Lär dig vinna på micronivå: Strategi före och efter floppen

poker strategi på micronivå
Foto: Arkiv

Ska man vinna på micronivå måste man ha en solid strategi före floppen. Spelar man rätt händer före floppen kommer man att få betydligt enklare beslut på senare gator.

Att vinna på Micronivå - Strategi före Floppen

Den här artikeln är ett samarbete mellan PokerListings och microstakes-kungen Nathan "BlackRain79" Williams - med mål att lära dig hur du bygger en stabil grund att stå på.

Skippa egot och finliret

Innan vi går in på riktlinjerna för preflopp-spelet är det viktigt att begrunda exakt vad våra mål är och hur vi kan nå dem.

Micronivåerna hand främst om att få betalt med starka händer och att lägga händer i lägen där man bara kan vinna en liten pott, eller - om det går fel – förlora en stor pott.

Detta låter enkelt. Och det är det faktiskt också - när man följer vissa riktlinjer och skippar egot och finliret.

Man spelar inte ut sina motståndare på micronivå. Det handlar inte om att hitta varje enskild +EV-situation. Det handlar i princip om raka motsatsen.

Målet är inte att spela ut din motståndare utan att få ut maximalt värde från rätt motståndare. Och istället för att försöka hitta varenda +EV-läge ska du rikta in dig på de situationer som ger mest värde.

Ta initiativet, ha position

Som tur är finns det gott om dåliga spelare på micronivåerna och således många lönsamma lägen.

Varför försöka utnyttja små fördelar (som leder till hög varians) när du kan vänta på lägen med riktigt bra värde som dyker upp ofta, ger dig en hög win-rate och minskar variansen?

Grundstenarna i en stabil preflopp-grund är:

  • Ta initiativet
  • Ha position

Innan vi går in på riktlinjerna för själva handurvalet ska vi diskutera vad dina huvudmål bör vara.

Ta initiativet

Alkohol och poker

Poker handlar inte bara om att ha bästa handen vid visning. I verkligheten är det ofta så att spelaren med bäst hand inte vinner pengarna.

I många fall sitter båda spelarna med svaga händer och i de lägena måste man fråga sig vem som mest sannolikt kommer att vinna potten.

Vem som vinner? Den som satsar. Väldigt ofta kommer den andra spelaren – som inte heller har någon bra hand – att lägga sig när motspelaren visar aggressivitet.

Detta är anledningen till att det är så viktigt att vara den som satsar/höjer i stället för att syna (passivt).

Genom att satsa före floppen visar du styrka och skulle någon syna har du förbättrat dina chanser att vinna potten med satsningar på senare gator.

Den största fördelen med att ta initiativet är att man kan vinna potten på två olika sätt:

  • Genom att ha bäst hand vid visning
  • Genom att få motståndaren att lägga sig

Att få motståndaren att lägga sig är lättare sagt än gjort. När din motståndare har en hyfsad hand kommer han antagligen inte att lägga sig och detta gäller extra mycket på micronivåer.

Hur vet man om motståndaren har en hyfsad hand? Tja, man kan ju aldrig var säker men – som med så mycket annat i poker – vill man ha oddsen på sin sida.

Vi tar ett enkelt exempel där din motståndare måste agera först. I situation 1 satsar han, i situation 2 checkar han. I vilket av fallen är det troligast att han har en hyfsad hand?

Svaret är situation 1 och detta gäller speciellt på micronivåer; en satsning betyder styrka och en check betyder svaghet.

Tänkande spelare kan redan identifiera den andra avgörande faktorn: din motståndare ska vara den som agerar först.

Spela i position

Den största fördelen med att ”ha position” är att du kommer att ha mer information när det är din tur att agera.

Det spelas ofta ABC-poker på micronivåer och det mesta är vad det verkar vara. En check är svaghet och en satsning är styrka.

Det finns förstås undantag, men det är inte på dessa undantag som du kommer att tjäna pengar.

Kraften i att ha initiativ och position

cards 26994

Som nämnts vinner inte alltid spelaren med bäst hand. I poker är målet att se till att man har oddsen på sin sida.

Genom att ta initiativ och ha position kommer du inte vara beroende av din hands styrka för att vinna potten utan du kan ta hem dem även om du inte träffar något bra.

Att inte träffa något är mycket vanligt för både dig och dina motståndare så följer du bara dessa två enkla riktlinjer ger du dig själv chansen att vinna mycket ”enkla pengar”.

Utöver de lätta pengarna kommer du även att göra spelet efter floppen mycket enklare för dig själv – och det är efter floppen man kan vinna (eller förlora) de stora pengarna.

Starthandsurval

Nu när du känner till de viktigaste faktorerna för att bli framgångsrik på micronivå är det dags att presentera några grundläggande riktlinjer för starthandsurval.

En stor del av materialet här nedan finns mer detaljerat i BlackRain79:s e-bok Crushing the Microstakes. Starthandsstabellerna är tagna ur boken, men större delen av preflopp-informationen är allmänt accepterad micronivåstrategi.

Några enkla saker att tänka på:

1. Höj för att ta initiativet

Höj alltid när du är först in i potten. När du inte är först in i potten bör du kontrahöja (trebeta) i de flesta fall, om du nu väljer att spela din hand.

2. Försök att spela i position efter floppen.

Håll alltid reda på hur nära knappen (den bästa positionen i poker) du sitter. Ju närmare du sitter knappen, desto större är chansen att du får position efter floppen.

3. Handstyrka är viktigt 

När du inte har position, eller när chansen är stor att du inte kommer att få position (när du sitter i tidig- eller mellanposition, till exempel) är du mer beroende av styrkan på din hand.

4. Chansen att någon annan har en stark hand

Vi vet att det är lättare att vinna händer i position, men vi måste också räkna med att någon annan kan ha en stark hand.

När det inte sitter många spelare bakom dig är sannolikheten att någon av dem har en bra hand relativt liten jämfört med när du sitter i tidig position. I tidig position är chansen att någon bakom dig har en stark hand betydligt större.

5. Balansera din range

Att ha en balanserad range är ytterligare faktor, men den är inte lika viktig på micronivåer.

Men om du bara spelar händer som AA och KK kommer även minde skickliga spelare att lägga märke till det och lägga sig, eller spela sina händer med vetskapen om exakt (mer eller mindre) vilka kort du har.

Det är därför man har ett bredare urval, en range, med händer som är tillräckligt bra för att spela. Detta gör det svårare för motståndarna att lista ut vad du har.

Spela tight, men lösare nära knappen

Tidig- och mellanposition

dealer button 30881

Det borde vara uppenbart att man inte bör spela särskilt många händer från dessa positioner. Många spelare kommer att agera bakom och risken är att någon kommer att ha en stark hand.

Dessutom kommer du troligen inte att ha position efter floppen. Du kommer att få förlita dig på din hands styrka för det mesta, så du bör bara spela premiumhänder.Hijack (två säten före knappen)

Även om Hijack räknas till mellanpositionerna är det lite ”på gränsen”. Bara cut-off (ett säte före knappen), knappen och mörkarna finns kvar bakom dig så risken att springa in i en stark hand är inte överdrivet stor.

Efter floppen är det bara cut-off och knappen som har position på dig, om de är kvar i handen vill säga.

Det betyder inte att man kan spela svaga händer, men man kan spela klart fler händer än i tidig position och de två första mellanpositionerna.

Cut-off och knappen

Cut-off och knappen är positionerna man tjänar pengar på i poker, och då speciellt knappen.

Chansen att någon bakom dig sitter med en stark hand är liten och med knappen kommer du alltid att ha position efter floppen.

Innebär det att man kan spela alla händer från dessa positioner? Nej, men ändå ungefär tre gånger så många händer som i tidig position.

Starthandsvalet påverkas en aning beroende på om du sitter i cut-off eller på knappen.

På cut-off finns alltid risken att knappen går med i handen och då kommer du inte att ha position.

Starthandstabell

Nu när vi gått igenom grunderna för starthandsval i förhållande till position är det dags att gå igenom exakt vilka händer du bör spela från varje position.

Denna sektion är hämtad i sin helhet från Crushing the Microstakes eftersom boken ger en perfekt beskrivning.

Det är viktigt att förstå att detta bara är riktlinjer. Man måste inte spela alla dessa händer om man inte känner sig bekväm med det.

Kom också ihåg: Pengar du inte förlorar är pengar du vinner…

Först in (om ingen har satsat före dig)

Tidig position (UTG/UTG+1 och UTG+2)

22+ (22 och högre par, i detta fall 22,33,44,55,66,77,88,99,TT,JJ,QQ,KK och AA)

AQs+ (AQ i färg och högre, i detta fall AK i färg)

AQo+ (AQ som inte är i färg, i detta fall AK, inte i färg)

 Mellanposition 1 och 2 (MP1 och MP2)

• 22+,

 • AJs+, KQs

 • AJo+, KQo

 Hi-jack:

 • 22+

 • A8s+, KJs+, QJs, 78s+

 • ATo+, KJo+, QJo+

 Cut-off:

 • 22+

 • A2s+, K8s+, Q9s+, J8s+, 56s+, 57s+

 • A2o+, K8o+, Q9o+, J8o+

 Knappen:

 • 22+

 • A2s+, K2s+, Q7s+, J8s+, 56s+, 57s+, 47s+

 • A2o+, K2o+, Q7o+, J8o+, T8o+

 Lilla mörken:

• 22+

• A9s+, KJs+, QJs, 78s

• A9o+, KJo+, QJo

 Stora mörken:

• 22+

 • A9s+, KJs+, QJs, 78s

 • A9o+, KJo+, Qjo

Höjningsstorlek när man är först in:

En standardhöjning från de flesta positionerna är 4x big blind. Det är bara i sen position (cut-off och knappen) som du ska höja 3x big blind.

När någon/några har limpat in:

Samma ranger gäller när det har synats före dig. Och du ska inte limpa med utan istället höja för att ta initiativet.

Det enda justeringen du bör göra är att inte spela nedre delen (den lägsta) av din range. Anledningen till det är att sannolikheten är stor att den/de som limpat kommer att syna din höjning.

Höjningsstorlek när spelare har limpat in:

När det finns limpare och du har position ska du höja 4x big blind plus 1 big blind per limpare.

När det finns limpare och du inte har position ska du höja 4x big blind plus 1 big blind per limpare, och lägga till ytterligare en big blind eftersom du har nackdelen att spela ur position.

När någon höjer före:

I detta läge har du tre valmöjligheter: återhöja (trebeta), syna eller lägga dig.

Innan vi går in på de olika alternativen poängterar vi återigen vikten av att ha initiativet. Du bör trebeta eller lägga dig betydligt oftare än du synar dig eftersom syn är ett passivt spel som ger dina motståndare fördelen.

Det finns dock lägen där syn är det bästa valet.

De lägena kommer vi att behandla i nästa artikel. I den kommer vi även tittare djupare på när och hur stort man ska trebeta.

När en annan spelare inleder höjandet före floppen har du tre val: kontrahöja (trebeta), syna eller lägga dig.

Du bör trebeta eller lägga dig betydligt oftare än du synar, men det finns lägen när syn är det bästa valet.

I boken Crushing the Microstakes (skriven av BlackRain79) tas tre viktiga undantag upp:

När du har ett pocketpar och vill jaga set. Man kan tjäna mycket pengar på set på micronivåerna, men att trebeta med små eller medelstora par är för det mesta inte idealiskt, eftersom vi inte kan syna en fyrbet och inte träffar floppen tillräckligt ofta om vi blir synade.

När du har en hand som är tillräckligt bra för att syna med, men som tappar värde vid en trebet. Även om man ofta trebetar med händer som AK eller JJ, finns det lägen när det inte är optimalt att göra det.

Om, till exempel, en väldigt tight spelare höjer från tidig position, är hans range så stark att han, vid en trebet, kommer att kasta de händer vi vill spela mot och fortsätta med de händer som vi ligger under mot.

När du har en spekulativ hand och en fisk har gått in i potten. Ett viktigt kriterium måste dock vara uppfyllt innan du ens funderar på att syna i den här situationen: du måste ha position.

Det kan vara väldigt lukrativt att spela händer som suited connectors, ess med färgkort och klädda kort mot fiskar, men du bör försöka hålla potten nere och spela i position.

Utöver dessa undantag bör man i princip alltid trebeta eller lägga sig. Och det finns några faktorer som är viktiga att begrunda innan man fattar det beslutet.

1. Höjarens position

Man måste ta hänsyn till öppningshöjarens position.

Detta är viktigt för att kunna bilda sig en uppfattning om motståndarens range. Generellt sett betyder en höjning från tidig position mer styrka än en höjning från sen position. Du behöver bara titta på ditt eget spel för att förstå detta.

Generellt sett bör man spelare tightare mot en öppningshöjare i tidig position än en i sen position.

2. Höjarens spelstil

Utöver positionen kan vi titta på öppningshöjarens statistik eller – för de som inte använder en HUD – höjarens image.

Man sätter självklart en tight spelare som höjer i tidig position på en starkare range än en fisk som spelar i princip varenda hand.

För att skapa dig en bild av motståndaren ska du besvara följande frågor:

  • Vilken är hans troliga öppningsrange?
  • Lägger han sig ofta mot trebetar?
  • Hur ser hans fyrbetsrange ut?
  • Lägger han sig ofta mot fortsättningssatsningar (continuation bets)?
  • Spelar han aggressivt efter floppen?

3. Kommer du ha position efter floppen?

Som du vet vi det här läget så får man flera fördelar när man har position. Man agerar sist i alla satsningsrundor, man kan sätta press på sin motståndare och maximera värdet, för att ta några exempel. Det är således viktigt att veta om man kommer ha position efter floppen eller inte.

Med hjälp av de ovan nämnda faktorerna kan du skapa dig en bild av din motståndares range och ditt läge efter floppen.

Trebeta bara för värde!

Superweekend Tallinn (Foto: NordicBet)

Detta är mycket viktigt på micronivå.

Det är meningslöst att finlira och trebeta med spekulativa händer eftersom man bara kommer hamna i jobbiga lägen med dem.

Ja, på högre nivåer bör man balansera sin range med trebetar och fyrbetar, men inte på micronivåerna.

En trebet ska i princip alltid göras för värde. Finns inte värdet är läggning nästan alltid det bästa valet.

Not: När det handlar om att trebeta för värde kan du använda programmet Pokerstove för att få en uppfattning om vilka händer du kan trebeta för värde med mot din motståndare. Lägg in hans range i Pokerstove samt väntevärdet din hand ger mot din motståndares range. Gör detta flera gånger för att skaffa dig en bättre uppfattning om ditt väntevärde mot olika ranger.

Ett exempel är en höjning från UTG från en väldigt tight spelare. Pokerstove kommer att berätta att AA och KK är de enda händerna som är värda att trebeta med. Gå tillbaka till de undantag vi tog upp ovan för när det kan vara okej att bara syna, så kommer du att förstå varför det inte är särskilt smart att trebeta med en hand som AK mot denna range.  Å andra sidan kan man definitivt trebeta för värde med AK mot en lös spelare som höjer från knappen och det samma gäller för JJ.

Generellt sett kan du alltid trebeta för värde med de bästa händerna i din range, det vill säga QQ+ och AK.

Spelbarhet vid trebet

Utöver ditt väntevärde mot motspelarens range måste du också tänka på hur spelbar din hand är. Idealet är förstås att ha position eftersom det ger dig kontrollen.

Är man ur position mot en aggressiv spelare som ofta synar dina trebetar och spelar aggressivt efter floppen, är det nog ingen bra idé att trebeta med en hand som JJ. Detta eftersom den kan vara svårspelad efter floppen.

Kom ihåg, du lägger grunden för resten av handen före floppen, så försök att alltid tänka framåt med tanke på handens spelbarhet i kombination med position och typ av motståndare.

Om du tror att du kommer hamna i ett jobbigt läge kan det vara bättre att bara syna och hålla potten nere. Det kan till och med vara läge att lägga sig om man inte känner sig bekväm med något av de andra alternativen.

Ska man någonsin trebeta med luft?

När man trebetar utan att ha en stark hand kallas det för ett trebeta med luft eller “light”. På högre nivåer är detta ett viktigt vapen att ha, men det gäller inte på micronivåer.

Kom ihåg: Om du enbart trebetar för värde på micronivåerna så kommer du att klara dig bra.

Det finns lägen då det kan vara lönsamt att trebeta light, men ett par kriterier måste vara uppfyllda:

Du måste vara i position

Det måste vara mot en spelare som ofta lägger sig mot trebetar och fortsättningssatsningar.

När man trebetar kommer foldequity in i bilden och för att maximera den måste de ovanstående kriterierna vara uppfyllda.

Försök inte ”spela snyggt” med trebetar på micronivåerna, utan håll till dig till de rätta lägena. Då får du värde och dessutom blir din trebetsrange lite mer balanserad.

Vilka händer kan man trebeta light med?

cards 26994

Händer som inte skapar problem efter floppen är bra att trebeta light med.

Låt oss säga att du trebetar med en svag hand som A4 och A-7-T kommer på floppen. Du gör en fortsättningssatsning och motståndaren höjer.

Högsta par i en relativt stor pott - det är ett svårt läge för många nybörjare. Det är given fold, men har man problem att lägga sig i detta läge bör man inte spela den typen av händer överhuvudtaget.

Samma sak gäller för händer som lätt blir dominerade i trebetade potter, som KJ, AT, och så vidare.

Har man svårt för att lägga sig efter floppen men den typen av händer (om det blir mycket action) är det säkrare att trebeta light med suited connectors. Med den typen av hand träffar man inte floppen lika ofta och det är mycket enklare att lägga sig om motståndarna spelar aggressivt.

En annan fördel är att du ofta kommer att vinna en stor pott när du väl träffar floppen eftersom det kommer att vara svårt för din motståndare att sätta dig på den typen av hand.

Om man inte har svårt för att lägga dig när det blir mycket action efter floppen kan man trebeta light med händer som höga kort, ess med färgkort och suited connectors.

Rent logiskt borde man även kunna räkna in små och medelstor par här, men som vi förklarat ovan är det ofta bättre att bara syna med dessa.

Höjningsstorlek när du trebetar

Här tittar vi först på om du har position eller inte.

När du har position bör du höja 3x den ursprungliga höjningen och när du inte har position bör du höja 4x den ursprungliga höjningen.

När din motståndare trebetar

Om du öppningshöjer och din motståndare trebetar betyder det i princip alltid att han har en stark hand, när det spelas på micronivå. Vanligen är det bästa valet att lägga sig.

Först och främst tappar du initiativet om du synar och då måste du hoppas på att träffa floppen. För det mesta kommer du dock inte att träffa floppen, och då lär resultatet bli en läggning.

Och även om du faktiskt träffar är det inte säkert att du får betalt. Din motståndare kommer inte med automatik att investera hela sin stack.

I många fall kommer – när han inte träffat något och du visar aggressivitet – kommer han att lägga sig och det täcker inte upp för alla förluster av 10-12bb.

I många fall kommer du även spela ur position, vilket är en stor nackdel. Du får gissa dig fram medan motståndaren har all information.

Utöver det så är det svårt att maximera värdet av en floppträff när man är ur position.

Har du en hand som AA eller KK är beslutet enkelt: fyrbeta all-in.

Poker-SM Malta

Vilka händer du kan syna en trebet med beror på motståndaren och situationen. Det säger sig självt att du kan syna med fler händer mot en lös trebetare som dessutom spelar passivit efter floppen, jämfört med en tight trebetare som spelar aggressivt efter floppen.

Du måste därför väga in position och din motspelares tendenser/statistik, men även handens spelbarhet spelar in. Du leder kanske mot din motspelares range, men hur mycket är det värt när du är ur position med en hand som 88 och med A-J-6 på floppen?

Dessutom är det i det här fallet viktigt att tänka framåt, och om det känns osäkert, kan du lägga dig. Ha alltid i åtanke att det kommer dyka upp många bra lägen på micronivåerna så varför försöka utnyttja små fördelar med risken att hamna i problem?

Höjningsstorlek när du fyrbetar

När din motståndare trebetar och du vill fyrbeta ska du höja hans trebet 2,5x-3x. Gör den större höjningen om du misstänker att motspelaren kommer att slå tillbaka.

När din motståndare fyrbetar

När din motståndare fyrbetar efter din trebet bör du bara spela vidare (gå all-in) med AA och KK. Det enda tänkbara undantaget är om du har KK mot en extremt tight motståndare som endast skulle fyrbeta med AA.

Man skulle kunna tänka sig att QQ också är en fembetskandidat mot vissa motståndare, men det är faktiskt så att den handen bara har 53 procents väntevärde mot en lös fyrbetsrange med händer som TT+, AQs+, Ako.

När rangen är ännu tightare (vilket ofta är fallet) tappar handen ytterligare i värde. Ja, det finns lägen där det är korrekt att syna baserat på pottodds och väntevärde. Men det är sällan värt det på micronivåerna där man enkelt kan vänta in klart bättre lägen istället för att spela med hög varians.

Höjningsstorlek för fembet/all-in

Som nämnts ovan, sitter du med AA eller KK och din motståndare fyrbetar kan du helt enkelt gå all-in.

Slutsats

Det är kanske inte coolt att spela ABC-poker, men det fungerar.

Spelet på micronivåerna är helt annorlunda jämför med högre nivåer. Och det måste även din strategi vara.

Det är kanske inte coolt att spela ABC-poker och ge upp en massa +EV-situationer, men du spelar inte för att boosta ditt ego. Ditt mål är att uppnå en hög vinstnivå, begränsa variansen och klättra upp i nivåerna så snabbt som möjligt.

Du behöver en strategi för att uppnå dessa mål.

I denna artikel har vi gått igenom hur en fungerande strategi för spel före floppen på micronivå ser ut. Självklart avgörs inte alla potter före floppen, men med ett stabilt preflopp-spel lägger du en bra grund för att få enklare beslut att fatta på senare gator.

De viktigaste faktorerna när det gäller spel före floppen är:

•Position

•Att ha initiativet

•Handstyrka

•Spelbarhet

•Utvärdering av motståndare

Tar du alla dessa faktorer i beaktande innan du bestämmer dig om du ska spela en hand eller inte, och hur du i så fall ska spela den, kommer att fatta mycket bättre beslut än de flesta av dina motståndare på micronivåerna.

Och det är precis det poker handlar om: att ha en edge på sina motståndare!

Att vinna på Micronivå - Strategi efter Floppen

Som vi tagit upp i artiklarna om spelet före floppen, måste man spela ABC-betonad poker på micronivåerna.

Detta gäller även för spelet efter floppen.

Precis som i preflopp-guiden kommer vi att inleda med vilka mål vi har med spelet efter floppen och hur vi kan uppnå dessa.

En påminnelse:

På micronivå är det absolut viktigaste att maximera värdet på sina starka händer.

Du måste klara av att lägga dig i situationer där du bara kan vinna en liten pott eller, om det går snett, förlora en stor pott.

Man blir INTE en vinnande microstakes-spelare genom att utnyttja varje enskild möjlig liten edge. Istället ska man fokusera på att utveckla en solid och lönsam gameplan som är tillräckligt bra för att vinna på micronivå (och bara där).

Vad man inte ska göra

De goda nyheterna är att det finns mängder av dåliga spelare på micronivåerna.

Om du ser till att få värde ur de mest lönsamma lägena (sådana lägen uppstår ofta) så kommer du att göra en stabil vinst med låg varians och ha möjlighet att klättra i nivå snabbare (om du nu vill det).

De flesta spelarna på micronivå gör dock raka motsatsen. Istället för att sikta in sig på svaga spelare och lägen med stort värde, fokuserar de på små fördelar mot andra hyfsade spelare.

De försöker sig även på mer avancerade spel mot svaga spelare, som semibluffar, rena bluffar eller hjältesyner – alla dessa spela skapar högre varians, en lägre vinstnivå och frustration.

Var INTE en av spelarna som faller i dessa fällor.

Vad man ska göra

Istället för att använda avancerad pokerstrategi, som inte är optimal mot majoriteten av spelarna på micronivå, ska du välja en annan taktik:

Fokusera på lägena där du kan vinna mycket pengar!

Allt detta finns förklarat i e-boken ”Crushing the Microstakes”. Ett måsteköp om du vill bli en vinnare på de allra lägsta nivåerna.

Som ett komplement till det kommer vi här nedan presentera några grundläggande riktlinjer för en solid postflopp-strategi på micronivå.

Stor pott, stark hand; liten pott, svag hand

För att vinna maximalt mot svaga spelare måste vi veta vilka händer som är effektiva mot dem.

Kort sagt: Spela stora potter med starka händer och spela små potter med svaga händer.

Detta är helt i linje med vår målsättning från inledningen av artikeln: maximera värdet med starka händer och lägg dig i lägen där du antingen kan vinna en liten pott eller förlora en stor pott.

Vad är starka och svaga händer?

chips and cards

Det låter simpelt men svaret på frågan ovan är “det beror på”.

En hand som högstapar med topp-kicker är en medioker hand mot en hyfsad spelare. En sådan spelare kommer normal sett inte betala av på tre gator med en svagare hand.

Du kan däremot förlora en stor pott om du satsar stort med en sådan hand mot den typen av motspelare.

En fisk kommer dock att skicka in hela sin stack med en hand som högstapar med svag kicker – således är ditt högstapar med topp-kicker en stark hand mot den sortens spelare.

Så det första vi måste göra innan vi bestämmer om en hand är stark eller svag är att ha koll på vem vi spelar mot.

Återigen vill vi hänvisa till e-boken Crushing the Microstakes där detta förklaras mycket detaljerat och ingående.

Här håller vi det dock på en något enklare nivå och nöjer oss med att skilja mellan dåliga spelare och hyfsade spelare.

Hur man känner igen en svag spelare

Dessa spelare bör vara dina huvudsakliga måltavlor eftersom det är dem du kan tjäna mest pengar på.

Svaga spelare kommer att betala av med svagare händer och eftersom satsningar för värde är nyckeln till att vinna på micronivå vill du ha motspelare som är villiga att ge dig betalt med sämre händer.

Hur hittar man dessa spelare?

Först och främst är det viktigt att du håller koll på showdowns (visningar av kort).

Dessa kommer att ge dig mest - och bäst – information. Genom att titta tillbaka på händer du spelat mot dina motståndare kommer du att få mycket information om dem.

Om du hittar en spelare som synade hela vägen med bara högstapar, till exempel, är chansen stor att det är en dålig spelare som regelbundet kommer att betala av dig med svaga händer.

När du tittar på showdowns kan du även se vilken typ av händer dina motståndare spelar, och från vilka positioner de spelar dem. Om en spelare höjer med händer som A7s eller Kjo från UTG, kan du dra slutsatsen att denna spelare inte har en tight UTG-range, och det är ett tecken på att det är en dålig spelare.

Sannolikt är denna spelare inte heller medveten om de nackdelar positionen (UTG alltså) medför.

Annat att hålla koll på:

- Hur många händer motståndarna spelar och om de höjer med flertalet av sina händer eller är passiva och synar mycket. En spelare som spelar många händer men bara höjer med ett fåtal av dem är normalt en svag spelare.

- Om du använder en HUD (Heads-Up Display) kan du även kolla om det finns ett glapp mellan VPIP och PFR. Svaga spelare har ofta ett stort glapp mellan dessa, medan hyfsade spelare oftare har ett litet glapp.

- När du använder en HUD ska du även hålla koll på hur ofta en spelare lägger sig mot trebetar, fortsättningssatsningar på floppen, och så vidare. En spelare som sällan lägger sig kommer högst sannolikt att syna med svaga händer.

Ditt mål är hitta denna typ av spelare, så om du är ny vid ett bord ska du alltid studera motståndarna noggrant så att du kan klassificera dem så snabbt som möjligt.

Hur man känner igen en hyfsad spelare

Vanessa Selbst
Selbst, en sansad spelare.

Alla spelare som inte kan klassificeras som ”dåliga spelare” kallar vi för ”hyfsade spelare”.

Detta innebär inte automatiskt att du faktiskt har att göra med en hyfsad spelare (i många fall är det inte så). Men mot denna grupp av spelare ska du vara en aning mer försiktig när det handlar om att satsa för värde.

Mot dessa spelare är ditt mål att ha en solid strategi och bara ge dig in i stora potter med riktigt starka händer.

När vi inte har det håller vi istället spelet enkelt och minskar således variansen.

Som sagt fokuserar vi på de dåliga spelarna, men med en enkel, grundläggande strategi är chanserna goda att vi även kommer vinna pengar från de andra spelarna.

Uppdelning av starka och svaga händer

Nu när vi delat upp motståndarna är det mycket enklare att avgöra om en hand är stark eller svag.

Nedan kommer vi att beskriva olika typer av händer och berätta vad du bör ha för målsättning med dem.

Kom ihågDetta är bara grundläggande råd – alla situationer är unika i poker. Du ska alltid analysera brädan och hur den passar med motståndarens range, din uppfattade range, och så vidare.

När det gäller råden nedan utgår vi ifrån att det inte finns några möjliga färger eller stegar. Självklart måste du agera försiktigare när det finns möjlighet till färg eller stege.

Dessa riktlinjer bör dock ändå hjälpa dig med att avgöra om du har en stark hand eller en svag hand och hur du ska spela.

Händer utan par/skräp

Dessa händer enkla att spela: ge upp om du inte vinner potten med din fortsättningssatsning.

Par

När det gäller par kan vi dela upp dem i högstapar och mellanpar och lägre. Här kan även kickern vara viktig.

Svaga par som mellanpar och lägre kan man enkelt ge upp, med undantag för en möjlig fortsättningssatsning för att vinna potten. (Mer om fortsättningssatsningar senare).

När du floppar högstapar har du fortfarande en svag hand. Du bör agera med försiktighet mot såväl hyfsade som dåliga spelare.

Med högstapar med topp-kicker kan vi skilja på motståndarna. Mot en hyfsad spelare bör du inte spela en stor pott med denna typ av hand, men mot en dålig spelare bör du definitivt värdesatsa mer.

Kom dock ihåg att även om en hand som högstapar med topp-kicker ökar i värde mot en svag spelare är det inte den typen av hand som du kommer att tjäna mest pengar på.

Överpar

Ett överpar ser bra ut vid första anblicken, men kommer verkligen en hyfsad spelare betala av tre gator med en sämre hand?

Om du tror att de inte kommer göra det (och en spelare som är verkligen är hyfsad gör ofta INTE det) så innebär det att du inte bör spela en monsterpott mot denna typ av motspelare.

Mot en dålig spelare kan det däremot faktiskt vara en riktigt lönsam hand. Om du till exempel har par i kungar på floppen Q-8-5 och den dåliga spelaren sitter med AQ så har du goda chanser att få betalt hela vägen.

Självklart måste du utvärdera ditt överpar. Ett överpar som 99 på brädan 8-5-2 skiljer sig förstås en del från det tidigare exemplet.

Tvåpar

Mot hyfsade spelare bör du ha samma inställning med tvåpar som med överpar. Du vill ha värde, men du vill inte bygga en jättepott.

Mot en dålig spelare är detta en mycket lönsam hand och du ska värdesatsa så mycket du kan. Denna typ av motståndare kommer att betala av med många svagare händer.

Triss (när två av korten ligger på brädan)

Även om en triss är stark är den inte lika dold som ett set och därför bör du agera med försiktighet mot en hyfsad spelare.

I det här faller spelar din kicker en viktig roll. Du vill inte hamna all-in med T9 på brädan 9-9-2 bara för att få se att din motståndare har en bättre kicker.

Precis som med tvåpar vill du få ut värde, men du ska inte bygga en jättepott om du inte är helt säker på att du har bäst hand.

Mot dåliga spelare behöver du inte oroa dig lika mycket för kickern eftersom de kommer att betala av med svagare händer som överpar, lägre par, och så vidare.

Svaga spelare gillar inte att bli bortbluffade så de kommer ofta att tro att du bara är ute och kör.

Set (som triss fast du har två av korten på hand)

Med dessa händer behöver du inte dela upp motståndarna – det är bara att värdesatsa så mycket som möjligt.

Självklart måste du ha koll på brädan med tanke på möjliga stegar och/eller färger, men om det inte finns någon fara för det är det bara att försöka få in allt du har.

Stege

Mot hyfsade spelare är stege en mycket lönsam hand så länge du har nötstegen (bästa möjliga stegen).

Om du har en lägre stege eller om det ligger fyra kort i ordningsföljd på brädan ska du vara försiktig eftersom en hyfsad spelare inte kommer betala av med en sämre hand än din när risken att någon har stege är så stor.

Men starka stegar är som sagt mycket lönsamma och du ska försöka få ut så mycket värde som möjligt med dessa.

Mot svaga spelare behöver det inte tänka lika mycket på vilken typ av stege du har eftersom de kommer att betala av med händer som tvåpar och liknande. Undantaget är när det ligger fyra till stege på bordet och du fyller stegen nedåt.

Färg

Mot hyfsade spelet är enbart nötfärger riktigt lönsamma. Man kan värdesatsa med lägre färger också, men man måste vara betydligt mer försiktig, speciellt när det ligger fyra kort i samma färg på brädan.

Mot dåliga spelare är dessa händer generellt sett mycket lönsamma, eftersom de ofta kommer att tro att du bluffar och betalar av med svagare händer.

Ett undantag är om det ligger fyra färgkort på brädan och du inte har nötterna. Då bör du agera försiktigare.

Monsterhänder: Kåk eller bättre

Dessa händer talar för sig själva. Det är bara att försöka få ut så mycket värde som möjligt av samtliga motståndare.

Händer av den här typen är definitivt mycket lönsamma, och du bör behandla dem därefter.

Drag

Detta är en speciell kategori. För det mesta är ett drag en hand utan par eller med ett svagt par, men det har potentialen att bli en riktigt stark hand.

Mot en hyfsad spelare kan du spela dragen lite mer aggressivt, om du tror att du även har foldequity.

Mot dessa spelare kan du vinna handen på två sätt: du träffar draget eller så lägger sig motspelaren. Som vi nämnde ovan måste du dock fortfarande tänka på hur starkt ditt drag är (kan du få bästa möjliga färg/stege, och så vidare?).

Mot svaga spelare ska du vara försiktig med denna typ av hand om du inte har ett par tillsammans med draget. Dåliga spelare lägger sig inte gärna så semibluffen är inte lika effektiv mot dem.

Semibluffar är delvis beroende av foldequtiy och någon sådan har du inte mot dåliga spelare. Således bör du spela handen mer passivt.

Syna istället för att höja om oddsen är korrekta.

I del 2 av denna artikel kommer vi att visa hur man kan planera sina händer i förväg.

Vänligen fyll i all information som efterfrågas!

Det blev fel när kommentaren skulle sparas!

Du måste vänta i tre minuter innan du kan kommentera igen

Inga kommentarer

Pokersidor
888poker
Bonusdetaljer: 0 kr Gör din första insättning hos 888poker och få en fast bonus på 0.
Recension
PokerStars
Bonusdetaljer: 0 $ Gör din första insättning hos PokerStars och få en fast bonus på $0.
Recension
partypoker
Bonusdetaljer: 100 kr Gör din första insättning hos partypoker så kommer de automatiskt att matcha din insättning med en 0% bonus upp till 100
Recension
Unibet Poker
Bonusdetaljer: 100 kr Gör din första insättning hos Unibet Poker så kommer de automatiskt att matcha din insättning med en 0% bonus upp till 100
Recension
Pokersidor

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page