Problemlägen i poker: KK i tidig position del I

Johan Storakers
Johan Storåkers grubblar, kanske med KK i tidig position.

Ju mer poker du spelar, desto viktigare blir det att spela i position.

I en perfekt värld spelar du alla stora potter när du har position.

Men i verkligheten hamnar du ofta i svårigheter när du sitter i tidig position och får en hand som det ofta blir stora potter med, till exempel KK.

När du sitter i en position som lämpar sig bäst för små potter men har en hand som passar för stora potter, finns risken att du kommer göra kostsamma misstag.

Hur du ska spela i en sådan situation beror till stor del på vem/vilka du spelar emot.

Före floppen

Hur du väljer att spela handen före floppen kommer styra de val du tvingas göra efter floppen.

Ditt mål före floppen med KK i tidig position är att ta kontroll över potten och samla information om motståndarnas händer.

Öppningshöjningen

Enligt ABC-pokern ska man höja med KK i detta läge. En höjning från tidig position ger dina motståndare intrycket att du sitter med en premiumhand.

Detta ger dig fold equity och du kan ofta ta hem handen med ett continuation bet på floppen eftersom motståndarna kommer att respektera den styrka du visat.

Oftast har de spelare som synar din höjning före floppen svagare händer och de hoppas kunna ”knäcka” din hand och vinna en stor pott.

Dessa spelare hoppas på ett läge där de antingen leder stort eller ligger klart efter och är beredda att lägga sig om de inte träffar på floppen.

Om du inte floppar ett monster eller möter en svag motståndare som inte kan lägga sig, vill du helst inte bli synad hela vägen till rivern.

Om allt du har är ett överpar, bör du inte ge dig in i en stor pott ur position. Använd pottkontroll för att hålla potten liten eller medelstor.

Limp-kontrahöjningen

En limp-kontrahöjning är en vanlig strategi när man har kungar i tidig position.

Spelaren med kungar synar bara (limpar) och väntar på att någon annan spelare ska höja. När det är KK-spelarens tur att agera igen slår han/hon till med en stor kontrahöjning.

Problemet med denna strategi är att den bara är effektiv mot mycket lösa eller vårdslösa spelare.

En limp-kontrahöjning är en indikation på en riktig monsterhand. Alla hyfsade pokerspelare inser direkt att du troligen har AA, KK, QQ eller möjligen AK eller JJ.

Med andra ord, en limp-kontrahöjning med KK resulterar ofta i en syn eller en all-in från AA, men får sällan syn från några andra händer. Det är inte ovanligt att spelare kastar QQ eller JJ när någon limp-kontrahöjer.

Den andra nackdelen med en limp-kontrahöjning är att du bygger en jättepott och måste spela ur position i resten av handen.

Utöver detta så är det ju faktiskt inte ens säkert att någon kommer att höja när du limpar in med dina kungar.

Generellt sett, om du inte spelar mot en galning eller har en lurig image vid bordet som gör att dina motspelare kan tro att du har något annat än de 3-5 bästa händerna, bör du undvika att limp-kontrahöja.

Limp-synen

Du kan även limpa in och sedan syna om någon höjer.

Detta är raka motsatsen till ”korrekt ABC-spel” och bör bara användas ibland, för att mixa upp spelet och göra dig mindre förutsägbar. Om ingen höjer kommer du att se floppen med flera motståndare men utan information om deras händer.

I detta läge vill du helst spela en liten pott eftersom chansen att du är slagen efter floppen är stor.

Om någon höjer och du är en av få som synar har du hyfsade chanser. Du har troligen den bästa handen före floppen och styrkan på din hand är väl dold.

Tyvärr är det svårt att hitta en flopp som passar dig riktigt bra.

I del II av denna artikel kommer vi att gå igenom några floppar och hur de påverkar din hand plus de bästa sätten att följa upp de olika före floppen-strategierna vi gått igenom här.

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page