Regler för Pineapple Open Face Chinese

Regler för Pineapple Open Face Chinese

Antal Spelare / Seating / Ansvar

 • Seating avgörs genom lottning.
 • POFC spelas max 3 handat, vid udda antal spelare får det vara Heads-up spel.
 • Shootout principen, den som har mest poäng efter spelet har avslutas går vidare till nästa nivå.
 • Minsta antal spel är 20 händer, för varje Fantasy Land ökar man på man en hand.
 • Ett bord, dvs 3 spelare, beslutar gemensamt om vem som för poäng = revisor.
 • Revisorn redogör efter varje hand poängfördelningen oralt för bordet och noterar poängen (minus
  eller plus) på angivet ark = score card.

Spelets Flöde

 • Dealern blandar efter bästa förmåga och spelaren till höger om dealern kuperar alltid innan korten
  delas ut. Cut card ska användas.
 • Första giv - dealern ger varje spelare 5 kort, ett kort åt gången.
 • Spelarna lägger ut dessa 5 kort enligt sina preferenser i tur och ordning, klockvis.
  När en spelare har placerat sitt sista kort med solsidan uppåt anses dennes hand vara klar och nästa
  spelare påbörjar utlägg. En hand som är klar får absolut inte ändras. Blir det fel blir det fel.
 • Därefter plockar varje spelare, när det är dennes tur, upp 3 kort och placerar 2 av dessa framför sig
  med solsidan uppåt. Det udda kortet åker i muckhögen, dolt. När det har skett anses handen vara klar.
 • När varje spelare har fyllt sina brädor (TOPPEN 3 kort/MITTEN 5 kort/BOTTEN 5 kort) med totalt 13
  kort är omgången över.
 • Varje spelares BOTTEN skall vara den bästa handen, MITTEN som mest vara lika bra som BOTTEN
  och TOPPEN skall vara den sämsta handen.
 • Misslyckas spelare att följa ovan är handen bust och spelaren förlorar alla 3 rader mot alla spelare vid
  bordet. Även om en spelare är bust innan handen är över skall spelaren spela som vanligt tills handen
  är helt avklarad. Spelare som inte följer detta får varning och vidare konsekvenser.
 • När händerna är klara och alla rader är fyllda med kort skall revisorn gå igenom rad för rad kontra
  spelarna sinsemellan.
 • Revisorn sammanställer därefter poängen och går igenom dessa med resten av bordet.
 • Efter koncensus går rollen som dealer till näste spelare och man spelar vidare enligt ovan.
 • Efter avslutat bord lämnas score card till TL och vinnaren avvaktar tills nytt bord skapas genom
  lottning.

Fantasy Land (FL)

 • En spelare kommer till FL när denne har QQ eller högre på TOPPEN raden och vars hand inte räknas
  som bust.
 • De spelare som kommer till FL får i nästa giv 14 kort direkt och först av alla spelarna vid bordet. De
  övriga får sina kort som vanligt därefter.
 • FL handen får inte lämna bordet utan skall sorteras efter bästa förmåga vid bordet utan att andra
  spelarna får se korten. När FL handen är klar ska spelaren lägga ut TOPPEN/MITTEN/BOTTEN i den
  ordning spelaren vill, med solsidan neråt samt kasta sitt överblivna kort i mucken. Först då anses FL
  handen vara klar.
  När de övriga spelarna är klara med sina händer, enligt turordning får FL spelaren vända upp sina rader.
  Om det har blivit fel - då har det blivit fel och FL spelaren får stå sitt kast.
 • Spelare som är i FL kan vara kvar i FL om spelaren får triss i TOPPEN eller kåk i MITTEN eller fyrtal
  och bättre i BOTTEN. Detta kan pågå flera händer efter varandra.
 • Om en spelare lyckas med att hamna i FL adderas det ytterligare en omgång på antal omgångar som
  ska spelas.
 • Om flera spelare hamnar på FL i samma omgång adderas det ändå på bara en omgång i totalspelet

Övrigt / Penalties

 • Det är inte acceptabelt att mucka kort öppet eller att rota i mucken. Sker detta är det dealerns uppgift i att tillkalla TL som agerar med varning/penalty som konsekvens.
 • Att dröja med att agera är onödigt i POFC och skapar bara tråkig stämning. En spelare får time:as och
  anser dealern att kravet är korrekt dvs. att det har gått onormalt lång tid för att lägga ut ett kort får
  dealern räkna ner 10 sekunder – agerar inte den time:ade spelaren innan dealern sagt 0 säger dealern
  till TL. Spelaren som inte har agerat i tid får 10 poängsavdrag från aktuell ställning och en varning.

Agerar spelaren inom de angivna 10 sekunderna säger dealern till TL som eventuellt ger den time:ade
spelaren en varning.

 • Osportsligt eller okamratligt beteende resulterar i varning.
 • 2:a varningen leder till 25 poängs avdrag, en spelare kan hamna på minus.
 • 3:e varningen leder till uteslutning från turneringen och inköp återbetalas ej.
 • Avsikten med hårda penalties är att hålla en låg tolerans mot disciplinära övertramp och skydda övriga
  spelare samt SM disciplinens flöde.
  TL:s tolkning av reglerna har företräde och är inte föremål för diskussion under turnering.

Poäng / Royalties

 • För varje vunnen rad får en spelare +1, för varje förlorad rad får spelaren -1. Vinner en spelare alla 3 rader mot en annan spelare, scoop, får vinnande spelaren +3 och förlorande spelaren -3.
 • Spelare vars hand är bust får inga poäng eller royalties för den bustade handen.
 • Utöver poäng delas även royalties, bonuspoäng, ut enligt nedan tabell:
Open Face Chinese Poker Pineapple regler table

Ladda ner POFC regler här

Comment on that

Ditt meddelande väntar på godkännande
×
partypoker poker bonus