Chicago Poker – regler

Chicago Poker – regler

#maucertified #friskförklarat #hpkanpassat

Då detta är en SM-disciplin med insats, vinstpengar, titel och trofé måste vissa regler
tillämpas. Målsättningen är att försöka hitta turneringsregler som låter hela bordet vara
delaktigt med uttalade roller som har större ansvar under spelets gång. Det är mycket möjligt, kanske mycket troligt, att den här Chicago varianten skiljer sig från det du är van vid. Men läs första 2 meningarna så förstår du varför du varför det kan vara så. Läs igenom reglerna, var tydlig när du agerar och framför allt – håll god ton och var ödmjuk
när du spelar Chicago, det bästa pokerspelet någonsin.

 1. Spelet bygger på ärlighet, sker misstag eller direkt fusk finns det konsekvenser. Vid misstag så får man poängavdrag, vid fusk blir man diskvalificerad och får inte insatsen tillbaka. Odiskutabelt.

Strategitänk är en del av spelet, collusion är inte tillåtet och anses vara fusk.

Flöde och Roller

 1. Spelet spelas max 4-handat och minst 3-handat.
 2. Varje bord spelar 3 omgångar. Med omgång menas ett spel till 52p då en vinnare koras.
 3. Spelarna runt bordet äger poängräkningen och kontrollfunktionen över spelets gång. Det är
  spelarnas ansvar att ha koll på varandras byten, öppna kort osv.
 4. En spelare är inte skyldig att tala om hur många kort eller vilka/vilket öppna kort denne har
  bytt till sig.
 5. Bordet kommer överens om gemensam poängräknare s.k. revisor för hela spelomgången.
 6. Ansvaret att vara dealer roterar klockvis, spelaren till höger om dealern kuperar alltid, cut
  card och dealerknapp skall alltid användas.

Säte, Byte, Poäng

 1. Sätet är baserat på lottning, ny lottning vid varje omgång. De 2 bästa spelarna från ett bord
  går vidare till en ny omgång samma dag. Dag 2 går endast spelaren med flest poäng vidare.
 2. 1:an får 20p, 2:an får 12p, 3:an får 8p, 4:an får 5p varje omgång s.k. Omgångspoäng.
  Revisorn måste skriva ner alla poäng och spara protokollet för varje omgång.
 3. Revisorn måste använda sig av streck för varje poäng i protokollet och klumpa ihop block
  om 5p (staket). Detta kommer att framgå av protokollmallen vid turneringen.
 4. Revisorn måste ha en cirkel runt namnet på de spelare som sagt Chicago, detta för att
  säkerställa att en spelare har sagt Chicago.
 5. Vid lika poäng efter 3 omgångar avgörs en vinnare genom; totala poängställningen av
  givarna; antal vunna chicago; särspel mellan de berörda spelarna, 3 givar, chicago får ej sägas
  under särspel.
 6. Varje spelare får 5 kort och får byta 3 ggr och max 4 kort per gång. Byter man ett kort är
  det öppet byte, dvs först får spelaren ett öppet kort väljer spelaren att inte ta det kortet får
  spelaren ett stängt kort.
 7. Alla spelare måste ha kastat korten i mucken före något byte får ske.
 8. För att undvika misdeal och medvetna/omedvetna missförstånd från spelarnas sida skall
  bytena ske genom att spelare muckar de kort de inte vill ha framför sig, dealern byter dessa
  kort mot nya. När hela bytet har genomförts får spelarna ta upp sina kort.
  Sker detta inte på rätt sätt och det blir fel i bytena är detta dealerns ansvar och denne får
  poängavdrag med 3 poäng per ”fel” antal kort såvida dealern inte har köpstopp.
 9. Nr 15 tillämpas även vid fel i byte av öppet kort situationer. Ex. om en spelare vill ha 2
  kort men dealern tror att det är ett kort och visar ett öppet kort räknas det som fel. Det kortet
  ska blandas in i kortleken, poängavdrag (om möjligt) ska ske och nya kort ska delas ut. Dvs.
  spelaren får inte behålla det öppna kortet och ta ett stängt för att fylla upp sitt byte.
 10. Saknas det kort att dela ut vid sista bytet måste dealern ta från mucken, blanda om och
  dela ut från muckhögen.
 11. Efter byte skall sidopoäng redovisas i turordning, klockvis. En spelare behöver inte säga
  exakt vilket par, 2 par, triss osv. denne har förrän det verkligen behövs. Dock får en spelare
  absolut inte ljuga om sin hand vid poängräkning. En spelare får heller inte fiska tom, ex.
  låtsas ha ett par för att söka efter information om vilket par en annan spelare har. Det anses
  vara fusk.
 12. En spelare som har köpstopp, gäller omedelbart vid 45 sidopoäng eller över, får inte byta
  kort. Om spelaren byter till sig nytt/nya kort åker den spelaren direkt ner till 0p, eventuell
  Chicago kvarstår och rundan fortsätter med byten och utspel för alla.
  Det är tillåtet för dealern att fråga den spelare som har köpstopp om denne önskar göra byte,
  man får fiska..
 13. Revisorn måste skriva i poängen för hela omgången, även om vinnaren får över 52p.
  Poängberäkning enligt följande:

1 par 1p // 2 par 2p // Triss 3p // Stege 4p // Färg 5p // Kåk 6p // Fyrtal 8p eller nollning av
motståndare. Vid nollning avslutas rundan. En spelare kan inte välja 8p vid ett byte och nollning av motspelare spelare vid nästa. Antingen poäng hela vägen eller nollning och ny runda.

Straight Flush utgång (52p) direkt oavsett om man sagt Chicago eller inte och motspelarna
behåller sina poäng // Royal Straight Flush (52p) innebär omedelbar vinst och nollning av motståndarna

Ranking av färger; hjärter-spader-ruter-klöver, gäller som skiljepunkt vid lika värdefulla
händer.

Vunnet sista stick 5p - utgång sista stick med en 2:a 10p

Chicago vunnen 15p // Chicago bruten minus 15p // Den som bryter Chicago 10p Köpstopp, omedelbart vid 45p Utgång 52p eller över.

Man kan inte hamna på minus, man kan inte ha sämre än 0. Om flera spelare har samma sidopoäng när spelet avslutas går den högre placeringen till den spelare som har haft flest vunna Chicago och om bägge spelarna har lika även där delas omgångspoängen mellan spelarna.

Chicago

 1. En spelare får säga ”Chicago” när denne har minst 15p och man måste ha sagt ”Chicago”
  minst en gång i en omgång för att kunna vinna omgången. Man får säga Chicago hur många
  gånger man vill under en omgång.
 2. Den som kommer till 52p eller över OCH inte har sagt Chicago har per automatik förlorat
  omgången omedelbart och sitter ute tills resten av spelarna spelar klart omgången. Man är
  diskad och får inget omgångspoäng.
 3. Den som har 15p och över har rätt att säga Chicago, när sista bytet har gjorts frågar
  revisorn, berättigade spelare i turordning, klockvis, efter Chicago aspiranter: ”Säger du
  Chicago?” Om svaret är ja eller nej så står det dvs. en spelare får inte ta tillbaka ordets
  betydelse i spelet.
 4. Spelaren som har sagt Chicago påbörjar då stickspelsomgången kallat utspel och måste
  vinna varje stick för att ha klarat av Chicagokravet.
  Inga andra sidopoäng än +15, -15 eller +10 delas ut när någon har sagt Chicago.
 5. Om en spelare kan bryta någons Chicago kan man välja att göra det, men man måste inte.
  Det är den som först bryter Chicago som får tillgodoräkna sig 10p, inte den som har högst
  kort i det specifika sticket.

På protokollet markerar revisorn de spelare som sagt Chicago genom att ringa in namnet, för
varje vunnen Chicago skall dessutom aktuella spelaren få en stjärna intill sitt namn.

Utspel

 1. Om ingen har sagt Chicago börjar spelaren till vänster om dealern utspelet.
 2. Vid utspel gäller att man följer färg när man kan och sakar kort när man inte kan. Om
  man sakar fel färg fast man kan följa rätt färg och det inte åtgärdas innan nästa spelare har
  lagt sitt kort får den felande spelaren sin hand dödförklarad och får inte spelare vidare
  utspelet. Dock får spelaren eventuell sidopoäng för sin hand.
  Vinnaren är den som följt färg i sista stick och som inte har varit den felande spelaren.
 3. Den spelare som vinner sista sticket får 5p, går spelaren ut på en 2:a belönas det med att
  spelaren får 10p, vare sig man vill eller inte.
 4. Spelare som får 52p eller över och som inte har sagt Chicago förlorar omgången
  omedelbart och får 0 poäng i omgångspoäng och sidopoäng. Man blir diskad.
  De andra som är kvar i spelet spelar klart omgången och får respektive poäng för de 3
  platserna.
 5. Vid utspel ska korten läggas ut så att motspelare kan se lagda kort.

Utgång

 1. Spelare som får 52p eller över vinner omgången som avslutas. Det gäller även om det
  sker i något av bytena.
 2. Revisorn måste skriva ner alla poäng som delas ut fram tills omgången avslutas, detta för
  att poängen kan ha en viktig betydelse under avgörande omgång.

Turneringsledning

 1. Vid situationer som inte bordet kan lösa tillkallas turneringsansvarige (TL) vars beslut är odiskutabelt. Beslut kommer alltid att tas för att skydda; spelare som inte är delaktiga i spelet; spelets natur; spelare inblandade i situationen.

I den ordningen, i alla lägen. Beslut om lösning och påföljd är godtyckligt sett från TL:s perspektiv. Reglerna antas ha lästs och förståtts när man har satt sig vid bordet för att spela, inga tolkningsfrågor eller tillämpningar är diskutabla under spelets gång. Däremot efter turneringen är avklarad kan man alltid diskutera för att försöka optimera regelverk.

 • Dag 1 - 2 heat á 3 omgångar, topp två* från varje bord går vidare till Dag 2 64p->32p->16p
 • Dag 2 – 2 heat á 3 omgångar, topp två från heat 1 går vidare, vinnaren från varje bord går till A final och tvåan från varje bord går till B final 16p->8p-> 4/4 a/b final

*är det tex 5 spelare reggade går vinnaren från respektive bord vidare och de övriga fårspela om 2 platser till i en ny match.

Ladda ner Chicago regler här

Comment on that

Ditt meddelande väntar på godkännande
×
partypoker poker bonus