header-bg

10 viktiga moves i Texas Hold’em

Ska man bli en verkligt framgångsrik pokerspelare räcker det inte med att kunna grunderna. Det finns en mängd olika speltekniker - som vi i den här artikeln kallar ”moves” - och ju fler man behärskar ju mer kommer man att vinna.

Viktor Blom Poker
Viktor "Isildur1" Blom - En verkligt framgångsrik svensk pokerspelare


Vi kommer att gå igenom 10 viktiga moves i Texas Hold’em och förklara hur du ska använda dem för att maximera din vinst.

Move 1: Check-raisen
Move 2: Bluff-fångaren
Move 3: Tregatsbluffen
Move 4: Semibluffen
Move 5: Jaga set
Move 6: Trebet med luft
Move 7: Squeeze Play
Move 8: Stop and Go
Move 9: Falska Tells
Move 10: Byt Växel

Move 1: Check-raisen

Gus Hansen check raise
Gus Hansen gillar att check-raisa

Check-raisen (check-höjning på ren svenska) är en av de mest grundläggande mest samtidigt kraftfullaste strategierna man kan använda sig av i poker.

Genom att checka och sedan höja när motspelaren satsar kan man använda hans position mot honom för att få in mer pengar i potten när man sitter med nötterna, och få honom att kasta bäst hand när man bluffar.

Check-raisen är ett move man bör använda i varje enskild pokersession, men det är mycket viktigt att förstå hur detta move fungerar och hur man ska använda det. Gör man inte det kan det check-raisandet i stället förvandlas till en kostsam läcka.

Vad: En check-raise är när man checkar och sedan höjer när en spelare i senare position satsar. Man gillrar en fälla.

Varför: Man kan check-raisa av två anledningar. Antingen för värde när man tror att man har bäst hand eller som en bluff för att få motståndaren att folda en starkare hand.

När: Detta move fungerar i alla typer av spel och på alla nivåer. Det är lika effektivt i cashgames som i flerbordsturneringar och sit-and-gos.

Var: Eftersom man först måste checka för att kunna check-raisa fungerar detta move bara när man är ur position.

Check-raisa på rätt sätt

Eftersom denna artikelserie vänder sig till nybörjare måste vi hantera check-raisen med försiktighet.

Det är som sagt ett viktigt move i Texas Hold’em, som alla bara ha i sin arsenal, men börjar man check-raisa lite hipp som happ kommer man att få problem.

Det första man måste ha koll på är varför man check-raisar. Poker bygger mycket på planering och checkhöjningar är ett utmärkt exempel på det. Om man inte vet vad man vill uppnå med sin check-raise kommer man att kasta bort sina pengar.

Som nämnts finns det två huvudanledningar till att check-raisa: för att få ut värde eller för att bluffa.

Det är även ett sätt att balansera sin checkrange -  eftersom man kommer att höja ibland efter en check kan inte motståndaren vara säker på att man har en svag hand när man checkar.

Check-raisa för värde

Som nybörjare ska man främst checkhöja för värde.

När man tror att man har bäst hand ska man försöka få in så mycket marker i potten som möjligt. Ju starkare hand man har desto bekvämare kan man känna sig med att riskera alla sina marker.

Genom att check-raisa för värde lockar man sina motspelare att lägga mer pengar i potten.

En check tyder normalt på svaghet och motspelaren kommer därför att satsa med ett bredare urval av händer. Han använder sin position för att ta hem potten med en svag hand.

En check-raise kan leda till att motspelaren gör ett misstag och synar med sämst hand, men den kan även få honom att gå all-in med en draghand eller en hand som är snäppet sämre än din.

Några viktiga saker att tänka på när man check-raisar för värde:

Man måste vara först i tur att agera

Motståndaren måste vara tillräckligt aggressiv för att satsa med en bred range när man checkar till honom.

En check-raise för värde med en monsterhand kan vara extra effektiv om det är många spelare med i handen.

Kom dock ihåg att check-raisen är ett kraftfullt move som kan få din motspelare att kasta hyfsat starka händer. Så sitter man med nötterna måste man vara försiktig så att man inte får motspelaren att lägga sig för snabbt.

Check-raise som bluff eller semi-bluff

Eftersom check-raisen är ett så kraftfullt move är det även ett av de mest effektiva sätten att bluffa på.

Genom att utnyttja ett antal vanliga lägen i Hold’em kan man check-raisa och jaga bort motspelare ur potter, oavsett vad man har för kort.

Den vanligaste situationen där man använder check-raisen som en bluff är i en headsup-pott där man synat ur position. Eftersom till och med de flesta nybörjare vet att man bör fortsättningssatsa efter en höjning före floppen kan man slå tillbaka med en vältajmad checkraise.

I detta läge använder man motspelarens kunskaper om fortsättningssatsande till sin fördel.

Om din motståndare väljer att fortsättningssatsa på floppen 4 5 6♠ kan man check-raise som en bluff genom att representera en hand som man mycket väl skulle ha kunnat syna med före floppen, som ett pocketpar som träffat set eller suited connectors som träffat hårt.

Utöver detta så är en check-raise som en semibluff ett utmärkt sätt att spela sina draghänder. När man floppar ett färgdrag kan man checkhöja iställer för att checksyna och på så sätt få ytterligare ett sätt att vinna potten.

Exempel på en check-raise

Den som fortfarande inte är övertygad om att check-raisen är ett bra move kan kolla in videon här nedan med den danske storstjärnan Gus Hansen.

Move 2: Bluff-fångaren

Patrik Antonius
Patrik Antonius vet hur man fångar bluffar

Ett annat viktigt move i Texas Hold’em är bluff-fångaren. Vi kommer att visa hur du, mot rätt motståndare, kommer att kunna tjäna stora pengar på river med marginella händer som ess-hög och bottenpar.

Vad: Bluff-fångaren är exakt vad det låter som. En hand som inte är jättestark, men tillräckligt bra för att slå din motspelare när hen bluffar. Det är en hand som inte är tillräckligt stark för att värdesatsa med och inte tillräckligt stark för att slå motspelarens värdesatsningsrange, men som har showdown-värde mot bluffar.

När: Generellt sett syftar man på en avslutande syn på river när man pratar man om bluff-fångare.

Var: Bluff-fångare används oftast i bluffspel som No-Limit Hold’em och Pot-Limit Omaha, men fungerar i alla pokervarianter.

Varför: Genom att exploatera spelare som bluffar för mycket kan du förvandla marginella händer som du normalt sett skulle kasta till vinstmaskiner.

Så använder du bluff-fångare på rätt sätt

Det absolut viktigaste gällande detta move är att du förstår när du sitter med en hand som är en bluff-fångare och att omständigheterna är de rätta för att syna den där riversatsningen.

Som i så många andra sammanhang i poker är det du vet om motspelaren avgörande för att kunna fatta rätt beslut.

Du måste ha koll på hens värdesatsningsrange och hur mycket hen bluffar. Du måste förstå motspelarens beteende.

Per definition är en bluff-fångare en hand som är sämre än motspelarens hela värdesatsningsrange. Eftersom du bara vinner mot en bluff är det helt avgörande att du kan identifiera spelare och lägen där bluffar är vanligt förekommande.

Enkelt förklarat – bluff-fångare kommer aldrig att fungera mot någon som aldrig bluffar.

För att fånga en bluff måste det finnas en bluff

Vid ett bord med tight-aggressiva ABC-spelare kan du lägga bluff-fångandet åt sidan helt och hållet och istället fokusera på att maximera värdet på dina starka händer. Men om du spelar mot luriga, aggressiva grinders kommer du att lämna mycket pengar på bordet om du foldar allt som inte är nötterna (eller näst intill).

Eftersom bra spelare vet att folk sällan sitter med oslagbara händer kommer de försöka utnyttja det genom att satsa med missade drag samt göra tregatsbluffar och rena riverbluffar.

För att använda bluff-fångaren effektivt måste du identifiera de spelare som gör det för ofta och utnyttja detta genom att syna med de händer de försöker få dig att folda.

Lär du dig att hitta dessa spelare och lägen är riversyn med ess-hög ett spel du kommer att tjäna mycket pengar på under pokerkarriären.

Kort sagt, du letar efter överaggressiva spelare som satsar och höjer mer än de borde.

Bluff-fångarens matematik

Det enklaste sättet att förklara matematiken bakom en bluff-fångare är att göra det i termer av pottodds och väntevärde (equity).

Normalt sett när man räknar ut sitt förväntade värde jämför man pottodds med sannolikheten för att vinna en hand genom att träffa ett drag.

Men eftersom en bluff-fångare bara vinner när motspelaren bluffar kan du använda hens bluffrekvens i stället för sannolikheten att träffa ett drag för att avgöra om en syn är lönsam i långa loppet.

Ett exempel, för att klargöra:

Alla lägger sig fram till knappen I en $1/$2 NLH cashgame och han höjer till $8. Lilla mörken lägger sig och du synar med A♦ 3 från stora mörken.

Pott = $17

På floppen kommer 9 8 3♣ och du checksynar $10.

Pott = $37

Båda checkar när 2 kommer på turn och 2♣ kommer på river. Du checkar och knappen satsar $20.

Din hand slår bara luft, så om han har ett par eller bättre är du rökt. Ska du syna?

För att ta reda på om det är lönsamt att syna i långa loppet måste du räkna ut pottoddsen och jämföra dem med motspelarens bluff-frekvens i det här läget.

Du måste syna $20 för att vinna $57 så potten ger dig 2.85 mot 1 för en syn.

Om du tror att motspelaren bluffar på river 50 procent av gångerna måste du syna eftersom din chans att vinna är 2 mot 1 och potten ger dig ett pris som är bättre än 2 mot 1.

Även om det är omöjligt att sätta en exakt siffra på bluff-frekvensen måste du göra allt du kan för att förstå hur din motspelare agerar i lägen där det är vanligt med riverbluffar.

Om du kan identifiera de lägen där de bluffar för ofta kommer du att kunna fånga bluffarna med svaga händer som du annars skulle ha kastat.

Den absolut viktigaste färdigheten i poker online eller live är att kunna sätta sina motspelare på en range, och i det ingår att veta när de bluffar och när de satsar för värde.

Ju bättre du är på att uppskatta sannolikheten för att dina motspelare bluffar, ju mer pengar kommer du att tjäna på att fånga deras bluffar.

Move 3: Tregatsbluffen

Tregatsbluff poker
Tregatsbluffen - Eller skjuta tre kulor

Tregatsbluffen är ett mycket aggressivt move. På engelska kallas det ”triple-barrel bluff” eftersom man “skjuter hål” i motståndarens försvar och tvingar honom att lägga den bästa handen genom att bluffa på alla gator (man ”skjuter tre kulor”).

Hur: Som nämnts handlar en tregatsbluff om att satsa på alla gator, det vill säga flopp, turn och river. Ofta har man dessutom redan tagit initiativet i handen genom att vara aggressiv före floppen.

När: Även om en tregatsbluff kan fungera mot alla utom de värsta synstationerna är det bäst att använda detta move mot tuffare, tänkande motspelare. För att trippelbluffa effektivt måste den historia du berättar med dina satsningar vara trovärdig, och dessutom måste motspelaren vara kapabel att följa med i den (en dålig motspelare ser bara till sina egna kort).

Var: För kunna tregatsbluffa effektivt måste dina marker räcka till de satsningar du behöver göra på flopp, turn och river (ofta blir satsningarna större och större). Detta move fungerar alltså bara när stackarna är djupa. Det är ingen idé att försöka sig på en tregatsbluff i en nätturnering med 20 big blinds i stacken.

Varför: Att kunna vinna potter när din hand är sämre motståndarens är en viktig del i poker, och inget move är mer övertygande än en väl utförd tregatsbluff. Det kan inte bara få motspelare att kasta mediokra händer, utan ibland kan du lura dem att slänga händer som är mycket bättre än din.

Så tregatsbluffar du på rätt sätt

Tregatsbluffen kommer inte bara att hjälpa dig vinna potter med sämst hand, utan den hjälper dig även att balansera din range så att du får betalt de gånger du sitter med nötterna och satsar hela vägen.

Men om du trippelbluffar slarvigt, utan riktig förståelse för varför du gör det, kan det istället bli en läcka i ditt spel som kostar mycket pengar.

Skjuta på floppen

Till och med nybörjare vet att det är viktigt att ta kommandot före floppen, men det kan bli lurigt när man ska bestämma sig för om man ska fortsättningssatsa eller inte. Eftersom många tregatsbluffar börjar med en fortsättningssatsning är det avgörande att kunna avgöra vilka brädor man ska fortsättningssatsa på.

Eftersom detta handlar om tregatsbluffar och inte att satsa för värde på tre gator, utgår vi ifrån att du missar floppen.

Det mest grundläggande sättet att utvärdera floppar är att se om de är koordinerade eller inte. På en flopp som J♣ T♣ 7♣ är det lättare att träffa något än på K 8♣ 2♠. ”Torra”, icke-koordinerade brädor passar bäst för fortsättningssatsningar.

Räkna även med att motståndarna kommer att ”sätta dig” på höga kort eftersom du var aggressiv före floppen. Samtidigt är det troligast är motståndarna har mellanhöga kort eller små pocketpar. Leta efter floppar som passar den range motståndarna sätter dig på, men som inte passar deras range.

Skjuta på turn

Beslutet om du ska fortsätta satsa på turn eller inte är helt avgörande, och det handlar uteslutande om hur brädan utvecklas.

Du ska satsa när det kommer ett kort som är bra för din troliga range (som motståndarna ser den), men dåligt för motspelarens. Vi säger det igen, det är höga kort som gäller, helst högre än de som kom på floppen. Kort som är högre än det näst högsta på floppen är också mycket bra för turnsatsningar.

En stor del av den range motspelaren synar med på floppen är mellanpar och högstapar. Alla höga kort gör sådana händer mer sårbara.

Kort som parar brädan är för det mesta dåliga att skjuta en andra kula på.

Skjuta på river

Att ha rätt storlek på den tredje bluffkulan är mycket viktigt för din långsiktiga lönsamhet.

Samma tankesätt som på turn gäller, men nu tar vi det ett steg längre. Stora kort, allra helst överkort, är bra att slutföra trippelbluffen med, men kort som fullbordar drag är det inte.

En annan sak att tänka på är hur brädan utvecklades på turn. Många gånger kommer motståndaren syna med mellanpar eller högstapar på floppen och plocka upp ett drag på turn som gör att han kan fortsätta med handen.

Om turn möjliggjorde en massa drag, men inget av dem träffade på river så kan det vara läge att skjuta en tredje kula.

Move 4: Semibluffen

Viktor Blom
Viktor Blom använder sig ofta av semibluffen

Semibluffen är ett move som drastiskt kan förändra hur mycket du tjänar på dina drag på floppen och turn. I stället för att hoppas på att du ska träffa draget, får du lära dig att ta kontroll i handen och vinna potten även när du missar.

Vad: En semibluff är helt enkelt när du satsar eller höjer med ett drag. Det anses inte vara en ren bluff eftersom du har en hand som har goda chanser att förbättra sig på turn eller river. Genom att satsa eller höja ger du dig själv två chanser att vinna. Du kan träffa ditt drag och få bästa handen eller så kan du få dina motspelare att lägga sig.

När: Precis som med många andra move i poker funkar semibluffen bäst när du har position. Eftersom semibluffen är så beroende av ”foldequity” är den bara effektiv när sannolikheten att din motståndare kommer att lägga sig är hög.

Var: Semibluffen kan användas i så gott som alla pokervarianter, så länge man antingen drar kort eller har flera gator att satsa på. 

Varför: Semibluffen kombinerar väntevärdet dina drag har med foldequityn som kommer från de tillfällen då motståndaren lägger sig och du vinner potten utan motstånd. Den balanserar dessutom dina satsnings- och höjningsranger.

Semibluffen gör ditt spel mer varierat och gör det svårare för din motståndare att avgöra om du bluffar eller satsar med en färdig hand.

Så semibluffar du på rätt sätt

Eftersom man floppar drag relativt ofta är det viktig att förstå vilka lägen som passar för en semibluff och vilka lägen som inte gör det.

Nyckelpoängen är att semibluffar ger två typer av värde: väntevärde och foldequity.

Väntevärdet syftar på den del av potten du kan räkna med att vinna enbart baserad på din hands styrka. Har du ett färgdrag på floppen och det är $100 i potten är ditt väntevärde cirka $35 eftersom du kommer att träffa din färg ungefär var tredje gång.

Foldequity syftar på värdet du får när din motståndare lägger sig och du vinner det som finns i potten utan att behöva träffa det där färgdraget.

Så, självklart, ju högre dessa värden är, ju mer kommer du att vinna på dina semibluffar.

Väntevärdet är enkelt att räkna ut. Läs mer i vår artikel Väntevärde (Expected Value, EV) förklarat

Ju högre väntevärde du har, desto mindre foldequity behöver du, eftersom du oftare kommer att vinna potten genom att träffa draget och få den bästa handen.

Att veta vad du har för foldequity är däremot svårare. Det finns ingen enkelt formel man kan applicera men det finns några nyckelfaktorer som man måste ta med i beräkningen.

Är din motståndare tight eller lös? Är han en calling station?

För att foldequity ska finnas måste det finnas en möjlighet att motspelaren lägger sig. Möter du en synstation (calling station) som aldrig kan släppa två överkort eller ett bottenpar har du alltså ingen foldequity.

Sikta in dig på veka/tighta spelare som du vet att du kan få att folda marginella händer.

Brädan och bordsimagen

Var uppmärksam på korten på brädan och vilka händer din motståndare kan tänkas ha. Ju bredare din motståndares range är ju större foldequtiy har du eftersom han kommer kasta alla skräphänder utan att blinka.

Om dina motspelare sett dig semibluffa mycket med färgdrag bör du fundera på hur trovärdig en satsning från dig skulle vara på brädan A♣ 5♣ 2. I ett sådant läge är det bättre att istället rikta in sig på att satsa för värde med färdiga händer på den typen av brädor.

Var uppmärksam på hur brädan utvecklas

Att få din motspelare att lägga sig är huvudmålet när du semibluffar och på det sätter skiljer sig det inte alls från rena bluffar. Och precis som när du bluffar med ingenting är korten som kommer på turn och river avgörande för hur framgångsrik du kommer att vara.

Höga kort, helst överkort (högre än de som redan ligger på brädan) är bra kort för semibluffar. Du vill ha kort som försvagar den range du satt din motståndare på och stärker din range.

Överkort på turn och river är extra bra att bluffa på eftersom den range som spelare synar med på floppen innehåller så många topp- och mellanpar.

För en utförligare förklaring kan du kolla in vårt kapitel om tregatsbluffen.

Move 5: Jaga set

Tony G
Tony G tycker om att jaga set

Att jaga set är ett av de mest okomplicerade sätten att tjäna pengar i No-Limit Texas Hold’em. Genom att spela låga och mellanhöga par enbart med målet att floppa set kan man bespara sig själv mängder av tuffa beslut efter floppen.

Vad: Setjagande är när man spelar pocketpar enbart för att träffa ett set. Genom att syna en mindre höjning före floppen kan man vinna stora potter när man floppar triss.

Varför: Det är effektivt att jaga set eftersom triss normalt sett är den bästa handen på floppen och har goda chanser att vara bäst även vid showdown. Set är även väl dolda så man kommer ofta att vinna stora potter mot höga pocketpar, starka högstapar och tvåpar.

När: Man kan jaga set i alla djupstackade Texas Hold’em-spel, i såväl cashgames som turneringar, men det är vanligast förekommande i cashgames eftersom stackarna generellt sett är mycket djupare där än i turneringar.

Var: Som med många andra moves i poker fungerar detta bäst när man har position. När någon höjer i tidig position kan man syna med låga och mellanhöga par. Genom att utnyttja sin position kan man ta mer lönsamma beslut efter floppen.

Jaga set på rätt sätt

Det koncept som är allra viktigast att förstå när man jagar set är implicita odds.  

Eftersom man bara floppar set en gång på åtta är det mycket viktigt att man får betalt de gånger man väl träffar. Med hjälp av implicita odds kan man få grepp om hur mycket man kommer att vinna om man träffar sitt set.

Implicita odds är en förlängning av pottodds och där man inkluderar pengar som inte finns i potten ännu, men som man kan räkna med kommer hamna där på senare gator.

Låt oss titta närmare på hur implicita odds fungerar och hur man ska använda dem när man jagar set.

Matematiken bakom setjagande och implicita odds

Vi tar ett konkret exempel:

Du sitter på stora mörken i ett $1/$2-spel och spelaren UTG höjer till $10. Alla lägger sig fram till dig och du har par i tvåor. Både du och höjaren har $300 i stacken.

Nu kan vi använda implicita pottodds för att lista ut om vi ska syna höjningen eller inte.

Eftersom du sitter ur position och knappast kommer att komma hela vägen till showdown utan att förbättra din hand kan vi utgå ifrån att du bara kommer att vinna handen om du floppar ett set.

Du måste syna $8 för att vinna $21. Se till de verkliga pottoddsen för du således mindre än 3 mot 1 på en syn. Eftersom man bara floppar set en gång av åtta ser det ut som att en syn vore högst olönsam, men det är där de implicita oddsen kommer in i bilden.

Eftersom din motståndare höjde från UTG är det troligt att han har en mycket stark hand och eftersom han kommer att ha position i resten av handen är det mycket troligt att han kommer satsa mer pengar på senare gator.

Det innebär att du med stor sannolikhet kommer att vinna mer än de $21 som finns i potten om du floppar ett set.

Dessa extrapengar som (med stor sannolikhet) kommer att hamna i potten på senare gator är grunden för de implicita oddsen. Och blir de större än 8 mot 1 (chansen för att floppa set) är synen lönsam i det långa loppet.

Ska synen på $8 vara lönsam måste man vinna, i genomsnitt, $64 från motspelaren. Ju djupare stackarna är ju större är chansen att man få de implicita odds som behövs för att syna.

Tre nycklar till framgångsrikt setjagande

Precis som med alla andra pokermoves finns det otaliga variabler som kan påverka utgången av en hand.

Men har man koll på de tre saker vi nämner här nedan så kommer man att ha en bra grund för lönsamt setjagande med sina pocketpar.

  • Man måste vara djupstackad för att jaga set. Eftersom man bara floppar set en gång på åtta så måste man se till att ha tillräckligt mycket pengar de gånger man träffar.
  • Setjagande fungerar bäst mot lösa och aggressiva motståndare. En lös och/eller aggressiv spelare kommer normalt sett satsa vidare i handen med en bredare range och således ge dig bättre implicita odds i jakten på ett set.
  • Det är bättre att jaga set när man har position. Precis som de flesta andra moves i poker fungerar setjagande bäst i position. När man ser vad motspelaren gör innan man fattar sitt beslut kommer man att kunna maximera sina vinster när man träffat ett set.

Move 6: Trebet med luft

Tom Dwan
Tom Dwan är känd för att trebetta med luft

Att kunna trebetta med luft är viktigt i dagens aggressiva pokerklimat. Genom att ha med detta move i din repertoar före floppen kommer du dels kunna exploatera lösa öppningshöjningar och dessutom balansera din egen range så att du får betalt när du väl får en stark hand.

Vad: Att trebeta med luft innebär att man kontrahöjer före floppen med en hand som troligen än svagare än den som öppningshöjaren har.

När: Försök att identifiera och attackera lösa spelare som öppningshöjer för ofta.

Var: När du trebetar med luft kommer du antingen göra det i position eller från någon av mörkarna. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa lägen.

Varför: Lösa spelare som höjer för mycket före floppen kan exploateras eftersom de kommer bli tvungna att kasta många av sina marginella händer när någon trebetar.

Så gör du en trebet med luft på rätt sätt

Enkelt förklarat så kan man kalla en trebet med luft för en sorts semibluff.

Du höjer med en hand som, även om den inte är bäst just nu, har foldequity  och kan bli bästa handen på senare gator.

Eftersom något av det första många pokerspelare får lära sig är att vara mer aggressiva, så kommer du stöta på mängder av spelare som höjer för ofta före floppen.

När du lärt dig identifiera dessa spelare kan du exploatera dem genom att återhöja, även om dina kort inte är särskilt starka.

Det är dock viktigt att komma ihåg att du måste använda detta move med måtta, annars kan det lätt förvandlas till en kostsam lucka i ditt spel.

Den största risken för nybörjare är att de inte alltid förstår hur de ska spela handen efter floppen.

Låt inte handen skena iväg genom att per automatik lägga in en fortsättningssatsning på floppen och sedan fortsätta satsa på turn och river.

Ett sätt att handskas med detta är att bara trebeta med väldigt starka händer och mycket marginella händer som har stor potential att träffa något på floppen.

Proffstips: Polarisera din trebetsrange för att göra spelet efter floppen enklare.

Genom att hålla dig borta från händer som svaga ess och stora klädda kort, kommer dina beslut senare i handen bli enklare, och du kommer minska ner antalet gånger då du träffar något på floppen, men är dominerad.

Bra händer att trebeta med

Bara för att du breddar din trebetsrnage innebär det inte att du ska kontrahöja i var och varenda hand.

Om vi går tillbaka till liknelsen med semibluffen så bör du välja händer som har goda chanser att bli bäst på floppen, turn eller river.

Små pocketpar är mycket bra att trebeta eftersom ett set kommer att vara bästa handen i de allra flesta fall.

Samma gäller för små och medelstora suited connectors.

Och, som vi diskuterade tidigare, när du missar floppen men den typen av händer är risken mindre att du dras in i en stor pott med sämsta handen.

Trebetar med luft balanserar din range

“Balansera rangen” är ett finare sätt att säga att du inte har en stark hand bara för att du höjer före floppen.

Dina motståndare kommer att upptäcka om du bara trebetar med par i ess och kungar och då kommer du få svårt att ta betalt med dessa monsterhänder.

Genom att höja med topphänder såväl som spekulativa händer får du en mer balanserad trebetsrange.

Låt oss säga att du trebetat med 8 9 och träffade en färg på turn. När du visar upp din vinnande hand kommer motspelarna notera att du trebetade med en marginell hand.

När du sedan hittar par i ess är chansen mycket större att du kommer få betalt.

Move 7: Squeeze Play

Phil Ivey
Phil Ivey har genomfört ett & annat Squeeze Play

I det här kapitlet tittar vi närmare på squeeze plays - ett move som kan öka din vinst oavsett vilka kort du sitter med. Genom att identifiera några nyckelfaktorer och använda din förståelse för motspelarnas tendenser kommer du att kunna krama varenda krona ur dina pokersessioner. Ett Squeeze Play är relativt likt ett trebet med luft, men det finns ett par viktiga skillnader.

Vad: Ett squeeze play är en bluffmöjlighet som uppstår när en lös spelare höjer före floppen och en annan lös spelare synar. Squeezen kommer in i bilden när du gör en stor trebet och jagar bort båda motståndarna ur potten.

Varför: Eftersom en lös/aggressiv spelare höjer med många olika händer och den andre spelaren synar med en bred range för att se en billig flopp, är det sannolikt att ingen av dem har en hand som står sig mot en stor trebet.

Vem: Använd detta move mot lösa/aggressiva spelare som öppningshöjer för ofta och svaga, passiva spelare som synar för att se billiga floppar.

Var: Squeeze plays kan användas i både cashgames och turneringer, men de fungerar bara i spel med stora satsningar som No-Limit Hold’em och Pot-Limit Omaha. I limit-spel kan man inte höja tillräckligt för att få motståndarna att lägga sig.

Så gör du ett squeeze play på rätt sätt

Hela grunden för ett squeeze play vilar på öppningshöjarens lösa image och den synande spelarens medvetenhet om den imagen.

Ett exempel:

Spelare A (höjer): Han en lös image och höjer med många händer (har en bred range).

Spelare B (synar): Är medveten om spelare A:s lösa image och synar därför med en bred range.

Du måste lära dig att identifiera den rätta kombinationen av lösa öppningshöjningar och lösa kallsyner för att uppnå en hög procent läggningar.

Men det är inte allt du måste tänka på när du gör ett squeeze play:

Höj stort – Ditt squeeze play måste vara så stort att det får dina motspelare att lägga marginella händer. Din squeeze-höjning bör vara minst fem gånger så stor som den ursprungliga höjningen.

Ju färre du har bakom dig desto bättre – Helst ska du göra ett squeeze play när det är få spelare kvar att agera bakom dig. Ju fler spelare som är kvar, ju större är risken att någon sitter med en stark hand. Det är även ett plus om spelarna som ska agera bakom dig är tighta och sannolikt inte kommer att göra en marginell syn.

Din trovärdighet och bordsimage – Hur du har spelat och vad dina motståndare vet om dig kommer att påverka deras benägenhet att göra marginella syner. Ju tightare du har spelat, ju större chans är det att ditt squeeze play får respekt.

All-in squeeze plays i turneringar

Att gå all-in med ett squeeze play i en turnering är ett mycket vanligt förekommande spel.

Det finns två starka skäl till att detta är det enklaste och mest effektiva sättet att göra squeeze plays:

Inget spel efter floppen – Eftersom du antingen blir synad eller inte elimineras den osäkerhet som följer med att spela trebetade potter efter floppen.

Extra styrka – Om dina motspelare måste satsa allt de har för att syna kommer de att kasta fler händer än normalt.

All-in squeeze plays i turneringar är fortfarande beroende av en lös höjare och lös synare, men det finns även några andra faktorer att ta med i beräkningen.

Din stackstorlek, motståndarnas stack och mörkarna – allt detta måste klaffa för att denna typ av squeeze play ska vara verkligt effektivt.

Precis som vid andra squeeze plays måste du ha tillräckligt med marker för att framtvinga läggningar av motståndarna, men i turneringen måste det vara anpassat till mörkarna också.

Gör detta spel när du har runt 15 big blinds I stacken. Har du mindre än så är risken stor att du blir synad.

Move 8: Stop and Go

Stop and Go strategi

Stop and Go är ett spel som kommer att disorientera, förvirra och till slut bryta ner även de tuffaste motståndarna.

Vad: Stop and Go går enkelt förklarat ut på att man synar en höjning före floppen ur position med avsikten att satsa (oftast all-in), oavsett vad som kommer på floppen.

Var: Stop and Go är ett turneringsmove som kan vara effektivt i såväl flerbordsturneringar som Sit-and-gos. Det vanligaste läget är att man sitter i mörkarna och synar en höjning från en spelare i sen position.

När: Detta move fungerar bäst när man har en liten stack på omkring fem till tio big blinds.

Varför: Målet med Stop and Go är att få din motspelare att kasta händer på floppen som han hade synat med om du gått all-in före floppen. Detta spel ökar kort sagt dina chanser att vinna handen och överleva i turneringen.

Så gör du Stop and Go på rätt sätt

Stop and Go är ett kraftfullt move som bör finnas med i din spelbok när du är shortstackad i turneringar.

Ett exempel: du sitter i stora mörken med AJ med en stack på 10 000 och med mörkar på 600/1 200 och en ante på 100. Alla lägger sig fram till knappen som höjer till 3 600. Lilla mörken lägger sig och nu måste du fatta ett beslut: Ska du gå all-in direkt, bara syna, eller lägga dig?

Även om du sitter med en stark hand som AK finns det starka skäl som talar för att bara syna.

Om du går all-in behöver knappen syna 6 400 för att vinna över 20 000, vilket innebär att han har odds för att syna med i princip alla händer. Faktum är att de flesta skickliga spelare redan har tagit med din lilla stack i beräkningen, och kommer bara höja om de är beredda att syna när du går all-in.

Eftersom din AK kommer att förlora mot två lägre kort (oparade) ungefär var tredje gång, är det bättre om du kan vinna potten utan motstånd. Eftersom detta knappast lär hända om du går all-in före floppen bör du använda en annan strategi.

Det är här Stop and Go kommer in i bilden.

Syna före floppen med avsikten att gå all-in med dina 6 400 oavsett vad som kommer på floppen.

När du går all-in på floppen blir beslutet betydligt tuffare för din motståndare, som sannolikt inte har träffat något (man missar floppen två av tre gångar).

Till att börja med kommer han att kasta många händer som han skulle ha synat med före floppen.

Om din motståndare har en hand som par i treor kommer han mötas av överkort på floppen och kommer att få svårare att syna jämfört med före floppen.

Om han synade med en hand som KQ och T-8-5 kommer på floppen har han också ett tufft beslut.

Genom att bara syna före floppen ökar du inte bara dina chanser att vinna potten utan motstånd, du försätter dessutom din motståndare i ett svårt läge där han kan begå misstag

Daniel Negreanu förklarar Stop and Go

Om du fortfarande är tveksam till Stop and Go:s effektivitet kanske Daniel Negreanu kan övertyga dig?

Move 9: Falska Tells

I det näst sista kapitlet tar vi upp falska tells, ibland även kallade omvända tells. Det är ett move som förvirrar motspelarna och gör det svårare för dem att fatta korrekta beslut.

Falska tells
Mästaren Mike Caro med en falsk tell eller kanske en flasktell.

Behärskar man detta move kan man luta motståndarna att folda när de har bäst hand och kasta in sina pengar i mitten när de är krossade.

Vad: En falsk tell är när man via ett medvetet beteende lurar en motspelare att tro att han fått information om ens hand.

Varför: Det finns många vanliga tells som pokerspelare tittar efter. Genom att imitera dessa tells i rätt lägen kan man påverka motspelarens tankebanor.

Var: Ska en falsk tell lyckas måste man ha en uppmärksam motståndare, så detta move fungerar bara mot erfarna, tänkande pokerspelare.

När: Det vanligaste läget där man kan använda en falsk tell är när man gjort en stor satsning eller höjning och motspelaren fundera på hur han ska agera.

Falska tells för nybörjare

Grundtanken med en falsk tell är att man ska påverka motspelarens beteende genom att ge honom felaktig information.

Om man, till exempel, vet att motspelaren läst Joe Navarros bok ”Read ‘Em and Reap”, kan man utnyttja det han lärt sig om tells i poker.

Navarro menar att spelare har en tendens vara närmare sina kort rent fysiskt när de har en stark hand och längre bort när de har en svag hand.

Så har man bluffat sig all-in och motståndaren ser ut att ha svårt att bestämma sig för vad han ska göra, kan man luta sig över bordet och “mysa” med sina kort.

Avancerade falska tells

Nästa steg när det handlar om falska tells är att gillra fällan för motståndarna under en eller flera sessioner.

Genom att försäkra sig om att andra spelare uppmärksammar ett visst beteende eller en tell kan man använda det aktuella beteendet i rätt läge och tvinga fram ett misstag.

Till exempel kan man varje gång man satsar eller höjer för värde se till att byta samtalsämne helt och hållet, som om man ville ta bort uppmärksamheten från handen.

Tror man att motståndaren snappat upp det kan man göra samma sak nästa gång man bluffar.

Den falska tellen är inte idiotsäker, men det finns många tillfällen i poker där spelare har svårt att bestämma vad de ska göra – syna eller lägga sig. Ibland är allt som krävs en liten knuff i rätt riktning.

Fem vanliga tells man kan fejka

Alla vanliga tells är enkla att göra tvärtom.

Om en tell normalt betyder att man har en monsterhand så gör man den när man bluffar och ger således motspelaren en anledning att folda.

Om en tell vanligen innebär att man inte har något, så kan man använda den när man har satsat eller höjt med nötterna.

Topp 5 tells att “förfalska”:

  • Stark är svag, svag är stark. Många tror att en spelare som har en stark hand kommer att agera svagt för att lura sin motspelare, och att det omvända gäller för bluffar. Att lägga in sina marker kraftfullt, att stirra ner sina motspelare och snacka stöddigt är några exempel på saker spelare gör för att verka starka.
  • En skakande hand betyder att man har ett monster. Många spelare, inte minst nybörjare, blir mer nervösa när de sitter med en monsterhand än när de bluffar. Därifrån kommer uppfattningen om att en satsning som görs med en darrande hand troligen innebär att spelaren sitter med nötterna.
  • Stirra på eller vända bort blicken från floppen. När en spelare tittar på floppen för att sedan snabbt titta bort tyder det på att han gillar det han sett men försöker verka ointresserad. När en spelare stirrar länge på floppen betyder det vanligen att han inte träffat något. Påminner om ”stark är svag…”-tellen.
  • Snegla på markerna. När en spelare tar en snabb titt på sina marker efter att ha sett floppen betyder det vanligen att han träffat något.
  • Nonsensprat. Om en spelare som brukar ha bra flyt i snacket börjar prata nonsens eller staka sig i en stor pott betyder det vanligen att han bluffar.

Move 10: Byt Växel

Phil Galfond
Phil Galfond byter växel hela tiden

För att bli en framgångsrik No Limit-spelare måste du kunna bemästra aggressivt spel. Men det i sig räcker inte. Om du inte klarar av att ställa om ditt spel och byta växel emellanåt, så kommer dina motståndare att läsa dig och anpassa sitt spel efter dig.

När du sätter dig vid ett pokerbord bör du alltid försöka lista ut hur dina motståndare spelar.

Koncentrera dig på alla händer som de är involverade i, och försök på så sätt utläsa deras spelstil, och tendenserna i deras spel.

Men du kommer inte att vara den ända som försöker göra allt detta. Dina motståndare vill inte vara sämre. Just som du vill veta hur de spelar, så vill även de veta hur du spelar. Det är av högsta intresse för dig att göra det så svårt som möjligt för dina motståndare att läsa ditt spel. Deras bild av dig och ditt pokerspel ska vara så vilseledande och felaktig som möjligt.

Du kan uppnå detta genom att konstant förändra din spelstil, och på så vis håller du dina motståndare ett steg efter dig. Försök att alltid vara medveten om din image vid pokerbordet, dina motståndares bild av dig kommer alltid att påverka hur de spelar mot dig.

Aggressivitet är nyckeln

Om det finns en perfekt spelstil för att spela No Limit Hold'em så ligger den nog någonstans mitt emellan tight-aggressiv och lös-aggressiv. Aggressiviteten är nyckeln: för att kunna vinna potter så måste du vara aggressiv och satsa marker in i potter för att kunna vinna, och det går inte om du spelar för passivt.

Det är dock lätt hänt att du spelar för aggressivt, och dina motståndare kommer att kunna anpassa sig till ett sådant spel.

Pokernyheter

Satelliter till Poker-SM Online 2023

Här hittar du hela satellitschemat för Poker-SM Online på Unibet. Dessa satelliter är enbart till SM, det finns också andra s.k. generiska satelliter där man kan vinna tickets som även…

09/08/2023 | Robin Johansson
Poker-SM Online 2023 Turneringsschema

Svenska Pokerförbundet och spelarnas Poker-SM, som arrangeras tillsammans med Unibet, startar 24/2 och sträcker sig över 4 veckor. Likt tidigare år innehåller schemat två turneringar i veckan där årets schema…

14/02/2023 | Robin Johansson
The Festival. Liverapport.
Wang Lu utslagen på plats 129

Wang Lu har bustat Main, han krigade på bra med en liten stack hela dagen men nu gick det inte längre. Han lämnar med €665 han också.

15/10/2022 | Björne Lindberg
The Festival. Liverapport.
€600,000 i prispotten

Nivå 14 är färdigspelad vilket innebär 20 minuters paus. Det innebär också att det bara är 20 minuter kvar innan man stänger inköpen i turneringen. Totalt har det gjorts 1,270…

15/10/2022 | Björne Lindberg
liverapportering från the festival bratislava
Lillis dubblar igen!

Spelarna väljer att stoppa in allt mörkt för att få lite action. Floppen kommer J 4 2 och Crapanzano sparar J 4 , Lillis sparar A 8 Spelarna kastar upp…

11/10/2022 | Björne Lindberg
liverapportering från the festival bratislava
Svenskhoppen i Sviten Special

Risberg blev förvisso precis utslagen, men han är värd en bild ändå. Thomas "Totti" Lind Michael "Lillis" Johansson Janne Risberg

11/10/2022 | Björne Lindberg
liverapportering från the festival bratislava
Ed Furniss utslagen på 7:e plats

Totti Lind och Ed Furniss hamnar all in preflop. Brädan kommer K 5 4 Båda spelarna byter ett kort. Vid showdown har Totti, som stoppade in med A K K…

11/10/2022 | Björne Lindberg
liverapportering från the festival bratislava
Rickard Larsson fortsatt stark

Rickard Larsson har legat i toppen av fältet precis hela dagen och han ser fortfarande stark ut. Han sitter med en trygg stapel på cirka 180,000 vilket ger honom över…

11/10/2022 | Björne Lindberg
Senaste nyheterna om poker

Comment on that

Ditt meddelande väntar på godkännande
×
partypoker poker bonus