Limit texas holdem strategi för nybörjare

limit texas holdem strategi
Doyle Brunson, även kallad "Cadillac of Poker”, är en av de kändaste Hold’em-spelarna.

Den här artikeln riktar sig till dig som är nybörjare/medelspelare och vill förbättra ditt spel i limit Texas hold'em. Om du inte har så stor erfarenhet av pokerspel kan du behöva läsa om texten när du spelat ett tag för att utvärdera ditt spel och återkoppla till strategierna som beskrivs här.

Artikeln ger en överblick över spelet men samtidigt ge råd som utgår från en särskild spelstil. Den innehåller därför inga djupare diskussioner om särskilda undantag eller variationer i spelstil.

Limit texas holdem - en av de populäraste pokervarianterna

Limit Texas hold'em är världens mest populära pokervarianter idag. Spelet passar bra på kasinon både online och offline, eftersom så många spelare kan delta samtidigt.

Det ger även den mindre erfarne spelaren en hyfsad chans att vinna, åtminstone kortsiktigt. Dessutom tar det lång tid för spelare att åka ut, vilket är till fördel för kasinot som då kan inkassera rake (ta betalt) under en längre period.

Spelets uppenbara enkelhet kan visserligen vara vilseledande för ovana spelare. En felaktig bild många har av spelet är att man kan sitta och bara syna ner när som helst då man har skapliga odds, utan att bry sig så mycket om motståndarna.

Faktum är att det är så de flesta spelar hold'em på de lägre nivåerna (som $2/$4 eller $4/$8). Medelspelaren har dessutom ofta brist på disciplin vad gäller valet av starthänder (att spela "tajt") och saknar aggression, d.v.s. att kunna attackera med betar och höjningar när tillfället är det rätta.

Generellt sett är en tajt/aggressiv spelstil den mest lönsamma, i synnerhet i medelstarka till starka spel. Tanken med den här guiden är att hjälpa dig med den här spelstilen. Den rekommenderar att spela få händer, men försöka ta kommandot med dem och använda positionella fördelar.

Strategierna är således inriktade på spel före och efter floppen, eftersom det är då flesta ovana spelare gör sina största misstag. Spelar du korrekt fram till turnkortet så ställs du inför färre svåra beslut och är på god väg mot att bli en riktig expert.
 
Egenskaperna som hjälper dig att lyckas som limit hold'emspelare är: God disciplin, att kunna "läsa" dina motståndare, att kunna räkna ut pottodds, inte benägen att gå på tilt och bankrullehantering.

Bra tips i limit texas holdem

Battle of Malta, turneringshall 2014
Undvik aggressiva bord och duktiga spelare
 

– Spela bara de bästa starthänderna. I ett normalstort spel ska du inte se fler än 20-25% av flopparna.

– Val av bord: undvik tajt/aggressiva bord (låg vinst/stora fluktuationer) och undvik överlag duktiga spelare, eftersom de kommer att "läsa ditt spel och ta dina pengar" Leta upp spel där minst 30 % av spelarna ser floppen och dessutom går för långt med sina händer.

– Se till att ha rätt pottodds när du drar till en hand, syna bara när pottens storlek medger en syn (se rubriken odds).

– Analysera alltid din relativa styrka i handen. Gör till en vana att alltid försöka förutse vad dina motståndare har. Ta till dig informationen som tillkommer under senare satsningsrundor. Du blir aldrig en riktigt bra spelare om du inte kan "läsa" dina motståndare.

– Lägg dina motståndares spelstil på minnet. Frågor du bör ta ställning till är: Vilken sorts händer höjer de med? Vilka kontrahöjer de med? Synar de med sämre händer? Hur spelar de pocketpar? Hur spelar de drag? Vad synar/höjer de med från tidig position? Vilka händer check-höjer de med?

– Beta eller höj när situationen kräver det, istället för att enbart syna. Spelstrukturen i hold'em inbjuder till att spela draghänder, och det kan även vara spelare med drag som betar in i dig. Tror du att din hand är bäst skall du nästan alltid beta eller höja. Du vill aldrig ge bort frikort.

– Se till att ha en bra kicker. Du måste ha ett bra sidokort, eller kicker, till ditt högsta kort. En låg kicker kan göra att man ofta sitter med näst bästa handen, vilket kan bli dyrt i längden.

– Var snabb med att stjäla potter när du är i sen position. När få spelare är med i potten och det blir checkat till dig är möjligheten större att du kan ta hem potten. Tänk dock på vilken typ av spelare du har emot dig, samt om floppen ser ut att kunna ha hjälpt någon.

– Variera ditt spel. Höj med "synhänder" eller syna bara med "höjningshänder". Detta gör du för att inte bli för förutsägbar.

– Lägg dig i tid. Du kan spara mycket pengar genom att lägga dig i tid. Dra inte när du tror att du är hopplöst efter eller när potten är för liten för att medge ett drag.

– Bluffa sällan. Du behöver vara ganska säker på att dina motståndare inte har bra händer när du bluffar, alternativt är för orutinerade för att lägga ner en svag hand.

Vanliga misstag i limit hold'em

Gus Hansen

Gus Hansen är en duktig spelare, men som gör misstag alltför ofta

 

– Spela för många starthänder (se guide till starthänder).

– Syna för ofta med problemhänder. (se problemhänder)

– Inte lägga sig med halvbra händer, som topp-par med låg kicker eller mellanpar (att höja eller lägga sig är oftast alternativen i ett det läget).

– Avstå från att höja med riktigt bra händer och därmed släppa in för många draghänder på floppen.

– Dra efter kort som förmodligen ändå inte räcker för att vinna handen. Exempel: Floppen är 10-8-5 och du har K5. Om någon betar, du synar och turn kommer med en K kan du redan vara slagen av bl.a. K8 eller KT.

– Bara fokusera på ditt eget spel och inte motståndarnas. Hur många är med på floppen? Har någon höjt? Vilka typer av spelare är med i potten?

– Inte vara tillräckligt aggressiv på flopp och turn (att ta initiativet och beta/höja)

– Syna till river utan tillräckliga pottodds (se odds).

– Syna för mycket istället för att höja när du har bästa handen.

– Fel val av bord.

– Att inte ha tillräckligt stor bankrulle för att spela på en specifik nivå och därmed öka risken för att bli pank (optimalt är att ha ungefär 300 ggr stora mörken).

Spelet före floppen i limit holdem

En av de viktigaste egenskaperna hos en limit hold'emspelare är förmågan att vara kräsen med vilka starthänder man väljer att spela. Det finns ett antal faktorer som avgör om en starthand är spelbar eller inte:

– Är bordet tajt eller löst?

– Hur många spelare är med vid bordet?

– Hur många spelare är med i potten när det är din tur att agera?

– Har potten blivit höjd? I så fall av vem och från vilken position?

Vilken är din position?

dealer button 30881

Håller du koll på din position?

 

Tajt eller löst spel – Ett tajt spel definieras av att få spelare (2-3) ser floppen i genomsnitt. Den här typen av spel går sällan till showdown eftersom spelare utan träff ofta lägger ner sina händer. I princip finns det ingen anledning att spela alls i den här typen av spel, oavsett om du själv är expert.

Ett löst spel å andra sidan, är precis vad du letar efter. I ett löst spel ser många spelare floppen och går ofta för långt med sina händer. Här finns möjligheten att spela fler händer. Dock inte fler än 30 % som regel, eftersom du fortfarande vill vara noggrann med vilka händer du spelar.

Antal spelare före dig i potten – Om många spelare ser floppen har får du fler möjligheter att spela draghänder, som 76s eller små pocketpar. Dessa händer ökar i värde då fler spelare är med i potten. Vid ett bord med sex spelare eller färre ökar höga kort i värde.

Även ess med lägre kicker än en tia blir vanligtvis spelbara. Vid bord med fler spelare är händer som AT, KT eller QT mindre värda eftersom de kan leda till problem efter floppen (se problemhänder).

Fler spelare resulterar oftast i större potter, och när potten blir större förbättras även pottoddset för draghänder. Exempelvis kan du spela händer som 76s eller små pocketpar när du har många spelare med dig i potten. Är å andra sidan bara två eller tre spelare med i potten är de här händerna inte särskilt bra att syna med. Du vill vara säker på att alltid få ett bra pris på draghänderna.

När potten är höjd – När någon höjt före floppen behöver du en bättre hand än vanligt för att syna, såvida inte potten blivit väldigt stor. Syna inte höjningar i mittenposition med händer som AJ eller KQ offsuit.

Om du emellertid är i sen position och minst fyra spelare synat höjningen kan du eventuell syna (eller höja) med händer som JTs med förhoppningen att floppa en stor hand i en stor pott.

Position – Vid ett bord med 9 eller 10 spelare brukar de tre platserna till vänster om stora mörken kallas för tidig position, de tre följande för mellanposition och de två sista som sen position.

Första sätet till vänster om stora mörken brukar kallas för "under the gun", och är den sämsta positionen före floppen, då man agerar först och löper större risk att göra misstag. Det beror på att du inte har lika mycket information som spelarna i sen position kommer att ha. Därför ska man vara extra försiktig när man väljer starthänder.

Spela t.ex. inte AT offsuit från tidig position. Sitter du däremot på knappen (sista positionen innan mörkarna) med samma hand, blir det istället en bra hand att höja med.

Bästa positionen är knappen, precis före lilla mörken. Här har du som mest information när det är din tur kommer. När man sitter på knappen vet man hur många som är med i potten, om det blivit höjt/kontrahöjt o.s.v. Därför är det också den mest lönsamma positionen.

cards 26994

Foto: Arkiv

 

Problemhänder – Ett mycket vanligt misstag bland nybörjare och medelspelare är att spela vilka två höga kort som helst eller vilka ess som helst från tidig position, alternativt syna en höjning med dem. Det är ett av de största misstagen en spelare kan göra, eftersom de så ofta blir problemhänder.

En problemhand är per definition en hand som ofta ger dig den näst bästa handen, och kan bli dyr att spela då du träffar floppen. De vanligaste problemhänderna är AT, AJ, KQ, KJ, QJ och QT. Många limpar från tidig position eller synar höjningar i mittenposition med den här typen av händer.

Om du t.ex. limpar i tidig position med KJ och någon i sen position höjer, är det möjligt att du är fast mot händer som KQs, AK, AJs, AA, KK eller QQ (om en knekt kommer på floppen).

Detsamma gäller när du synar höjningar med den sortens händer. Detta är ett misstag.

De vanligaste höjningshänderna från tidig position inkluderar AA, KK, QQ, JJ, AQ och AK. Varför skulle du vilja syna en höjning med en problemhand när det är mycket sannolikt att höjaren sitter på någon av dessa händer?

Visserligen kan även problemhänderna bli spelbara under vissa omständigheter, som när du sitter i sen position och är först in. Nu blir problemhanden istället en höjningshand.

Generella råd före floppen

– Se till att höja med de höga paren (AA-JJ) och de höga kopplade korten (AK, AQ) för att skrämma bort draghänder samt för att bygga upp potten då du träffar handen.

– Respektera solida, tajta spelare (släng t.ex. AQ offsuit när en tajt spelare höjt från tidig position).

– Återigen, var noga med dina starhänder. Motstå frestelsen att spela för många händer bara för att du blivit av med några potter med dina bra starthänder.

– Syna inga höjningar om du inte har en hand du själv kunnat höja med.

– Spela aldrig ett ess med lägre kicker än en tia om den inte är suited. Det enda undantaget är om du sitter i sen position och ingen har synat. I sådana fall ska du i allmänhet höja med ett ess i handen, då det är möjligt att vinna mörkarna utan strid.

Guide till starthänder (standardbord, 8 till 10 spelare)

Förkortningar

HFI – Höj när du är Först In . Om ingen har synat eller höjt innan dig bör du höja. Det gör du dels för att ta initiativet i handen och dels för att du har möjlighet att stjäla mörkarna.

H – Här bör du Höja oavsett vad som hänt tidigare i handen.

H1 –Här bör du Höja när du har högst 1 spelare före dig eller du är först in.

S – Oavsett hur många spelare som är med i potten bör du Syna .

S1 – Syna bara om det är minst 1 synare före dig. Var det ingen synare bör du lägga dig.

S2 – Syna bara om det är minst 1 synare före dig. Var det ingen synare bör du lägga dig.

S3 – Du bör Syna endast om det är minst 3 limpare med i potten.

KH – Här bör du Kontra-Höja.

L – Här bör du Lägga dig .

HS – Hänvisar till en ensam Höjare i Sen position.

Limit Texas Hold'em-guide till starthänder

Tabell

Spel på floppen i limit holdem

Saker att tänka på innan du beslutar dig för att checka, beta eller höja

1. Hur stark hand floppade du (läs särskilda händer på floppen)?
2. Antal spelare (svårt att bluffa många spelare)?
3. Höjde någon före floppen och i så fall från vilken position?
4. Vilka är dina pottodds (pottens storlek i förhållande till antalet outs du har)?
5. Vilka sorters drag (om något) kan finnas med på bordet?
6. Vilken sorts händer kan dina motståndare tänkas ha?
7. Vilken position har du själv (ju senare desto bättre)?

Särskilda händer på floppen

Topp-par med ess-kicker

I de flesta fall ska du värdebeta på floppen (och följa upp på turn), eftersom många spelare synar med sämre händer eller lägre kickers.

Se upp för överpar i höjda potter.

Undvik en check-synstrategi genom att beta ut, check-höja eller höja.

För att skydda din hand mot drag ska du vara beredd att höja när någon betar.

Topp-par med svag kicker

Om möjligt, försök beta ut för att ta reda på om din hand är bra nog.

I en ohöjd pott kan du göra ett värdebet för att försöka ta potten direkt. I synnerhet om paret är tior eller lägre, eftersom de flesta turn-kort kan innebära problem.

Oftast är det bäst att lägga sig då man blir höjd.

Tänk på hur många motståndare du har när du försöker reda ut den relativa styrkan på din hand.

En möjlig färg eller stege eller många möjliga drag på floppen försvagar din hand.

Kom floppen med tre höga kort? I så fall är det mer sannolikt att någon annan redan har tvåpar eller topp-par med bättre kicker.

Undvik att check-syna genom att beta ut, check-höja eller höja.

Tvåpar (med båda hålkorten)

Spela aldrig en sådan här hand sakta. Beta istället ut/höj när möjligheten ges.

Om floppen är koordinerad (två eller tre kort i samma färg, alternativt sammankopplade) bör du höja för att tvinga ut eventuella drag eller beta för att låta motspelarna betala för sina drag.

Ett alternativ är att vänta till turn för att se om ett "blankt" kort kommer, och då höja/beta. Detta kan fungera bättre i stora potter eftersom spelare gärna synar på floppen men inte på turn då satsningarna dubblas.

De gånger du har ett "svagt" ess, låt händer som AK och AQ betala för att jaga efter dig. Är t.ex. potten höjd före floppen A-6-2 när du har A6 är sannolikheten stor att AK eller AQ synar dig hela vägen med bara tre outs till ett högre tvåpar.

Har du ett litet tvåpar, se upp med ess och kungar på senare rundor, då högre tvåpar blir sannolika.

Överpar (pocketpar större än högsta kortet på floppen)

Beta eller höj med överpar för att eliminera motståndare samt för att skydda din hand.

Ibland kan du satsa på en check-höjning, när du tror att din motståndare tänker beta och din höjning tvingar andra spelare att lägga sig.

När någon höjer dig är det oftast bästa att kontrahöja. De flesta höjer minst en gång med topp-par, men cappar sällan utan något starkare. Därför kan du på det sättet också få information om huruvida din hand är stark nog.

Andrapar (pocketpar mellan floppens högsta och mellersta kort)

En typisk hand att höja/beta eller lägga. Du kan beta eftersom många svaga/lösa spelare jagar efter med mellanpar eller drag. Ett bet kan även få mer tajta, solida spelare att lägga sina svaga topp-par.

I de flesta fall är det bäst att lägga sig inför ett bet framför dig, speciellt om du har fler spelare efter dig som inte agerat än.

Tänk alltid över hur många som är med i potten och ifrån vilken position de betar (om de betar).

Undvik alltid att checka och syna. Som regel ska du höja eller lägga dig när någon betar in i dig.

Lägg dig om du blir höjd.

Mellanpar med topp-kicker

En typisk hand att höja/beta eller lägga (se andrapar).

Spelar du med en tajt strategi hamnar du inte i särskilt många situationer av det här slaget, eftersom du sällan spelar svaga ess eller kungar (se guide till starthänder).

Den här handen har 5 outs som kan ge dig tvåpar eller triss. Överväg att syna en bet om du har rätt pottodds och tror att din hand blir bäst om du träffar.

Mellanpar utan topp-kicker

Att lägga sig med den här handen är oftast det bästa alternativet förutom när man är heads-up.

Återigen, undvik att checka och syna. Beta, höj eller lägg dig istället.

Drag till nötterna med 8 eller fler outs (drag till bästa möjliga stegen eller färgen)

Istället för att syna kan du sätta press på motståndarna genom att spela aggressivt och beta, höja eller check-höja. Särskilt när du bara har en eller två motståndare som kan tänkas lägga en skaplig hand.

Med 12 möjliga outs (som drag till högsta färgen med ess-kicker, som har 9 outs till färgen samt 3 outs till topp-par) har du nästan 50 % chans att träffa på turn och river tillsammans. Du bör spela aggressivt i de flesta fall, för att ge ditt ess större chans att vinna de gånger det träffar.

Sen position ger dig flera fördelar. Här kan du höja för att bygga upp potten, alternativt ge dig ett frikort de gånger det blir checkat till dig på turn och du inte träffat än (se speciella moves).

Överkort - AK, AQ, AJ, KQ, KJ, QJ

När flera spelare är med på floppen och du inte träffat, är det oftast bäst att lägga sig.

Gör ingen dyr ovana av att beta den här typen av hand på en flop med höga kort och flera motståndare.

Dra inte till endast överkort om inte potten ger dig utmärkta odds och korten på bordet ser fördelaktiga ut (inga steg- eller färgdrag).

I många fall, när du träffar ett av dina överkort på turn, ger det kortet en annan spelare tvåpar eller bättre. Har du exempelvis KQ och floppen kommer 10-8-4, ger en K på turn tvåpar till KT, K8 och K4. Kommer istället en Q ger det J9 en stege eller QT, Q8 och Q4 ett tvåpar.

Väldigt starka händer på floppen (set, färg, stege eller kåk)

Det vanligast sättet att spela i den här situationen är att "smygspela", d.v.s. checka och syna om någon betar på floppen, för att sedan höja/kontrahöja på en senare satsningsrunda när insatserna dubblas.

Är det många möjliga drag på bordet som kan ge någon en bättre hand är det viktigt att beta/höja för att få in så mycket pengar som möjligt så länge du har bästa handen.

Här följer några exempel då man inte bör smygspela en floppad stege, färg, kåk eller ett set.

Stark hand: Set (du har pocketpar)

När det är färg- eller stegdrag på floppen, beta eller höj för att låta dina motståndare betala dyrt för att dra ut på dig.

När floppen innehåller höga kort och potten höjdes före floppen, kommer du säkert möta mycket motstånd. Dessutom får du eventuellt information om huruvida ditt set är tillräckligt eller inte, och kan kanske spara bets på senare satsningsrundor.

Stark hand: Stege

När det är färgdrag på floppen, beta eller höj för att låta dina motståndare betala dyrt för att dra ut på dig. Detsamma gäller för eventuella drag till högre stegar.

Med par på bordet kommer en eventuell triss att bjuda på hårt motstånd. Om din hand är bäst bör du låta sin motståndare betala för att dra ut (en kåk är möjlig).

Stark hand: Färg (du har två kort i samma färg)

Med par på bordet kommer en eventuell triss att bjuda på hårt motstånd. Om din hand är bäst bör du låta sin motståndare betala för att dra ut (en kåk är möjlig).

Har du inte nötfärgen är det mycket möjligt att någon med drag till en högre färg kommer att ge dig motstånd. I ett sådant läge vill du inte se ytterligare ett kort i samma färg på turn eller river, så se till att få in dina pengar redan på floppen.

Stark hand: Kåk

När du har ett litet set med ett par på bordet, lär du få mycket motstånd från en eventuell triss. Genom att beta eller höja låter du motståndaren betala för att dra till en större kåk.

Har du ett av parkorten och ett av de lägre kommer du återigen få bra betalt av någon med triss. Se till att de får betala så mycket som möjligt.

Draghänder (färgdrag eller öppna stegdrag till den högre änden)

Spela gärna drag där du bara behöver ett kort för att sätta din färg eller stege.

Generellt sett bör du inte dra till en stege när två kort har samma färg på floppen, såvida du inte har mycket goda pottodds. Risken är att två av dina outs måste räknas bort, då de ger en motståndare färgen.

Ett liknande problem uppstår med ett par på bordet, eftersom det finns möjlighet för någon att ha kåk. Även här behöver du bättre pottodds än vanligt för att fortsätta.

Spel på turn i Limit Holdem

På turn dubblas satsningarna. Därför är det mycket viktigt att du spelat din hand korrekt så här långt. Eftersom insatserna blir högre får du inte samma pottodds för at syna. Dessutom har du nu mer information om dina motståndares händer, och kan utvärdera din egen hands styrka på nytt.

Tror du att du har bästa handen ska du aldrig vara rädd för att beta/höja för att skydda din hand. Möjligheterna blir större att man kan höja ut drag på turn då satsningarna dubblas.

Ge dig inte in i höjningstävlingar om inte din hand är mycket stark, och är du på ett drag, se till att du har rätt pottodds för att fortsätta.

Spel på river i Limit Holdem

Nu har du kommit till slutet på handen, och ett vanligt misstag här är att syna alternativt lägga sig med för många/fel händer. Missade du draget bör du lägga dig oavsett pottstorleken.

Om du å andra sidan har en medioker hand men potten är väldigt stor kan du av det skälet vara tvungen att göra en desperat syn även när det är högst osannolikt att du sitter med bästa handen (att lägga bästa handen i en stor pott är ett gigantiskt misstag).

I den här balansgången måste du använda omdömet och vad du vet om de andra spelarna. Du kommer inte att bluffa mycket på slutet, om du inte bara har en motståndare som du är säker på varit på ett drag eller haft en svag hand och ett farligt kort kommer. Var beredd att lägga en bra hand på river om ett kort till en möjlig färg eller stege kommer och dina motståndare sätter igång med höjningar.

Tips på specialspel i texas limit holdem

Frikortet När du är i sen position eller sist att agera, kan du höja med en draghand på floppen. Förhoppningen är att motståndarna checkar till dig på turn, vilket ger dig möjlighet att checka efter och ta ett frikort (om du inte sätter ditt drag, då ska du givetvis beta).

Det här draget sparar pengar åt dig när du missar och tjäna extra pengar åt dig när du träffar. Problemet är när du blir kontrahöjd på floppen och får betala ännu mer för draget. Det är ändå ett bra sätt att spela, eftersom du fått information om var du står samt har drag till en bättre hand.  

Checkhöjningen När du har en bra hand och det är din tur att agera kan du checka med förhoppningen att en av dina motståndare betar, så att du kan höja när turen kommer tillbaka till dig.

Exempel: Du sitter i tidig position med Ah-Qs och floppen kommer As-Qh-6s. Du checkar och tre spelare i mellanposition checkar efter. En spelare i sen position betar varpå du höjer.

Anledningen att checkhöja är att göra det för dyrt för draghänder som steg- eller färgdrag att fortsätta. En checkhöjning från tidig position ger dig dessutom initiativet i handen. Om de synar i alla fall har du ändå fått information om deras relativa styrka och tvingat dem att betala så mycket som möjligt för att dra ut på dig.  

Semibluffen En semibluff är när du betar eller höjer med en hand som förmodligen inte är bäst för tillfället, men har möjligheter dra ut och vinna även de gånger du blir synad eller höjd. Trots det är den främsta anledningen till en semibluff att vinna potten direkt.

Exempel: Du sitter i sen position med Jh-Th och floppen kommer Ks-6h-2h, vilket ger dig ett färgdrag med 9 outs. Tre spelare är med i potten och alla checkar till dig.

Du betar utan att ha bästa handen, men eftersom alla checkat har de visat svaghet och kan tänkas lägga händer som mindre pocketpar eller mellanpar. Även om du blir synad har du 9 outs till färgen, och möjligen ytterligare 6 outs genom att träffa en knekt eller tia för totalt 15 outs. Blir du synad men inte träffar på turn, har du dessutom möjligheten att ta ett frikort om det blir checkat till dig igen.

Odds texas limit holdem

Pottodds Pottodds använder du för att räkna ut om ett särskilt drag har ett positivt förväntningsvärde. Det definieras som förhållandet mellan pottstorleken och betstorleken. Om pottstorleken är exempelvis $100 och du betar $10 är pottoddset 10:1.

För att räkna ut dina pottodds måste du veta hur många outs du har vid varje givet tillfälle. Om du t ex har det bästa färgdraget i hjärter, har du 9 outs. Leken innehåller 13 hjärter, varav du har två och floppen innehåller två. Alltså finns det 9 hjärter kvar som du inte sett.
 
Om du refererar till tabellen nedan, ser du att du har 36 % chans att träffa din hand med 9 outs om man lägger ihop turn och river. Det är lite bättre än 1 gång på 3, vilket betyder att om det kostar dig $10 för att vinna $30 eller mer, så är det ett korrekt drag att dra till en färg.

En tumregel: varje out ger dig ungefär 4 % chans att träffa din hand på turn och river tillsammans. 5 outs t ex ger dig ca 20 % chans, 6 outs 24 % etc.

Tabell

Vänligen fyll i all information som efterfrågas!

Det blev fel när kommentaren skulle sparas!

Du måste vänta i tre minuter innan du kan kommentera igen

Inga kommentarer

Pokersidor
888poker
Bonusdetaljer: 0 kr Gör din första insättning hos 888poker och få en fast bonus på 0.
Recension
PokerStars
Bonusdetaljer: 0 $ Gör din första insättning hos PokerStars och få en fast bonus på $0.
Recension
partypoker
Bonusdetaljer: 100 kr Gör din första insättning hos partypoker så kommer de automatiskt att matcha din insättning med en 0% bonus upp till 100
Recension
Unibet Poker
Bonusdetaljer: 100 kr Gör din första insättning hos Unibet Poker så kommer de automatiskt att matcha din insättning med en 0% bonus upp till 100
Recension
Pokersidor

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page