Att tolka motspelarens statistik i poker

statistik i poker
Foto: Arkiv

Ett bra sätt att öka sina vinster i nätpoker är att lära sig använda statistikprogram.

Förutom att de håller reda på dina vinster och förluster kan program som Poker Tracker och Holdem Manager även hålla koll på allt som din motståndare gör.

Med en HUD (headsup display) kan du omvandla den informationen till enkla statistiska värden och visa dem intill motspelarens namn på pokerbordet.

Informationen i displayen avslöjar i detalj vad motståndaren har för spelstil. Om du vet hur man tolkar siffrorna kan det göra stor skillnad för dina pokerintäkter.

Statistik är något som alla vinnande spelare använder i någon utsträckning, men bara ett fåtal uttnyttjar deras hela potential. Om du lär dig att bemästra detta kraftfulla verktyg kommer du tjäna stora pengar på det.

Här kommer en snabb genomgång av de viktigate statistiska uppgifterna.

Statistik före floppen

VPIP%

Den här siffran visar andelen spelade händer som spelaren frivilligt har bidragit till potten. Det vill säga hur ofta man synar eller höjer före floppen (inklusive när man kompletterar lilla mörken). Att betala mörkar och ante ingår inte.

Ju högre VPIP man har, desto lösare är man. Ju lägre VPIP, desto tajtare.

På sexmannaborden i no limit holdem ligger de flesta regelbundna spelarnas VPIP% mellan 19 och 25. Även om man kanske kan spela lönsamt även med ett lägre eller högre värde, är det knappast optimalt.

I diagrammet nedan kan du se ungefär vilka händer en spelare med VPIP på 19 spelar.

PFR%

Spelkort

PFR betyder "pre flop raise" och siffran är ganska självförklarande: Den visar hur ofta spelaren höjer före floppen.

De flestas PFR ligger mellan 4 och 6 procent av deras VPIP. Med andra ord, om de spelar med VPIP 20 ligger PFR vanligen mellan 14-19 procent.

37;#

Ju större gapet är mellan VPIP och PFR, desto oftare kallsynar spelaren före floppen.

Till exempel, en spelare med VPIP 35 och PFR 10 kallsynar 25 procent av händerna och är med stor sannolikhet en fisk.

3b%

Hur ofta spelaren återhöjer före floppen (trebetar).

Som exempel skulle en spelare som återhöjer tre procent av händerna ha AA-TT, AKs-AQs och AKo-AQo. Han skulle inte ha några svaga hädner i sin range. Anpassa ditt spel därefter.

F3

Visar hur ofta pelaren lägger sig mot en återhöjning (trebet). Den här siffran är extremt användbar när du ska bestämma med vilka händer du ska återhöja och med vilka du bara ska syna före floppen.

En spelare med hög F3 kan du självklart återhöja mycket lilberalt. En spelare med låg F3 kan du i gengälg oftare återhöja för värde.

Det var de mest använda preflop-siffrorna. Medan de flesta vet vad de betyder är det inte många som tar sig tid att fundera på hur de hänger ihop med varandra.

En spelare som har likartade värden på VPIP och FPR, till exempel, har oftast en högre trebetsprocent 3b% eftersom han kallsynar mer sällan.

En spelare, däremot, som har stort gap mellan VPIP och PFR har en väldigt bred kallsynsrange och har alltså många svaga händer i den fördelningen.

Det handlar alltså inte bar om att veta vad en statistik betyder. Du msåte också förstå hur du anvädner de olika siffrorna för att dra slutsatser om motspelarens spelstil.

Statistik efter floppen

AG

Det här är motståndarens aggressionsfaktor. Den visar hur aggressivt han spelar. De flrsta har ett värde från 1-3. Lägre värden är väldigt passivt och högre värden är väldigt aggresivt.

Kort

Om en spelare med AG = 0,3 spelar tillbaka mot dig är det antagligen ingen bluff. Om du vill spela vidare är det bäst du har en riktigt bra hand.

Om å andra sidan en spelare med AG = 6 spelar tillbaka börjar ditt topp-par se riktigt lovande ut.

WTSD%

Det här är hur ofta motståndaren går till visning efter att ha sett floppen. De flesta spelare ligger mellan 20 och 32 procent.

Om en spelare har låg WTSD kan det betyda två saker. Antingen lägger han sig ofta före visningen, eller så får han ofta motståndarna att lägga sig före visningen.

Ett sätt att avgöra vilket som är fallet är att använda WTSD ihop med AG. Om motståndaren är passiv och inte ser så många visningar är han antagligen vektajt.

Om han däremot är aggressiv och har en låg WTSD, får han ofta motspelarna att lägga sig före visningen. En spelare som visar 35 % eller oftare gillar verkligen att visa korten - han är "showdown happy".

Återigen, du måste undersöka spelarens WTSD ihop med hans aggression för att få en bild av hur han spelar.

chips

Har han låg aggression kanske han inte satsar tilräckligt ofta när han hara initiativet, utan låter mostpelarna ta en visning oftare än han borde.

Om han däremot är aggressiv och ändå har en hög WTSD synar han antagligen alltför ofta med svaga händer på river.

Att se en siffra och veta hur ofta moståndaren går till visning är användbart, men att se en siffra och kunna lista ut varför han går till visning så ofta eller sällan är ovärderligt.

CB

Hur ofta motståndaren satsar ut på en flopp efter att ha höjt före floppen - "continutation bet".

De flesta spelare C-betar någonstans mellan 55 och 88 procent av sina höjda floppar.

Det är bra att studera CB ihop med spelarens PFR-värde. Ju lägre PFR är, desto högre är hans CB. Det beror på att ju färre händer han höjer med före floppen, desto starkare är de. Ju starkare handen är före floppen, desto oftare kommer den att vara stark efter floppen och värd att satsa med.

När en spelares PFR går upp kommer han att missa floppen oftare efetrsom han höjer med så mycket fler marginella händer före floppen. Om hans CB också är hög betyder det att han ofta C-betar utan en hand, vilket du kan utnyttja.

2B

Det här är hur ofta moståndaren avfyrar ett andra skott efter att ha höjt före floppen och fått syn på sitt C-bet på floppen.

Självklart måste siffran användas ihop med CB-värdet. Om motståndaren fortsättningssatsar ofta på både flopp och turn innebär det att han ofta satsar en andra gång med en tom hand och du kan syna ner honom med svagare händer.

Om motståndaren har hög CB och låg 2B har du hittat en spelare som skjuter en gång och sedan ger upp när de får syn.

Mot en sådan spelare blir floating din bästa vän.

FC

Visar hur ofta motståndaren lägger sig mot en fortsättnignssatsning (C-bet) på floppen.

Om en spelare har hög FC spelar han "hit or fold" - han ger upp om han inte träffar en hand. Ett lågt värde visar att han ofta synar på floppen med marginella händer.

Genom att använda det här värdet ihop med spelarens VPIP kan du få en riktigt bra känsla för hans spelstil.

En spelare med hög VPIP och låg FC kommer se många floppar och många turnkort. Det finns goda chanser att han är en fisk och du kan anpassa ditt spel därefter.

Eller om han är en regelbunden spelare och har ett lågt FC kan du använda en popupruta och se statistik över hur ofta han satsar när motspelaren har checkat. Om värdet är högt har du hittat en spelare som älskar att floata.

F2

Hur ofta motståndaren lägger sig mot ett andra skott.

En del fiskar gillar att syna preflopp och älskar att syna på floppen men fortsätter sedan inte spela utan en hyfsad hand. Du kan se dem direkt genom att de har lågt FC och högt F2.

Självklart ska du straffa dem genom att oftare avfyra en andra kula

Antal mätvärden (sample size)

Svårigheten med statistiska värden är att de kan vara extremt felvisande om man inte har tillräckligt många mätvärden. Det är mycket varians i holdem, och statistiska värden kan variera mycket på kort sikt.

pengpoker

Ett av de största misstagen du kan göra är att behandla en spelares statistiska värden som absoluta sanningar även om du bara har en liten mängd data att utgå från och sedan upptäcka att de spelar helt annorlunda i verkligheten.

Försök att inte dra några långtgående slutsatser innan du har spelat tillräckligt med händer med en spelare.

Vad "tillräckligt många händer" betyder varierar mellan olika statistiska parametrar. Hundra händer räcker nog mer än väl för att dra slutsatser om VPIP och PFR men är alldeles för lite för att kunna analysera WTSD eller värden på andra skottet eller återhöjningar.

Precis som vanligt i poker är i alla fall mycket bättre än lite.

Verktyg inte krycka

Statistik är ett verktyg, inte en krycka. Alltför månsga spelare förlitar sig enbart på statistik. De betraktar alla med liknande statistik som likadana, när de i själva verket alla spelar olika.

Du kan ta tre spelare med liknande statistiska värden och upptäcka att de har mycket olika resultat. En kanske krossar spelet och vinner 4BB/!00, en annan kanske går jämnt upp och den tredje vinner 1BB/!00.

M du behandlar alla tre exakt likadant gört du ett stort misstag. Om du litar alltför mycket på statistiken hamnar du lätt i ett robotliknande ABC-spel och din utveckling som pokerspelare hämmas.

Statistiska värden ger dig bara ett medelvärde för hur motståndaren spelar mot alla olika motspelare. Det är alltid upp till dig att lista ut hur han kommer att spela mot dig och det kan du bara göra genom att vara uppmärksam och föra anteckningar.

Om du kan se förbi den grundläggande informationen som ryms i statistiska värden och börja dra korrekta slutsatser om hur din motspelare faktiskt spelar, om du kan se hans statisitik i dess helhet och och hur olika parametrar förhåller sig till varandra, kommer du att börja gå utanför din inre ABC-pokerrobot och börja spela bättre poker.

Om du kan göra det, och samtidigt observera och ta icke-statistiska anteckningar om motspelarna, kommer du bli en kraft att räkna med.

Vänligen fyll i all information som efterfrågas!

Det blev fel när kommentaren skulle sparas!

Du måste vänta i tre minuter innan du kan kommentera igen

Inga kommentarer

Pokersidor
888poker
Bonusdetaljer: 0 kr Gör din första insättning hos 888poker och få en fast bonus på 0.
Recension
Unibet Poker
Bonusdetaljer: 100 kr Gör din första insättning hos Unibet Poker så kommer de automatiskt att matcha din insättning med en 0% bonus upp till 100
Recension
partypoker
Bonusdetaljer: 100 kr Gör din första insättning hos partypoker så kommer de automatiskt att matcha din insättning med en 0% bonus upp till 100
Recension
PokerStars
Bonusdetaljer: 0 $ Gör din första insättning hos PokerStars och få en fast bonus på $0.
Recension
Pokersidor

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page