spelare 4 – Lägger sig (de 20kr denna spelare har investerat ligger kvar i potten)
 • Spelare 5 – Synar (matchar spelare 3 höjning på totalt 60kr).

Slutet av satsningsrundan

I det här scenariot har alla spelare fått sin chans att agera när spelare 3 gjorde sin återhöjning men alla spelare har inte lagt in samma summa i potten. När spelare 4 lägger sig är endast spelare 3 och spelare 5 kvar i potten. När spelare 5 synar spelare 3 höjning är båda villkoren uppfyllda och satsningsrundan är över.

Flop

Floppen i Texas Hold'em poker
Floppen i Texas Hold'em

När pre-floprundan är över så delas floppen ut och den andra satsningsrundan startar. Det här sker genom att man tar det översta kortet i kortleken och lägger det nedvänt på bordet (detta kort kallas för brännkortet (burn card) och är inte i spel), och de efterföljande tre kort i kortleken läggs uppvända som floppen. Dessa tre kort är de första gemensamma korten som alla spelare får använda sig av för att skapa den bästa femkortshanden.

När floppen är lagd börjar den första post-flop (efter flopp) satsningsrundan. Reglerna för post-flop satsningsrundor är samma som pre-flop med två små undantag:

 • Den första spelaren att agera är den spelare som sitter närmast till vänster om knappen.
 • Den första spelaren att agera kan checka eller satsa. Eftersom det inte gjort några satsningar på denna runda ännu så kostar det inget att syna, vilket gör att spelaren kan checka.

En satsning på floppen i Limit Hold’em är samma summa som stora blinden/mörken. I No-Limit Hold’em måste satsningen vara minst lika stor som den stora blinden/mörken men får vara lika stor som spelarens alla marker. Om någon redan satsat så måste en höjning i No-Limit Hold’em vara minst det dubbla föregående satsning.

Turn

Turnen i Texas Hold'em
Turnen i Texas Hold'em

När satsningsrundan på floppen är avklarade (det vill säga när alla spelare som vill se nästa kort (turn) har matchat värdet av eventuella bets) så lägger dealern ut ännu ett brännkort som inte är i spel, följt av det fjäre gemensamma kortet, även kallat turn, som läggs bredvid flopkorten (Se bild till höger). När turnen är utdelad så börjar den tredje satsningsrundan.

Den tredje satsningsrundan i Limit Hold’em är identisk som föregående satsningsrundan med ett undantag: Storleken på satsningen för den här satsningsrundan, och den sista satsningsrundan, är dubblad. Detta betyder att en satsning nu kostar lika mycket som två stora blinds/mörkar (40kr). I No-Limit Hold’em är denna satsningsrunda identisk som föregående.

River

Om man antar att mer än en spelare är kvar i handen efter den tredje satsningsrundan är det nu dags för det femte gemensamma kortet att delas ut, även kallad river. Precis som tidigare lägger dealern ut ett brännkort följt av riverkortet som placeras bredvid de andra fyra utlagda gemensamma kort.

Nu är alla gemensamma kort utdelade och inga fler kommer att delas ut och den sista satsningsrundan påbörjas. Den är identisk i både Limit Hold’em och No-Limit Hold’em som föregående satsningsrunda. Kom ihåg att inte visa er hand förrän satsningsrundan är avklarad då detta i många fall ”dödar” din hand och inte längre är i spel.

Showdown

Pokerlistings handkalkylator. Vilken hand vinner?
Pokerlistings handkalkylator

När alla gemensamma kort har delats ut och den fjärde och sista satsningsrundan är avklarad blir det en showdown mellan kvarvarande spelares händer. Här visas händerna och den bästa femkortshanden tar hem potten. Här nedan är reglerna som gäller för vem som ska visa först i en Hold’em showdown:

 • Spelaren som satsade på river ska visa sin hand först. Om någon annan spelare själv väljer att visa först är det okej.
 • Om ingen satsning skedde på river (alla spelare checkade), så visar spelare närmast knappen till vänster sin hand först och så fortsätter man medsols tills alla kvarvarande spelare visat sina händer.
 • Om en spelare får se någon annans hand först och vet om att dom inte har bäst hand har dom möjlighet att antingen visa sin hand eller bara lägga sig utan att visa och ge upp potten.

Den bästa 5-kortshanden i Texas Hold'em

I Texas Hold’em poker måste du göra den bästa femkortshanden du kan genom att använda vilken kombination som helst av dina två hålkort och de fem gemensamma korten på bordet. Du kan använda båda dina hålkort, ett av dom, eller inget för att göra detta. Här följer några regler för hur man kommer fram till en vinnande pokerhand:

 • Kom ihåg den officiella handrankingen för poker. Det finns inga undantag för denna ordning. Till exempel slår en färg alltid en stege, triss slår alltid två par etcetera. Du kan också använda vår handkalkylator om du fortfarande är osäker. 
 • Det finns inga andra händer som används i Hold’em utöver de som finns listade i diagrammet. Till exempel så om du har tre par så räknas det endast som två par (de två högsta).
 • En pokerhand måste bestå av exakt fem kort och det är endast de fem korten som används för att komma fram till den vinnande handen.

Showdown exempel

Brädan (de gemensamma korten) är 2 J Q K A .

 • Spelare 1 har hålkorten: 10 9
 • Spelare 2 har hålkorten: 10 2

Kombinerat med de gemensamma korten har båda spelarna bäst hand då båda har stege (från Ess (A) till tio (T)). Det här betyder att potten delas mellan de två spelarna. De återstående korten och det faktum att spelare 1 också har ett par spelar ingen roll då det endast är de fem bästa korten som räknas i handen. Om ingen av de kvarvarande spelare har något (inget par eller bättre) så vinner den hand som har det högsta värdet på sitt kort. Det här betyder att:

A clubs A 7 spades 7 6 spades 6 4 diamonds 4 3 hearts 3

är bättre än

K spades K Q spades Q J clubs J 9 clubs 9 8 diamonds 8

A clubs A J hearts J 9 spades 9 8 diamonds 8 6 hearts 6

är bättre än

A hearts A J clubs J 9 diamonds 9 8 clubs 8 2 spades 2

Färgerna på korten används aldrig för att avgöra styrkan på en hand i Hold’em.

När du har avgjort den vinnande pokerhanden så får den spelaren potten. Dealern skickar knappen ett steg till vänster och de två spelarna till vänster om den nya knappen lägger in lilla respektive stora blind/mörk och en ny pokerrunda startar.

Ytterligare Texas Hold'em regler

Höjning

 • En spelare måste antingen deklarera sin intention att höja verbalt genom att säga hur mycket, eller stoppa in en viss summa marker som då räknas som höjningen. En spelare är inte tillåten att placera marker i satsningsfältet för att sedan ta fler marker från sin stack och även placera detta i satsningsfältet. Detta kallas för "string bet".

Köpa marker

 • Den minsta summa av marker en spelare tillåts köpa före deras första hand bestäms av husets (till exempel casinots) regler som anordnar spelet. Vanligtvis är detta någonstans mellan 20–100 gånger den stora blinden/mörken.
 • Den största summa av marker en spelare tillåts köpa före deras första hand bestäms av husets (till exempel casinots) regler som anordnar spelet. Detta varierar även det och ibland finns det inte ens ett sådant tak.
 • I ett cash game så kan en spelare köpa in nya marker om dessa tar slut, eller ladda på extra marker om spelare har tappat marker och vill ha mer framför sig. Detta görs alltid mellan händer och inte under pågående hand.

Spela Texas Hold'em online

Tror du att du har vad som krävs för att slå dina motståndare? Signa upp vid något av de bästa pokersajterna online här nedan och testa! Vi har testat alla stora pokersidor och här nedan är de vi rekommenderar:

Spela Texas Holdem Poker här

Texas Hold'em inköpsregler

Ett inköp i Texas Hold’em refererar till hur mycket det kostar att köpa in i ett poker cash game eller turnering. Det finns vanligtvis specifika regler för Texas Hold’em inköp och dessa kan variera från en pokersida till en annan. Här är dock den generella kärnan i det hela. Många pokerrum tillåter ett minimuminköp på 20–40 stora blinds/mörkar för cash games och maxinköpet brukar ligga kring 100 stora blinds/mörkar men ibland existerar inte ett maximumtak för inköp.

Ibland får du möjligheten att välja om du vill köpa in short- eller djupstackad. Det kostar såklart mindre att köpa in med en mindre stack men det negativa detta medför är att dina indirekta odds sjunker drastiskt post-flop. Det här betyder att ditt spel är mer begränsat och du kan inte lika ofta se floppen samt att du kan vinna mindre marker. Ytterligare en sak att tänka på är raken – det vill säga procenten som spelanordnaren tar ur varje pott för att anordna spelet. Detta gör också en mindre (short) stack blir mindre profitabel.

Oavsett vad så är det oerhört viktigt att du köper in för a) vad du har råd att förlora; b) vad du är bekväm med att förlora. Storleken på ditt inköp bör även reflektera skicklighetsnivån du spelar på och hur stor din bankrulle är. Även de bästa spelare har långa förlustperioder och detta är viktigt att tänka på när man väljer sitt inköp för att inte riskera en negativ påverkan på ditt liv i övrigt. Kom också ihåg att du aldrig får ta marker från bordet samtidigt som du sitter kvar för att säkra upp en viss summa. Detta kallas för att ”going south”.

Träna på Texas Hold'em online gratis

Även om Texas Hold’em reglerna kan verka lite komplicerade i vissa lägen är det ändå rätt lätt att förstå i praktiken. Det finns inget bättre sätt att lära sig Texas Hold’em på än att faktiskt spela några händer på riktigt. Det kan man göra hemma bland vänner eller på ett riktigt casino, live eller online.

Att spela Texas Hold’em poker online kan vara det lättaste sättet att bli bekväm med Texas Hold’em reglerna då du kan spelar många fler händer mycket snabbare. Du kan välja att spela för riktiga pengar eller gratispengar som erbjuds på många pokersidor. Här kan du kolla in de bästa sidorna för att spela Texas Holdem poker gratis online.

Texas Holdem Regler FAQs

 • Vilka är de viktigaste officiella reglerna i Texas Hold'em?

  1. INKÖP - I ett cash game finns det ett minimuminköp för att få spela men du kan köpa in mer marker när du vill efter avslutad hand. I en turnering däremot köper du in en gång och får marker som brukar motsvara kring 100 stora blinds/mörkar, eller mer.

  2. DEALERKNAPPEN - Den representerar en roterande dealer som flyttas ett steg till vänster efter varje hand. För att bestämma den första dealern delar man ut ett kort till varje spelare och den med det högsta kortet får börja som dealer.

  3. BLINDS/MÖRKAR - En förkortning för ”blinda/mörka satsningar”, dessa är de forcerade satsningarna som görs innan korten delas ut. Det finns två blindar/mörkar - den lilla och den stora. Spelaren direkt till vänster om dealern lägger den lilla blinden/mörken och spelaren till vänster om denna spelare lägger den stora blinden/mörken. I regel är stora blinden/mörken dubbelt så stor som den lilla.

  4. DELA UT KORT - Man delar ut korten medsols och börjar med spelaren till vänster om dealern. Varje spelare får ett kort åt gången till de har två hålkort vardera. När man delar ut de gemensamma korten (flop, turn, river), bränner man alltid ett kort först.

  5. SATSNINGSRUNDA - Varje gång kort har delats ut till spelare eller gemensamma kort läggs på bordet är det dags för en ny satsningsrunda. Här kan en spelare välja att checka (göra ingenting), satsa (lägga till marker till potten), syna (matcha en tidigare spelares satsning), höja (lägga till mer marker än den tidigare spelarens satsning), eller lägga sig (ge upp sin hand och vänta på nästa giv). En satsning måste vara minst lika mycket som en stor blind/mörk och en höjning måste vara minst dubbelt så stor som senaste satsningen.

  6. SATSNINGS- och HÖJNINGSREGLER - Du måste tydligt visa att du har tänkt att höja genom att antingen verbalt säga hur mycket du vill höja, alternativt ta så många marker du vill höja och lägga in dom i potten i en rörelse. Du kan inte stoppa in några marker åt gången för detta kallas för "string bet" och räknas oftast som en syn.

  7. SHOWDOWN - Så länge inte alla spelare har lagt sig förutom en så vinner den spelare med bäst hand vid showdown. Detta sker efter sista satsningsrundan efter riverkortet är utdelat. Spelaren som gjorde satsningen på river ska visa sin hand först. De andra kan sedan visa sin hand för att kunna vinna potten, eller ge upp potten och lägga sin hand.

  8. BÄSTA HANDEN - Den officiella handrankingen för poker ser ut såhär (med bästa handen överst):

  Royal Flush
  Färgstege
  Fyrtal
  Kåk
  Färg
  Stege
  Triss
  Två par
  Ett par
  Högt kort
 • Hur många spelare är man i Texas Hold'em?

  I Texas Hold'em cash game spelar man på ett bord med 2-10 spelare. Målet i cash game är att vinna så många marker man kan. I en flerbordsturnering finns det x antal spelare som fördelas på flera olika bord, oftast 9-10 per bord. När en spelare har tappat alla sina marker åker spelare ut ur turneringen och allt eftersom fler spelare åker ut minskar även antalet bord som turneringen spelas på. Till slut finns endast ett bord kvar med 9-10 spelare (finalbordet). Dessa gör sedan upp om vem som vinner turneringen och toppriset.
 • Hur fungerar blindsen/mörkarna i Texas Hold'em?

  Det finns två stycken blinds/mörkar i Texas Hold'em. Den lilla och den stora. Spelaren direkt till vänster om dealern lägger den lilla blinden/mörken och spelaren till vänster om denna spelare lägger den stora blinden/mörken. I regel är stora blinden/mörken dubbelt så stor som den lilla.
 • Vilken är den sämsta starthanden i Texas Hold'em?

  Den matematiskt sämsta starthanden i Texas Hold'em är 72 i olika färger. Faktum är att i många home games eller TV-sända pokershower får man ofta en bonus för att vinna med den här handen. Det är ett sätt att öka spelets action.

Comment on that

Ditt meddelande väntar på godkännande
×
partypoker poker bonus