Officiella Regler för Lagpoker

Officiella Regler för Lagpoker

Antal Spelare / Stack / Seating

 • Ett lag ska bestå av minst 3 och max 6 spelare. Dessa spelare/lagmedlemmar skall vara namngivna
  innan turneringsstart och vara samma spelare under hela turneringen.
 • En lagkapten som är den kanaliserande parten mellan TD och lag ska presenteras innan turneringsstart. Lagkapten får inte ändras under turnering såvida inte särskilda skäl föreligger. Vad som är acceptabla skäl avgör TD, godtyckligt.
 • Om ett lag får ett avhopp i själva turneringsspelet och endast har 2 spelare kvar skall den stack som
  inte har spelare blinda som vanligt.
 • Laget har 3 stackar/platser att förfoga över hela turneringen. Så länge stackarna lever.
  Om en stack bustar har man inte rätt att behålla den platsen, ingen överföring (se nedan) får alltså ske
  så att man kan behålla platsen.
 • När det bryts ner till 2 bord och ett lag har 3 stackar kvar får den stack som kommer från ett bord som
  bryts: 1) Vila i en blindsperiod, dvs. inte användas alls 2) fördelas mellan de 2 övriga stackarna som man
  önskar 3) slås ihop med 1 av de övriga stackarna.
  Har stacken vilat en blindsperiod skall stacken hanteras enligt övriga alternativ ovan under överseende
  av TD.

Taktikstack / Stack Överlåtelse / Byte av Spelare

 • Mellan varje blindsnivå ges lagen möjlighet till taktiksnack i två minuter. TD annonserar detta. Under pågående spel får inget taktiksnack ske.
 • Laget har rätt att överlåta 10% (inte mer inte mindre, avrundas neråt) från en stack (sugardaddy) till en
  annan (golddigger) under taktiksnack.
  Att en överlåtelse skall ske måste tydligt aviseras till TD innan det sker. TD skall annonsera att en
  överlåtelse ska ske och mellan vilka lagmedlemmar det gäller.
  Ex: ”Överlåtelse - Lag Fisk, från XX bord 1 till YY bord 3”
  De 10% räknas fram av dealern på sugardaddyns bord.
 • Vid varje taktiksnack får spelare byta till ny stack, detta behöver inte aviseras av TD, dock måste
  spelarna sitta ner vid den stack dom ska representera när hålkorten delas ut.
  Enligt normal TDA, det andra kortet.

Time Out

 • Varje lagkapten får 2st timeout kort som kan användas under spelets gång.
 • När en spelare ropar ”Time out” - står det. Dealern upprepar det och allt spel pausas omedelbart.
  Lagkapten måste ge TD ett av sina timeout kort.
  Om timeout begärande laget inte har något timeout kort kvar ges laget en varning och vid upprepade
  förseelser ges bestraffning enligt alternativ under rubriken ÖVRIGT.
 • Laget har rätt till en pow pow på 60 sekunder när timeout är begärt. Detta timeas av TD när laget är
  samlat, eller när TD anser att räkning kan starta, vid den hand som timeouten gäller.
  Om laget som begärt timeout inte agerar inom den perioden räknas den specifika handen död och
  foldas.
 • När det är 2 bord kvar delas det ut ytterligare 2st timeout kort till de kvarvarande lagen.

Antal Spelare Per Bord / Final Bord

 • Antal seat per bord styrs av antal anmälda lag. FT spelas max 9 handat.
  – Bord bryts så fort det är nödvändigt och möjligt.
 • Endast 1 stack per lag per bord, så långt det är möjligt. Sker en krock p.g.a. bordsbrytning är
  ambitionen att snarast flytta en lagmedlem/stack till ett annat bord när det är möjligt.
 • Storlek på Final bord/Master Table beslutas av TD när antal lag är reggade.
 • När Master Table är igång får laget byta spelare när deras spelare har knappen.

Övrigt

 • Disciplinens karaktär ska föregås av god kamratanda och alla beslut som TD tar är för att skydda
  spelare som inte är med i den aktuella situationen, spelets karaktär och den svagare parten i
  situationen.
 • TD tar beslut baserat på situationen och alla beslut grundar sig i den TDA som gäller för platsen för
  disciplinen utom vid de tillfällen TD:n anser att det är försvarbart med andra konsekventa beslut.
 • Disciplinera åtgärder i TD:s arsenal är:
  Varning -> Bestraffning; sitta ute 10min -> sitta ute 20min-> diskvalificering. Det sistnämnda innebär att
  markerna tillhörande bestraffade spelare fördelas ut till de kvarvarande spelarna vid det aktuella
  bordet.
 • TD kan diskvalificera spelare/lag som bestraffning utan att följa bestraffningsskalan om det kollektiva
  beteendet i laget är destruktivt för spelet. Vid diskvalificering återbetalas ej del av inköp.

Ladda ner Lagpoker regler här

Comment on that

Ditt meddelande väntar på godkännande
×
partypoker poker bonus