Ordbok för Poker – Översättningar och Betydelse

Ordbok poker

Nybliven pokerspelare och överväldigad av alla pokerord du hör?

I så fall har du kommit till rätt plats.

I vår ordbok för poker hittar du alla de vanligaste uttrycken på svenska och engelska med översättningar samt vad de betyder.

Och oroa dig inte! Det kan tyckas vara mycket att ta in i början, men egentligen är det rätt enkelt när du kommer in i pokertermerna.

Du kanske till och med finner det charmerande att lära dig ett nytt språk som alla pokerspelare använder.

Om du har några frågor angående definitionerna eller inte hittar ett ord du söker efter så får du gärna posta en kommentar i fältet längst ner på sidan.

Klicka på bokstäverna för att komma till den del av sidan du söker:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Ace (Ace High) = Ess (Ess-hög)

Esset är det högsta kortet i poker, men kan också spelas som det lägsta för stegar (A 2 3 4 5). Att ha ”Ess-hög” betyder att din hands bästa kort är ett ess. Alla par slår den här handen.

Action = Action/Turordning/Aktivitet/Investering

1, En spelares villighet att gambla/spela många stora potter med en hög frekvens. En actionspelare.
2, En spelares tur att agera.
3, Ett mått av hur aktivt ett spel är. Ett actionspel regerar till ett pokerspel där det satsas/bettas mycket.
4, En spelares investering i potten eller i en annan spelare.

Action Card = Actionkort

Ett utdelat gemensamt kort som har möjligheten att förbättra flera spelares händer, vilket ofta resulterar i mycket action och satsningar/bets.

Add-on = Påfyllning av marker/pengar

1, I en turnering betyder det att fylla på stacken genom att köpa flera marker. De erbjuds oftast vid en bestämd tidspunkt i utvalda onlineturneringar.

2, I ett cashgame betyder det att du fyller på din stack med mer pengar.

Aggression/Aggressive = Aggression/Aggressiv

Om en spelare styr actionen med många satsningar och höjningar är han en aggressiv spelare.

Air = Luft

En hand som har extremt lågt värde. Refererar till att du inte har någonting. Många brukar säga ”I bluffed with air” = Jag bluffade utan någonting/Jag bluffade med air.

All in = All in

När du har hela din stack i potten betyder det att du är all-in. Skickar du in alla dina marker i potten med ett bet, en syn eller en höjning så är du all-in.

Angle shot = Omoraliskt spel

En handling som betraktas som omoralisk mot en annan spelare, men som inte bryter mot de skrivna reglerna. En spelar som genomför sådana handlingar kallas för en ”Angle shooter”.

Ante = Ante

Ett bet som alla spelar vid bordet tvingas lägga in i potten innan de får sina kort.

B

Backdoor = Bakdörr

Man måste träffa rätt kort på de två kommande gatorna för att träffa sin hand.

Exempel. Du har två hjärter på handen och det ligger ett hjärter på floppen. Då måste du få ett hjärter både på flopp och turn för att träffa din hand – med andra ord, du träffade bakdörrsfärgen.

Bad Beat = Bad Beat/Otur

En förlust i en pokerhand som trotsar oddsen till det negativa. Dvs du fick in pengarna i potten som favorit, men hade otur och förlorade/du åkte på en Bad Beat.

Bankroll = Bankrulle

Den totala summa pengar en spelare lagt åt sidan för att spela poker.

Bet = Betta, Satsa

1, Pengar eller marker som åker in i potten som första person att agera

Big Blind = Stora mörken

Den största betvingade pre-flop insatsen

Blank = Blankt kort

Ett utdelat kort som är osannolikt att ha träffat någon av de inblandade spelarna. Exempel: På brädan A A K Q 2 så vore rivern ett blankt kort, då det inte är troligt att någon förbättrat sin hand.

Blinded off = Utblindad

En person som åker ut en turnering genom att förlora alla sina marker på att bara betala blinds/mörkar blir tillslut utblindad.

Blocker = Blocker

Ett kort som man har i sin egen hand som blockar potentiella händer motståndaren kan ha. Exempelvis: jag hade paret med blockern till motståndarens stege.

Blocking Bet = Blocker bet

En liten satsning/bet vars syfte är att hindra motståndaren från att genomföra en stor satsning/bet.

Bluff = Bluff

Att satsa med den sämsta handen för att få motståndaren att kasta sin hand.

Board = Bräda

Brädan är det gemensamma korten som ligger ute på bordet.

Boat = Kåk

Slangord för kåk

Bottom Pair = Bottenpar

Det lägsta paret på brädan

Brick = Blank

Se blank

Broadway = Broadway

De klädda korten i leken (J,Q,K,A)

Bubble = Bubbla

När bara en till person behöver åka ut en turnering för att man ska nå pengarna är man inne i ett stadie som kallas för bubblan.

Bust = Bust/förlora allt

När man förlorat alla sina marker/pengar är man bust.

Button = Knappen

Sista personen att agera. Brukar ha en liten knapp som säger dealer.

Buy-in = Inköp

Det belopp som krävs för att få vara med i en turnering eller i ett ringspel (cashgame).

Buy the pot = Köpa potten

Oftast en bluff. En spelare lägger ut ett stort bet som ingen lär syna. Kallas för att man ”köper potten”.

C

Call = Syna

Matcha den andra spelarens bet

Call the Clock = Kalla klockan

Tvinga den andra spelaren att ta ett beslut genom att sätta en tidsgräns för dennes beslut

Calling Station =Synstation

En spelare som synar med nästan vad som helst.

Cashgame = Cashgame/Ringspel

Ett spel där spelarna byter ut kontanter mot marker. Varje mark är värd det kontantbelopp som står på den.

Cash-out = Växla ut markerna

Lämna bordet och växla in sina marker mot kontanter.

Chase = Jaga drag

En spelare försöker träffa sitt drag till varje pris.

Check = Check

Man passar vidare actionen till näste spelare/bettingrunda om ingen action skett

Check Raise = Check-höja

Spelaren checkar för att höja mot en annans satsning

Chip = Marker

Ett föremål som representerar en viss summa pengar eller värde

Chip Dumping = Markerdumpning

En form av fusk när en spelare medvetet förlorar sina marker till en annan i en turnering för att ge denne en fördel.

Chip Leader = Markerledning

Spelaren som har mest marker i en turnering,

Chop = Delning av pott

Om 2 eller fler spelare har samma vinnande hand delas potten mellan dessa i en chop.

Cold Call = Kallsyna

En spelare som inte investerat några pengar i potten synar en höjning + återhöjning.

Cold Deck = Kall kortlek

När du ständigt förlorar, antingen genom att du får dåliga kort eller genom att du får bra, men din motståndare hela tiden får bättre, så brukar man säga att man har en kall kortlek.

Collusion = Sammarbete

Två spelare vid samma bord som sammarbetar för att vinna

Combo Draw = Kombodrag

När man har flera drag samtidigt, exempelvis ett färgdrag och ett stegdrag.

Community Card = Gemensamt kort

Ett öppet kort på brädan som alla spelare kan använda.

Connectors = Kopplade kort

Kort som är kopplade till varandra, och därmed ökar chansen till att träffa stegar och stegdrag. Ex: 9 10 är en connector.

C-bet = Fortsättningssatsning

En spelare lägger ut ett bet efter att ha varit den senaste aggressorn innan floppen.

Cooler = Oturlig setup

Du har en riktigt stark hand, men din motståndare har en bättre. Du åkte då på en cooler / oturlig setup.

Crying Call = Gråtsyn

Du får odds som säger att du måste syna, även fast du i stort sett vet att du är slagen.

Cutoff = Cutoff

Positionen till höger om knappen (Button) sitter i cutoff.

D

Dead hand = Död hand

En död hand kan inte längre vinna potten oavsett förutsättningar.

Dead Money = Döda pengar

Pengar som är en del utav potten, men som enkelt att tas hem genom en satsning.

Deal = Deal

Spelarna förhandlar fram utbetalningsstrukturen i en turnering istället för att spela.

Dealer = Dealer

1, Personen som delar ut korten fysiskt är en dealer
2, Personen som sitter på knappen

Dealers Choice = Dealerns val

En spelvariant där den som sitter på knappen bestämmer pokerform för kommande hand.

Deuce = Tvåa

En tvåa i kortleken.

Dominated hand = Dominerad hand

När motspelaren håller en hand som är en stor favorit mot din tack vare att dess bättre kicker blockar flera outs. Ex: A K vs A Q.

Double Suited = Dubbelfärgad

I Omaha har du en dubbeldfärgad hand om du har en hand med dubbla färgmöjligheter. Ex: A 5 9 K

Double up = Uppdubbling

Om du hamnar all-in mot en spelare som har lika mycket eller mer marker än dig och vinner potten kallar man det för uppdubbling.

Drawing Dead = Drad dött

En hand som omöjligt kan vinna, oavsett vilka kort som kommer.

Drawing Thin = Drar Tunt

En hand som har ytter få möjligheter att vinna en hand med hjälp av tursamma kort.

E

Early Position = Tidig Position

Spelaren som agerar först, eller bland de första post-flop.

Equity = Vinstchans

Den statistiska sannolikheten du har att vinna en hand. Om din är 90 % favorit har du 90 % Equity.

Expected Value (EV) = Förväntad vinst

Den förväntade vinsten enligt oddsen. Ex: Om du hamnar all-in och din hand är 65 % favorit förväntas du vinna 65 % av pengarna i potten i det långa loppet.

Exposed Card = Oavsiktligt avslöjat kort

Ett kort som var menat att delas ut nedåt, men som oavsiktligt visades för resten av bordet.

F

Face Cards = Klädda kort

En knekt, en dam eller en kung.

Family Pot = Familjepott

Alla spelare vid bordet är med till floppen.

Fifth Street = Femte gatan

Även känd som river.

Final Table =Finalbord

När bara ett bord återstår i en turnering kallar man det för ett finalbord.

First Position = Första position

Spelare som sitter först till vänster om big blind är i första position.

Fixed Limit = Fixed Limit

Ett pokerspel där du bara kan betta med ett förutbestämt belopp.

Flat Call = Flatsyn

En spelare synar bara i ett läge där även en höjning hade varit bra

Float = Float

Ett spel där man synar för att ta ner potten med ett bet på en senare gata.

Flop = Floppen

De tre första gemensamma korten.

Flush = Färg

En pokerhand med fem kort i samma färg.

Fold = Lägga sig

Man kastar sina kort och är inte längre med i potten.

Fold Equity = Chans för fold

Den uppskattade chansen att motståndaren lägger den bästa handen mot ett bet.

Forced Bet = Påtvingad satsning

Ett bet som spelaren tvingas lägga in. Exempelvis blinds och antes.

Four of a kind = Fyrtal

Fyra likadana kort i en pokerhand.

Fourth street = Fjärde gatan

Också känd som Turn.

Free Card = Gratiskort

När alla spelare checkar har man möjligheten att få se ett gratiskort.

Freeroll =Frirulle

En turnering där du kan vinna ett pris men som det inte kostar något att delta i.

Freezeout = Freezeout

En turnering där det inte finns möjlighet till återköp eller add-ons.

Full House = Kåk

En pokerhand med tre likadana kort + 2 likadana kort. Exempelvis A A A K K

Full Ring = Full Ring

Ett pokerbord med 9-10 säten.

G

Grinder = Grinder

En pokerspelare som normalt sett spelar långa pokersessioner kallas för en ”Grinder”.

Guts = Mod

Ett spel som kräver mer mod än strategi.

Gutshot = Gutshot

Ett stegdrag som bara har fyra outs. Ex: Om du har K Q och floppen är 2 9 J så har du ett gutshot då bara en tia ger dig stegen.

H

Hand = Hand

Korten du tilldelas.

Hand-for-hand = Hand för hand läge

När en turnering spelas kring bubblan brukar man spela i ett hand för hand läge så att alla borden spelar precis lika många händer tills bubblan spricker.

Hand History = Handhistorik

Pokersajter tillåter dig att se dina spelade händer igen, och lagrar dessa i en databas.

Heads-up = Heads-up

När bara två spelare återstår i en hand spelar de heads-up mot varandra.

Heater = Heater

En spelare som vinner oväntat mycket på grund av tur med korten kan man säga är på en ”Heater”.

High Card = Högt kort

Om ingen spelare har ett par är det spelar med det högst kortet som vinner.

Hijack = Hijack

Spelare som sitter till höger om Cutoff sitter i Hijack.

Hole Cards = Hålkort

De personliga korten som delas ut nedåtvänt till varje spelare.

Home Game = Hemmaspel

Ett pokerspel som anordnas i någons privata hem, istället för på ett casino eller online.

I

Implied Odds = Implicerade Odds

Pengar du tror att du kan vinna om du träffar ditt drag.

Improve = Förbättring av hand

Du träffar ett kort som på något sätt förbättrar din hand.

Inside Straight = Inside Straight

Se Gutshot

Insurance = Försäkring

Man gör en deal med en annan spelare före korten läggs ut för att reducera turfaktorn. Man offrar lite av potten till en annan spelare mot att man får en försäkring om man skulle förlora. Används oftast bara i spel med riktigt höga insatser.

In the Money = I pengarna

När bubblan spräcks i en turnering har man nått prispengarna. Man är i pengarna.

Isolation = Isolera

En höjning eller återhöjning vars syfte är att isolera de andra spelarna så att man bara möter en spelare post-flop.

J

Jackpot = Jackpott

Många pokerrum erbjuder olika typer av jackpotts.

Joker = Joker

Ett 53e spelkort som bara används i ett fåtal spel. Jokrarna är vilda kort.

K

Kicker = Kicker

En kicker är det högst rankade kortet om spelarna har samma par, triss, eller tvåpar. Spelaren med bäst kicker vinner i så fall handen.

L

LAG = Lösaggressiv

Engelsk förkortning för en person som är delaktig i många potter och spelar dem aggressivt.

Lead = Initiativ/ledning

 1. Spelaren som har bettinginitiativet i handen
 2. Att vara i ledning / att ha den bästa handen för tillfället

Level = Mörkernivå

Anger den aktuella storleken på mörkarna i en turnering.

Limp = Limpa

Gå med i en pott pre-flop som ingen har höjt genom att enbart syna.

Live Cards = Levande kort

Man har fortfarande outs för att träffa den bästa handen.

Loose = Lös

Spela många händer, oavsett deras styrka.

M

Made hand = Färdig hand

En hand som inte behöver några fler kort för att bli komplett.

Micro-Limit = Micronivå

Den lägsta nivån som du kan spela för riktiga pengar online.

Misdeal = Felgiv

När dealern gör ett misstag som inte går att rätta till förklaras handen som en felgiv, och dealern tar tillbaka korten och delar om handen på nytt.

Missed Blind = Missad mörk

När en spelare är borta från sitt säte i ett cashgame och missar att betala mörken, så måste han återbetala den innan han får spela igen.

Move in = Gå in med stacken

Se All-in.

Muck = Mucka

Kasta sina kort. Se Fold.

Multi-Way Pot = Flervägspott

När fler än två spelare är med i handen.

N

Nit = Nit

En spelare som är extremt tight, och som vägrar att gambla.

No-Limit = No-Limit

Ett pokerspel där det inte finns några begränsningar utav hur stort du får satsa (Det går givetvis inte att satsa mer än vad man har i stacken.)

Nuts = Nötterna

Om man har nötterna så har man den bästa handen som går att ha vid det specifika tillfället.

O

Offsuit = Olika färg

Olika färg på korten.

Omaha = Omaha

En pokervariant där varje spelare få fyra hålkort och man ser en bräda med fem gemensamma kort.

Open raise = Öppningshöja

Den första spelaren som gör en höjning pre-flop.

Open-Ended Straight Draw = Öppet stegdrag

Ett stegdrag där två olika kort kan ge stegen. Exempelvis 8 9 på brädan 2 T J. Både en sjua och dam ger stegen.

Open Limp = Öppningslimpa

Att limpa som första person att agera i en pott.

Option = Alternativ

Ens olika alternativ man har – Fold, Raise eller Call.

Outs = Outs

Kort man kan träffa för att få den vinnande handen.

Overbet = Överbet

Betta mer än vad som ligger i potten i ett No-Limit spel.

Overcall = Översyna

Att syna ett bet när andra redan synat före dig.

Overcard =Överkort

Ett högre kort än någon av spelarnas par.

Overpair = Överpar

Ett pocketpar som är högre än något av korten på brädan.

P

Pair = Par

Två kort av samma ranking.

Passive = Passiv

En spelare som inte tar initiativ till action. Satsar sällan - utan checkar, synar och foldar hellre.

Pay off = Betala av

Man tror att man är slagen, men man synar ändå. ”Jag tror att du har det, men jag ska betala dig ändå”.

Play The Board = Spela brädan

När den bästa möjliga 5-korts handen du kan ha är de 5 korten som ligger ute på brädan så spelar du brädan.

Pocket Pair =Pocketpar

När dina två hålkort bildar ett par.

Poker Face = Pokerfejs

Ett uttryck om en spelare som inte ger iväg någon information om sin hand med sitt kroppsspråk.

Position = Position

Din position vid bordet. Du kan sitta ”i position” om du är sist att agera, och du kan sitta ”ur position” om du har andra spelare efter dig.

Position bet = Positionsbet

En satsning där du snarare drar fördel av din position vid bordet än din aktuella handstyrka.

Pot = Pott

Pengarna eller markena som spelarna vinner om denna vinner handen.

Pot-committed = Pottbunden

När du redan investerat så mycket marker/pegnar i potten att du inte längre kan lägga dig.

Pot-Limit = Pot-Limit

En spelvariant där spelaren max kan satsa lika mycket som pottens storlek.

Pot Odds = Pottodds

Oddsen du får i kontext till storleken på satsningen jämfört med potten.

Pre-flop = Pre-Flop

Allt som händer innan floppen.

Push = Push

Se All-in.

Q

Quads = Fyrtal

Se “Four of a kind”.

R

Rabbit Hunt = Rabbit Hunt

Kolla vilka kort som skulle kommit på kommande gator om man hade spelat handen hela vägen till river.

Rag = Skräp

Ett lågt rankat kort som inte har någon betydelse.

Rail = Åskådarplats

En position vid sidan av pokerbordet där åskådarna kan följa spelet.

Railbird = Pokerfan

Fans eller åskådare som kollar på spelet.

Rainbow = Regnbåge

En bräda där alla korten är av olika färg.

Raise = Höja

Att matcha föregående spelares bet, och sedan höja det.

Rake = Rake

En avgift som pokeroperatörerna tar för att du ska kunna spela.

Rakeback = Rakeback

En procent av raken som spelarna får tillbaka genom någon form avtal med pokerrummet.

Range = Range

De olika kombinationerna av händer som man själv eller motståndaren troligen har. En spelare med en vid range har många olika handkombinationer.

Rebuy = Återinköp

Att köpa nya marker efter ditt första inköp. Vissa turneringar tillåter återinköp.

Redeal = Ny giv

Dela ut en ny giv efter att de blivit en felgiv i den förra handen.

Redraw = Redraw

När du har en färdig hand, men samtidigt ett drag till en bättre. ”Jag hade en stege med ett redraw till nötfärgen”.

Represent = Representera

När du spelar din hand på ett sätt för att representera en specifik hand, oavsett om du har den eller ej.

Re-raise = Återhöja

Att höja en annan spelare efter att han redan höjt dig.

Ring Game = Ringspel

Se cashgame.

River = River

Det sista gemensamma kortet som delas ut.

Rock = Klippa

En mycket tight spelare som enbart spelar de bästa händerna.

Royal Flush (Royal Straight Flush) = Färgstege

Den bästa pokerhanden som finns. Består av 10 J Q K A i samma färg.

S

Satellite = Satellit

En turnering där vinsten är inträde till en dyrare turnering.

Scare Card = Skrämselkort

Ett kort som har potential att ge någon av spelarna den vinnande handen.

Second Pair = Andraparet

Ett av dina hålkort paras med det näst högsta kortet på brädan.

Semi-Bluff = Semibluff

En bluff med ett drag.

Set = Set

Ett pocketpar som träffar ett tredje likadant kort på brädan.

Shark = Pokerhaj

En duktig pokerspelare.

Short Stack = Shortstack

Spelaren med minst marker på bordet.

Shorthanded = Shorthanded

Ett bord med 3-6 spelare.

Showdown = Showdown

Tidpunkten då det är dags att visa upp korten för att se vem som har den vinnande handen.

Side Pot = Sidopott

En sidopott som bara vissa spelare tävlar om. Brukar uppstå om en mindre stack redan är all-in och två större stackar har marker kvar och spelar mot varandra.

Sit and Go = Sit and Go

En turnering som startar så fort det efterfrågade antalet spelare har registrerat sig.

Slow Plat = Slowplay

Spela en stark hand som att den är väldigt svag.

Slow Roll = Slowroll

Tillåta den förlorande spelaren att tro att han har den bästa handen innan du visar dina kort och vinner potten. Anses vara något av de fulaste och mest omoraliska du kan göra inom pokern.

Small Blind = Lilla mörken

Den minsta av de två mörkarna.

Squeeze Play = Squeeze

Att höja efter att en annan spelare höjt och minst en synat efter honom.

Stack = Stack

Alla marker som en spelare har.

Stakes = Nivå

Anger hur mycket det kostar att köpa in sig för och hur mycket man kan satsa. Desto högre nivå, desto dyrare är det att köpa in sig.

Starting hand = Starthand

De första korten som du fick.

Steal = Stjäla

Att ta potten utan motstånd genom ett vältajmat bet.

Steam = Frustration

Ett tillstånd där spelare är arg/frusterad.

Straddle = Straddle

Spelaren till vänster om Stora mörken dubblar insatsen innan korten delas ut.

Straight = Stege

En pokerhand där alla 5 korten är sammanhängande. Ex: 5 6 7 8 9

Straight Flush = Färgstege

En stege med alla korten i samma färg. Ex: 5 6 7 8 9

String Bet = Stringbet

Ett ogiltigt bet där spelaren lägger in sina marker i olika omgångar utan att annonsera storleken på det.

Structure = Struktur

Spelstrukturen som används. Ex No Limit Holdem eller Pot Limit Omaha.

Suck Out = Utdragning

En spelare hamnar all-in med den bästa handen. Men motståndaren träffar en bättre på en senare gata.

Suited = Suited

När man har kort i samma färg.

Suited Connectors = Suited Connectors

När man har två kort i samma färg som hänger ihop. Ex: 9 10

T

TAG = TAG

En förkortning för en spelare som har en Tight Aggressiv spelstil.

Tell = Tell

Omedveten information som en spelare ger ut till en annan som kan avslöja vad för typ av hand denne har.

Three Bet (3-bet) Trebet / 3-bet

En återhöjning av en höjning.

Three of a kind = Triss

En pokerhand med tre kort av samma rank.

Tight = Tight

En spelare som bara spelar starka händer kallas för Tight.

Tilt = Tilt

När dina känslor hindrar dig från att spela på topp.

Top Kicker = Högsta Kicker

När man har det högsta möjliga kickerkortet, vanligtvis ett ess (om det inte redan ligger ett ess på brädan, då en kung).

Top Pair = Topp par

När ett av dina hålkort matchar det högsta kortet på brädan.

Top Two = Högsta Tvåparet

När dina två hålkort matchar de två högsta korten på brädan.

Trey = Trea

Kortet 3.

Trips = Triss

Se Three of a kind.

Turn = Turn

Det fjärde gemensamma kortet.

U

Under The Gun (UTG) = Första position

Spelaren till vänster om stora mörken som är först att agera pre-flop.

Underdog = Underdog

En hand som inte har oddsen att vinna för tillfället.

V

Value Bet = Värdebet

Ett bet med den bästa handen vars mål är att få pengar eller marker från en sämre hand.

W

Walk = Promenad

När du sitter i Stora Mörken och alla spelare lägger sig.

Weak Ace = Svagt Ess

Att ha ett ess med en svag kicker.

Wheel = Hjul

En stege från Ess till Fem.

Window Card = Fönsterkort

Det första kortet som vänds upp när dealern lägger ut floppen.

Wrap = Wrap

Ett Stegdrag med mer än 13 outs i Omaha.

X

Det finns inga eller väldigt få pokertermer som börjar på X. Om du vet någon, vänligen skriv en kommentar i fältet längst ner på sidan.

Y

Det finns inga eller väldigt få pokertermer som börjar på Y. Om du vet någon, vänligen skriv en kommentar i fältet längst ner på sidan.

Z

Det finns inga eller väldigt få pokertermer som börjar på Z. Om du vet någon, vänligen skriv en kommentar i fältet längst ner på sidan.

Vänligen fyll i all information som efterfrågas!

Det blev fel när kommentaren skulle sparas!

Du måste vänta i tre minuter innan du kan kommentera igen

Inga kommentarer

Bästa pokersajterna - redaktionens val
888poker
Bonusdetaljer: 0 kr Gör din första insättning hos 888poker och få en fast bonus på 0.
Recension
Unibet Poker
Bonusdetaljer: 100 kr Gör din första insättning hos Unibet Poker så kommer de automatiskt att matcha din insättning med en 0% bonus upp till 100
Recension
partypoker
Bonusdetaljer: 100 kr Gör din första insättning hos partypoker så kommer de automatiskt att matcha din insättning med en 0% bonus upp till 100
Recension
PokerStars
Bonusdetaljer: 0 $ Gör din första insättning hos PokerStars och få en fast bonus på $0.
Recension
Pokersidor
Handranking i poker
 1. Royal Flush
 2. Färgstege
 3. Fyrtal
 4. Kåk
 5. Färg
 6. Stege
 7. Triss
 8. Tvåpar
 9. Par
 10. Högt kort

Fullständig handranking i poker

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page