Kontrollera tells i poker del II – Träning av en pokerspelare och resultat

Phil Ivey
Det lär krävas en hel del träning för att hitta tells på Phil Ivey.

Psykologen och säkerhetskonsulten Åke Strengnell är expert på undermedveten kommunikation. I poker tar sig detta sig detta uttryck i form av så kallade tells. I sina artiklar på PokerListings berättar Strengnell om hur han coachar professionella pokerspelare och hjälper dem hantera tells, såväl sina egna som andras.

Psykologen och Säkerhetskonsulten Åke Strengell om Tells

Av Åke Strengell

Inom livepoker består 70 procent av framgången i att läsa "tells", säger Phil Hellmuth (1). Siffran får stå för honom, men alla spelare vet att tolkningen av tells är ytterst viktig för att nå framgång vid pokerbordet.

Vetenskapen menar att 80 procent av kommunikationen öga-mot-öga sker på en undermedveten nivå, så även tells (2). Det är precis det jag ägnar mig åt - att lära professionella inom olika områden att läsa tells, framförallt de undermedvetna. För pokerspelare resulterar det i bland annat ökade vinster och bakgrunden är följande:

Tells finns överallt

Begreppet tells används även utanför pokervärlden, till exempel rekryterare letar efter tells vid anställningsintervjuer, dörrvakter tolkar gäster, jurister bedömer vittnen och så vidare. Det är därför inte förvånande att forskningen är mycket omfattande på detta område - ett av de mest banbrytande är det så kallade ”Wizard Project” (3).

Wizard Project

Syftet är att "studera förmågan hos människor att upptäcka lögner hos andra". Metoden innebär att hittills 20 000 personer med olika bakgrund, till exempel Secret Service, FBI, jurister, poliser, psykologer, vanligt folk - bedömer olika personers trovärdighet.

Resultatet är att endast 50 personer (av 20 000) kan identifiera lögnare med en precision över 80 procent - genomsnittet för de andra är 54 procent. Dock, professionella pokerspelare uppnår cirka 60 procent. De 50 personer vilka når 80 procent eller mer utmärks av att de gör bedömningar utifrån undermedvetna signaler, så kallade mikrouttryck.

Mikrouttryck – ofrivilliga ansikstuttryck

Ett mikrouttryck är ett mycket kort, ofrivilligt ansiktsuttryck visat i ansiktet på människor, som en följd av känslor som upplevs. De förekommer oftast vid högrisksituationer, där människor har något att vinna eller förlora. Mikrouttrycken sker under 1/25 sekund och föregår alltid makrouttryck (frivilliga ansiktsuttryck)(4).

Vidare, aktuell forskning visar att det går att träna upp registreringen av mikrouttryck och det med mycket goda resultat (5).

Jag har konstruerat ett träningsprogram, utifrån ovan sagda, för yrkesgrupper vilka fokuserar på bedömningen av människor. Vad gäller pokerspelare så ser ett dagsschema ut så här:

  1. Träna registrering av mikrouttryck - FBI (online program)
  2. Träna registrering av medvetna/undermedvetna tells - på ÅS
  3. Träna registrering av undermedvetna signaler - på sig själv
  4. Träna att styra mikrouttryck, speciellt bluff, maskering - på sig själv.

Så är jag då framme vid den praktiska tillämpningen av artikel I: Kontrollera "tells" i poker.

Förkunskapskraven är:

1. Tala svenska eller engelska

2. Inget missbruk av alkohol, narkotika eller psykofarmaka

3. Tillämpa kursdagens kunskaper live.

4. Öva på att minnas nattdrömmar och ställa biologisk klocka genom att programmera sig strax innan man somnar.

En svensk pokerspelare, Micke, klarar förkunskapskraven och han spelar professionellt såväl online som live och har gjort bra resultat i turneringar - han antas.

Träningen omfattar 4 - 5 timmar/dag under en veckas tid och sker i en lägenhet på Söder, Stockholm och uppföljningen sex månader senare följer samma mönster.

1. Träna registrering av mikrouttryck

På marknaden finns ett antal onlineprogram, de bästa är utvecklade av FBI, USMC med flera och de använder jag. Här får man ta ställning till känslor vs. ansiktsuttryck och det finns även pre- och posttest så att man kan mäta resultatet av sina ansträngningar.

Mickes kommentar:

"Det här var riktigt roligt och intressant. Jag kom in i "flytet" direkt och tiden bara försvann".

2. Träna registrering av medvetna/undermedvetna tells

Det innebär att jag visar c:a 30 kända "pokertells" och Micke får kopiera medan han lär sig innebörden. Till exempel att hårt pressade läppar indikerar starkt negativ stress och kan vara tecken på en svag hand.

Vidare, jag läser 10 anekdoter - några sanna, några falska - och Micke får bestämma vad som är vad. Tekniken utvecklades först på CIA för att sedan tillämpas globalt, alltså väl beprövad. Här går det även att mäta Mickes framsteg – på måndagen prickar han in fem rätt, på fredagen åtta rätt.

Mickes kommentar:

”Svårt - mycket att hantera. En del känner jag igen, annat har jag aldrig tänkt på.”

3. Träna registrering av undermedvetna signaler

Genom att öva registrering av mikrouttryck så bygger man upp en minnesbank. Denna bank kommunicerar med det medvetna genom bland annat magkänsla, ”en inre röst” etc. och är ständigt närvarande. Om man lär sig att förstärka den inre rösten och att verkligen lyssna på den, så får man tillgång till stora resurser (1).

Det här är kärnpunkten i den dagliga träningen och handhas genom "gott psykologiskt hantverk". Resultatet mäts genom skattning och det finns ett klart samband med en stadigt ökande vinstnivå.

Mickes kommentar:

"Lite läskigt från början, efterhand börjar jag lita på mig själv. Direkt resultat, grymt mycket större fokus".

4. Träna att styra mikrouttryck, bluff och maskering

Jung (2) hävdar att i det kollektivt omedvetna så finns det så kallade arketyper – symboler som innehåller speciella känslor oberoende av den enskilde personens bakgrund. Till exempel om en person projicerar en sol, så reagerar denne med en positiv känsla - inget annat.

Sålunda, Micke får välja en arketyp (av 22 st) som fungerar för honom och får öva på den under särskilda omständigheter. Han får öva tills den känslomässiga utstrålningen är massiv i de flesta situationer – jämför med en skådespelare övar in en roll.

Vid pokerbordet kan han alltså "skruva på och skruva av" ett specifikt känslouttryck som för omgivningen är helt trovärdigt. Resultatet mäts genom skattning och har en direkt effekt på vinstutvecklingen.

Mickes kommentar:

”Väldigt rörigt från början, svårt att träna hemma och en konstig teori. Ställer höga krav på disciplin men börjar fungera efterhand. Min känsla är att jag blir säkrare och säkrare när jag bluffar.”

Det är alltså 4 - 5 intensiva timmar/dag så därför krävs det att man är i god fysisk och psykisk form.

Resultatet1. Påverkar det undermedvetna "live poker"?

Den här artikelserien ska ge svar på tre frågor, nämligen:

2. Går det att träna det undermedvetna ?
3. Påverkar träningen utvecklandet av pokerspelet ?
 

1. Påverkar ...

Det är ingen skillnad i kommunikationen "face-to-face" i poker, jämfört andra sammanhang ( ex. förhör, dörrvakt, säljare ) -regeln 80%undermedvetet - 20%medvetet gäller även här (3).

 

2. Går det att träna ...

Det går utmärkt att träna upp det undermedvetna - Micke ökade sin kapacitet vad gäller registrering av mikrouttryck med c:a 60% efter en veckas träning. Han ökade sin förmåga att lyssna till undermedvetna signaler med c:a 50% och kunde styra sina mikro-

uttryck riktigt bra ( +60% ). Resultaten bekräftades  under en uppföljning sex månader senare.
 

3. Påverkar träningen utvecklingen ... 

Micke´s egna ord:

"Överlag är jag i mycket bättre balans än tidigare - det känns som om bitarna fallit på sin plats. Det ska mycket till att få mig i gungning - jag "tiltar" nästan inget alls.
 
Jag har inte lika stor press på mig att vinna varje gång, sitter inte fast i samma sinnesstämning och tycker att det är jag själv
som styr, har kontroll.
 
Jag tar bättre lägen vid bluff - kamikazebluffens tid är förbi. Bluffar även i små potter och har inga perioder av "no bluff". Jag bluffar inte bort mig längre, helt enkelt.
 
Jag andas ut stressen mellan varven och portionerar ut fokuseringen - mycket mer fokuserad på nuet
".
 
Micke har under det senaste halvåret haft en stabil vinstutveckling - mycket mindre "toppar och dalar" och vinstökningen ligger på 15 -17%.
Hans liv har följt i stort sett samma mönster, det som brutit av är träningen hos mig. Därför finns det fog för ett starkt samband mellan träning och vinstutveckling.
 
Jag hoppas återkomma ang "perception management" eftersom det är något som alla spelare eftersträvar men ytterst få uppnår (4).

Litteraturlista

1. Hellmuth, P. & Navarro, J.: Read´em and reap. Collins, 2006

2. Lindström, M.: Buyology. Random House, 2008

3. Wizard Project, WIKIPEDIA

4. Mikrouttryck, WIKIPEDIA

5. www. paulekman.com

6. Dijksterhuis, A. et al.: On making the right choice: The Deliberation-Without-Attention

   Effect. Science 311, 1005 (2006)

7. Jung, C.G.: Människan och hennes symboler. Aldus, 1964

8. Lindstrom, M.: Buyology. Random House, 2008

9. Hellmuth, P. & Navarro, J.: Read´em and reape. Collins, 2006

Om författaren

 

Född 1947, psykolog spec. personlighetsstörning. Arbete: Mental- och kriminalvård 1969 - 1978

 

Egen verksamhet: "Head-hunter" 1978 - 1989, säkerhetskonsult 1978 -

 

Kontakt: [email protected]

 

Åke Strengell - Psykolog och Säkerhetskonsult

 

Åke Strengnell

Vänligen fyll i all information som efterfrågas!

Det blev fel när kommentaren skulle sparas!

Du måste vänta i tre minuter innan du kan kommentera igen

åke strengnell 2013-03-28 09:02:46

Sorry Andreas - det funkar, 40%-ig vinstökning /12 månader

Andreas Bergman 2013-03-21 05:38:28

Massa siffror, massa flumsnack. Medium känns mer seriösa än det här dravlet.

Pokersidor
888poker
Bonusdetaljer: 0 kr Gör din första insättning hos 888poker och få en fast bonus på 0.
Recension
Unibet Poker
Bonusdetaljer: 100 kr Gör din första insättning hos Unibet Poker så kommer de automatiskt att matcha din insättning med en 0% bonus upp till 100
Recension
partypoker
Bonusdetaljer: 100 kr Gör din första insättning hos partypoker så kommer de automatiskt att matcha din insättning med en 0% bonus upp till 100
Recension
PokerStars
Bonusdetaljer: 0 $ Gör din första insättning hos PokerStars och få en fast bonus på $0.
Recension
Pokersidor

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page