Zachary Elwood belyser innebörden av pre-flop-snack, leenden och skratt vid pokerbordet

Zachary Elwood har i tysthet nära nog byggt upp en monopolställning i poker gällande strategier kring tells.

Zachary Elwood
Zachary Elwood

Författaren av ”Reading Poker Tells” och ”Verbal Poker Tells” har nyligen lagt till en onlinekomponent till sin poker tells portfölj med en poker tells videoutbildnings serie.

Han var vänlig nog att ge oss en förhandstitt på en särskild sektion som diskuterar vad pre-flop snack, skratt och leenden ibland kan betyda vid pokerbordet.

Av Zachary Elwood

Den här artikeln beskriver ett generellt beteendemönster för många amatörspelare och visar några klipp tagna från mina videokurser. Filmerna visar riktiga pokerklipp från Chicagos Windy City Poker Championships, både cash games och turneringar.

Pre-flop, spelare med starka händer brukar ha några skäl att vara mer på den stoiska och tysta sidan. Dessa skäl är:

Med starka händer, är spelare mer fokuserade på att tänka på situationen och deras motståndare. De vill maximera värdet och tänker på bästa sättet att spela handen. (Spelare med svagare händer har inte samma motivation.)

Med starka händer, tycker spelarna även inte om att dra uppmärksamheten till sig. Det är en instinkt att verka diskret, och detta resulterar oftast i ett mer normalt, stoiskt beteende. I likhet med det sista skälet, spelare med starka händer, när potten är liten, är angelägna om att bygga en pott. De vill inte "slösa" en bra hand genom att av misstag skrämma bort en motståndare.

På grund av alla dessa skäl, är ett skrytsamt beteende tidigt i handen, såsom prat, skratt och leenden, kommer vanligtvis att vara från spelare med svagare händer. Kolla in i en specifik spelares beteende - och märker du att de kan vara mer benägna att engagera sig i dessa beteenden med svagare händer - kan det hjälpa dig på olika sätt. Du kan besluta att höja en motståndare bredare än normalt eller att syna med svagare händer än vanligt.

Nedan är en video som visar några exempel på dessa typer av skrytsamma pre-flop beteenden. Videon är en sammanställning av klipp tagna från min poker tells videoserie.

Beteende från Icke aggressiva

Dessa typer av skrytsamma beteenden är faktiskt mer värdefulla sett pre-flop från icke aggressiva (dvs, synare och checkare) än de är från aggressiva spelare.

Vilka är orsakerna till detta?

Flagranta beteenden från pre-flop höjare är huvudsakligen bara användbart för att göra AA, KK och kanske QQ, mindre troligt. Detta beror på att med de flesta andra händer, även starka händer som JJ och AK, är spelarna ganska ambivalenta. Floppen kommer huvudsakligen att definiera deras handstyrka.

Detta innebär att det är främst med AA och KK som dessa spelare inte skulle agera flagrant. Medan spelare som står inför en höjning och håller händer som JJ, TT, AK och AQ, vanligen har ett beslut att ta.

Poker tells cover

De flesta spelare med dessa händer kommer att tänka något i stil med "Ska jag höja här? Ska jag bara syna? Ska jag kanske vika?" De kommer att ha beslut, och denna tankeprocess kommer att göra dem mer tysta och eftertänksamma, och mindre uppseendeväckande i sitt beteende.

Av dessa skäl, beteenden såsom prat, skratt och leenden är mer användbart för borträknande (dvs, gör mindre troligt) av en större mängd starka händer.

Till exempel när en spelare höjer och en annan spelare synar bakom honom ganska snabbt medans han muttrar något och skrattar, har det blivit osannolikt att den muttrande/skrattade spelaren har händer som TT +, AK och AQ. Med dessa händer, är det troligt att han skulle vara mer eftertänksam angående situationen, och därmed mer stoisk, även om han bestämde sig för att bara syna.

Nedan ska vi titta på några klipp, tagna från min videoserie, som visar några exempel av prata, skratta och le från början av en hand av icke-aggressiva. Dessa tidiga i handen koncept gäller även på floppen, också, så jag har inkluderat några floppsituationer.

Ett par varningar

En sista varning om dessa beteenden: detta är bara allmänna beteendemönster. Medan de är generellt sanna för en hel del spelare, kommer de oftast komma till hands när du märker att dem gälla för vissa spelare. Med andra ord bör du ha någon anledning att lita på dessa mönster för specifika spelare innan du baserar ett stort beslut på dem.

Och som med den mesta tells informationen, dessa mönster kommer huvudsakligen att gälla mest för amatörer och oerfarna spelare. Ju erfarnare en spelare är, desto mer sannolikt blir det att de kommer att vara mer välbalanserade (gör dessa beteenden med både starka och svaga händer) eller luriga (vändande vanliga förväntningar).

Zachary Elwood är författare till böckerna Reading Poker Tells and och Verbal Poker Tells. Du kan läsa mer om hans videoserie på www.readingpokertells.video.

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page