Regler Omaha Poker - pot-limit omaha & omaha hi-lo guide

Regler Omaha Poker

Här hittar du alla regler för omaha poker presenterade på ett lättöverskådligt vis. De går snabbt att lära sig och på bara ett par minuter kan du vara igång och spela.

Omaha är precis som Texas holdem ett spel med gemensamma kort på bordet (community cards) samt maximalt fyra betningsrundor.

De fyra bettingrundorna i omaha (pre-flopp, flopp, turn & river) fungerar likadant som i Texas Holdem, med undantag att den vanligaste strukturen är pott-limit istället för no-limit. Är du osäker på skillnaderna mellan pott-limit och no-limit rekommenderar vi dig att läsa vår artikel om Pott-limit vs No-limit först.

Fortsätt sedan med kapitlen nedanför som behandlar omaha regler, hur man skapar en hand samt en handrankinglista.

Pot-limit omaha regler
Omaha hi-lo regler

Börja spela omaha idag! Lista nätets bästa Omaha-sajter

Pot-limit omaha regler

 1. Spelet utgår från given som markeras av en knapp då du spelar på nätet eller i ett kasino. Knappen förflyttas ett steg medurs efter varje hand.

 2. De två spelarna till vänster om given betalar lilla respektive stora mörken (blinds). Dessa spelare är de enda som tvingas lägga in pengar i potten innan korten delas ut.

 3. Alla spelare får fyra kort (hålkort) i Omaha.

 4. Den första betningsrundan börjar med spelaren till vänster om stora mörken, och fortsätter medurs runt hela bordet.

 5. När den första betningsrundan är över lägger "dealern" upp tre kort som alla spelare använder sig av. Detta kallas floppen.

 6. Den andra betningsrundan öppnas av spelaren till vänster om given och fortsätter medurs runt bordet.

 7. När den andra betningsrundan är över läggs ett fjärde gemensamt kort upp på bordet. Detta kallas "fjärde gatan" eller "the turn".

 8. Den tredje betningsrundan fungerar precis som den andra och börjar med spelaren till vänster om knappen.

 9. Efter den tredje betningsrundan läggs ett femte och sista gemensamt kort upp på bordet som kallas "femte gatan" eller "the river".

 10. Efter femte gatan äger en sista betningsrunda rum. Som vanligt agerar spelaren till vänster om knappen först
PartyPoker Bonus Banner

Omaha - hur man skapar en hand

Det finns två stora skillnader mellan Texas holdem och Omaha. Den första är att varje spelare får fyra hålkort i Omaha istället för två. Den andra är att man måste använda två ( exakt två ) av de fyra hålkorten, tillsammans med tre ( exakt tre ) av korten på bordet (de gemensamma korten), när man skapar en hand. I holdem kan man använda ett, två eller inget (spela bordet) av hålkorten.

Detta får till följd att många Omaha-nybörjare gör misstag och tror att de fått till exempel färg, stege eller kåk när de i själva verket har en betydligt svagare hand.

Nedan följer ett par exempel för att förtydliga vad som gäller:

Hur man skapar en hand i Omaha - Exempel 1

På bordet: 10 7 2 3 K

I holdem: de spelare som sitter med ett hjärter har färg. En spelare med A har nötterna (bästa möjliga handen), Q ger "näst-nöten" osv.

I Omaha: för att en spelare ska ha färgen måste han/hon ha minst två hjärterbland sina hålkort. Du har inte en färg om din hand innehåller endast ett hjärter. Alla A-xh-x-x kombinationer ger en spelare nötterna.

Hur man skapar en hand i Omaha - Exempel 2

På bordet: 7 8 9 T J

I holdem: alla spelare har en stege 7-J. Alla spelare med en Q har en stege (8-Q) och spelare med KQ har nötterna (en stege 9-K).

I Omaha: du måste använda två kort från din hand för att komplettera stegen. En 5-6-x-x hand ger den lägsta stegen (5-9), en K-Q-x-x hand ger den högsta stegen (9-K). En 7-8-x-x, 8-9-x-x, 9-T-x-x, T-J-x-x eller J-7-x-x hand osv. ger en knekt-hög stege. En Q-J-x-x, Q-T-x-x, Q-9-x-x eller Q-8-x-x hand ger en dam-hög stege.

Hur man skapar en hand i Omaha - Exempel 3

På bordet: K K K K 9

I holdem: alla spelare har ett fyrtal. Spelare som har ett ess på handen har nötterna, en dam ger näst-nöten osv.

I Omaha: Ingen kan ha ett fyrtal. En spelare med A-A-x-x har nötterna (kåk med kungar och ess), Q-Q-x-x ger näst-nöten (kåk med kungar och damer) osv.

Hur man skapar en hand i Omaha - Exempel 4

På bordet: K K K 7-As

I holdem: en spelare som har K sitter med nötterna. (fyrtal i kungar med ess kicker), AA ger näst-nöten (kåk med ess och kungar), osv.

I Omaha: en spelare K-x-x-x har nötterna (fyrtal i kungar, kickern spelar ingen roll eftersom bara en spelare kan ha K), en spelare med AA har näst-nöten (kåk med ess och kungar) osv.

Spelexempel Omaha - Vem har bästa handen?

För att förtydliga det hela ännu mer tar vi ett spelexempel där tre spelare möter varandra i ett parti Omaha online. Såhär skulle resultatet av handen bli:

Spelare 1 har:

       

Spelare 2 har:

       

Spelare 3 har:

       

På bordet kommer följande kort:

         

Vad har spelarna för händer?

Spelare 1 skulle här kunna göra misstaget att tro att han har kåk, med sina tre kungar och två damer på bordet. Men han skapar istället sin bästa hand så här:

Två av hålkorten:

 (K) (6)

Tre från bordet:

 (2)   (4)

Det vill säga tvåpar, kungar och damer, med nia som kicker.

Spelare 2 skulle kunna göra misstaget att tro att han har färg med ruter ess på hand och fyra ruter på bordet. Men han skapar istället sin bästa hand så här:

Två av hålkorten:

   (J)(3)

Tre från bordet:

(9)     (4)

Det vill tvåpar, damer och tvåor, med ess som kicker.

Spelare 3 skulle kunna göra misstaget att tro att han har stege, med T, 8, 7, 6 på hand och 9 på bordet. Men han skapar istället sin bästa hand så här.

Två av hålkorten:

   (7)(6)

Tre från bordet:

 (2)   (4)

Det vill säga par i damer med T som kicker och 9, 8 som övriga sidokort.

I detta fall skulle alltså spelare 1 vinna handen med sitt tvåpar i kungar och damer.

Handranking Omaha Poker

 1. Färgstege (bästa möjliga färgstegen: A-K-Q-J-T i samma färg)
 2. Fyrtal (bästa möjliga fyrtalet: A-A-A-A-K)
 3. Kåk (bästa möjliga kåken: A-A-A-K-K)
 4. Färg (bästa möjliga färgen: A-K-Q-J-9 i samma färg)
 5. Stege (bästa möjliga stegen: A-K-Q-J-T)
 6. Triss (bästa möjliga trissen: A-A-A-K-Q)
 7. Två par (bästa möjliga tvåparet: A-A-K-K-Q)
 8. Par (bästa möjliga paret: A-A-K-Q-J)
888 Bonus Banner

Omaha hi-lo regler

Omaha hi-lo är ett split-pott-spel. Detta innebär att det är möjligt både få den bästahög- och låg- handen. Halva potten vinns av spelaren med bästa höghanden och halva potten vinns av spelaren med den bästa kvalificerade låghanden . Om ingen spelare har en kvalificerad låghand går hela potten till bästa höghanden . Målet är att ha både bästa hög- och låghanden (kallat att scoopa potten).

Höghanden

Höghanden är exakt densamma som i vanlig Omaha, där bästa femkortspokerhanden går från royal-straight-flush och neråt. Precis som i vanlig Omaha måste man använda två ( exakt två ) av hålkorten och tre ( exakt tre ) av korten på bordet när man skapar en hand.

Låghanden

Låghanden är något mer komplicerad att bena ut. Man måste fortfarande använda två av hålkorten med tre av korten på bordet för att skapa en kvalificerad låghand . Menlåghänder får endast innehålla kort som är åtta eller lägre (ju lägre, desto bättre) och inga par (men stegar och färger spelar ingen roll). Den bästa möjliga låghandenkallas wheel och är fem hög, 5-4-3-2-A (en fem hög stege). Den sämsta lågen är 8-7-6-5-4 (en åtta hög stege). För att det ska finnas en möjlig låghand måste det ligga minst tre kort som är åtta eller lägre på bordet.

Exempel

En 8-4-3-2-A låg är sämre än en 7-6-5-4-3 låg 
En 7-4-3-2-A låg är sämre än en 6-5-4-3-2 låg 
En 8-7-3-2-A låg är sämre än en 8-6-5-4-3 låg 
En 7-6-3-2-A låg är sämre än en 7-5-4-3-2 låg 
En 8-6-5-4-3 låg är sämre än en 8-6-5-4-2 låg, som är sämre än en 8-6-5-4-A låg .

Att bli kvartad

I Omaha hi-lo är det möjligt att vinna en fjärdedel av potten. Detta kan inträffa när två spelare har samma hög- eller låg- hand, men samtidigt har en av spelarna den bästa hög- eller låg- handen .

Exempel 1

Spelare A har den bästa höghanden och samma låghand som spelare B. Spelare B kommer att få en fjärdedel av potten och spelare A tre fjärdedelar.

Exempel 2

Spelare A har den bästa höghanden men ingen låghand och spelare B och C har samma låghand . Spelare A får ena halvan av potten och spelare B och C delar på den andra halvan. Spelare B och C blir kvartade .

Unibet Bonus Banner

Vänligen fyll i all information som efterfrågas!

Det blev fel när kommentaren skulle sparas!

Du måste vänta i tre minuter innan du kan kommentera igen

Inga kommentarer

Bästa pokersajterna - redaktionens val
888poker
Bonusdetaljer: 0 kr Gör din första insättning hos 888poker och få en fast bonus på 0.
Recension
Unibet Poker
Bonusdetaljer: 100 kr Gör din första insättning hos Unibet Poker så kommer de automatiskt att matcha din insättning med en 0% bonus upp till 100
Recension
partypoker
Bonusdetaljer: 100 kr Gör din första insättning hos partypoker så kommer de automatiskt att matcha din insättning med en 0% bonus upp till 100
Recension
PokerStars
Bonusdetaljer: 0 $ Gör din första insättning hos PokerStars och få en fast bonus på $0.
Recension
Pokersidor
Handranking i poker
 1. Royal Flush
 2. Färgstege
 3. Fyrtal
 4. Kåk
 5. Färg
 6. Stege
 7. Triss
 8. Tvåpar
 9. Par
 10. Högt kort

Fullständig handranking i poker

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page