Kontrollera tells i poker del II – Träning av en pokerspelare och resultat

Phil Ivey
Det lär krävas en hel del träning för att hitta tells på Phil Ivey.

Psykologen och säkerhetskonsulten Åke Strengnell är expert på undermedveten kommunikation. I poker tar sig detta sig detta uttryck i form av så kallade tells. I sina artiklar på PokerListings berättar Strengnell om hur han coachar professionella pokerspelare och hjälper dem hantera tells, såväl sina egna som andras.

 

Av Åke Strengnell

Så är jag då framme vid den praktiska tillämpningen av artikel I: Kontrollera "tells" i poker.

Förkunskapskraven är:

1. Tala svenska eller engelska

2. Inget missbruk av alkohol, narkotika eller psykofarmaka

3. Tillämpa kursdagens kunskaper live.

4. Öva på att minnas nattdrömmar och ställa biologisk klocka genom att programmera sig strax innan man somnar.

En svensk pokerspelare, Micke, klarar förkunskapskraven och han spelar professionellt såväl online som live och har gjort bra resultat i turneringar - han antas.

Träningen omfattar 4 - 5 timmar/dag under en veckas tid och sker i en lägenhet på Söder, Stockholm och uppföljningen sex månader senare följer samma mönster.

1. Träna registrering av mikrouttryck

På marknaden finns ett antal onlineprogram, de bästa är utvecklade av FBI, USMC med flera och de använder jag. Här får man ta ställning till känslor vs. ansiktsuttryck och det finns även pre- och posttest så att man kan mäta resultatet av sina ansträngningar.

Mickes kommentar:

"Det här var riktigt roligt och intressant. Jag kom in i "flytet" direkt och tiden bara försvann".

2. Träna registrering av medvetna/undermedvetna tells

Det innebär att jag visar c:a 30 kända "pokertells" och Micke får kopiera medan han lär sig innebörden. Till exempel att hårt pressade läppar indikerar starkt negativ stress och kan vara tecken på en svag hand.

Vidare, jag läser 10 anekdoter - några sanna, några falska - och Micke får bestämma vad som är vad. Tekniken utvecklades först på CIA för att sedan tillämpas globalt, alltså väl beprövad. Här går det även att mäta Mickes framsteg – på måndagen prickar han in fem rätt, på fredagen åtta rätt.

Mickes kommentar:

”Svårt - mycket att hantera. En del känner jag igen, annat har jag aldrig tänkt på.”

3. Träna registrering av undermedvetna signaler

Genom att öva registrering av mikrouttryck så bygger man upp en minnesbank. Denna bank kommunicerar med det medvetna genom bland annat magkänsla, ”en inre röst” etc. och är ständigt närvarande. Om man lär sig att förstärka den inre rösten och att verkligen lyssna på den, så får man tillgång till stora resurser (1).

Det här är kärnpunkten i den dagliga träningen och handhas genom "gott psykologiskt hantverk". Resultatet mäts genom skattning och det finns ett klart samband med en stadigt ökande vinstnivå.

Mickes kommentar:

"Lite läskigt från början, efterhand börjar jag lita på mig själv. Direkt resultat, grymt mycket större fokus".

4. Träna att styra mikrouttryck, bluff och maskering

Jung (2) hävdar att i det kollektivt omedvetna så finns det så kallade arketyper – symboler som innehåller speciella känslor oberoende av den enskilde personens bakgrund. Till exempel om en person projicerar en sol, så reagerar denne med en positiv känsla - inget annat.

Sålunda, Micke får välja en arketyp (av 22 st) som fungerar för honom och får öva på den under särskilda omständigheter. Han får öva tills den känslomässiga utstrålningen är massiv i de flesta situationer – jämför med en skådespelare övar in en roll.

Vid pokerbordet kan han alltså "skruva på och skruva av" ett specifikt känslouttryck som för omgivningen är helt trovärdigt. Resultatet mäts genom skattning och har en direkt effekt på vinstutvecklingen.

Mickes kommentar:

”Väldigt rörigt från början, svårt att träna hemma och en konstig teori. Ställer höga krav på disciplin men börjar fungera efterhand. Min känsla är att jag blir säkrare och säkrare när jag bluffar.”

Det är alltså 4 - 5 intensiva timmar/dag så därför krävs det att man är i god fysisk och psykisk form.

Resultatet1. Påverkar det undermedvetna "live poker"?

Den här artikelserien ska ge svar på tre frågor, nämligen:

2. Går det att träna det undermedvetna ?
3. Påverkar träningen utvecklandet av pokerspelet ?
 

1. Påverkar ...

Det är ingen skillnad i kommunikationen "face-to-face" i poker, jämfört andra sammanhang ( ex. förhör, dörrvakt, säljare ) -regeln 80%undermedvetet - 20%medvetet gäller även här (3).

 

2. Går det att träna ...

Det går utmärkt att träna upp det undermedvetna - Micke ökade sin kapacitet vad gäller registrering av mikrouttryck med c:a 60% efter en veckas träning. Han ökade sin förmåga att lyssna till undermedvetna signaler med c:a 50% och kunde styra sina mikro-

uttryck riktigt bra ( +60% ). Resultaten bekräftades  under en uppföljning sex månader senare.
 

3. Påverkar träningen utvecklingen ... 

Micke ´s egna ord:

"Överlag är jag i mycket bättre balans än tidigare - det känns som om bitarna fallit på sin plats. Det ska mycket till att få mig i gungning - jag "tiltar" nästan inget alls.
 
Jag har inte lika stor press på mig att vinna varje gång, sitter inte fast i samma sinnesstämning och tycker att det är jag själv
som styr, har kontroll.
 
Jag tar bättre lägen vid bluff - kamikazebluffens tid är förbi. Bluffar även i små potter och har inga perioder av "no bluff". Jag bluffar inte bort mig längre, helt enkelt.
 
Jag andas ut stressen mellan varven och portionerar ut fokuseringen - mycket mer fokuserad på nuet
".
 
Micke har under det senaste halvåret haft en stabil vinstutveckling - mycket mindre "toppar och dalar" och vinstökningen ligger på 15 -17%.
Hans liv har följt i stort sett samma mönster, det som brutit av är träningen hos mig. Därför finns det fog för ett starkt samband mellan träning och vinstutveckling.
 
Jag hoppas återkomma ang "perception management" eftersom det är något som alla spelare eftersträvar men ytterst få uppnår (4).

Litteraturlista

1. Dijksterhuis, A. et al.: On making the right choice: The Deliberation-Without-Attention

   Effect. Science 311, 1005 (2006)

2. Jung, C.G.: Människan och hennes symboler. Aldus, 1964

3. Lindstrom, M.: Buyology. Random House, 2008

4. Hellmuth, P. & Navarro, J.: Read´em and reape. Collins, 2006

LÄS ÄVEN: Kontrollera tells i poker del 1 – forskning och fakta om tells

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page