Snabbguide till 7 Card Stud

Share:
Publicerat den 28 mars 2017 av Pokerlistings 14418

Seven-Card stud är ett otroligt spel och även om det verkar svårt är reglerna ganska enkla. Precis som i Texas Hold’em används en dealer-knapp som flyttas ett snäpp till vänster efter varje hand. Dealer-knappen bestämmer i vilken ordning som korten ska delas ut men inte vilken ordning som bettandet kommer att ske.

Först måste alla spelare betala en ante. Sedan delar dealern ut tre kort till varje spelare, först till den som sitter till vänster om dealer-knappen. Två av korten delas ut nedåtvända medan det tredje delas ut uppvänt. I Seven-Card Stud finns det inga mörkar utan bettandet börjar med den som har det lägsta uppvända kortet. Detta kallas dörr-kortet och den spelare som har det lägsta dörr-kortet är tvingad att börja betta, men det finns två alternativ. Spelaren kan välja att betala en ”bring-in” vilket vanligtvis är lika mycket som anten eller så kan spelaren lägga in summan för en small bet för att komplettera.

Seven-Card Stud är ett spel med Fixed-limit vilket betyder att bettandet och höjningarna har förutbestämda nivåer. I ett vanligt spela kan nivåerna vara $5 och $10, vilket betyder att small bet är fem dollar och big bet är tio dollar. I det här exemplet skulle anten vara $1 och det skulle kosta $5 för ett komplett bet. Om spelaren med det lägsta dörr-kortet väljer att ”bringa in” kan spelaren efter honom välja att folda, syna och lägga in lika mycket som bring-in eller höja genom att lägga in summan av en small-bet. Om spelaren som bringade in istället hade valt att komplettera är alla andra spelare tvungna att lägga in lika mycket eller dubblera det för att höja. Eller så kan de helt enkelt slänga sin hand.

Efter denna första betting-runda som kallar ”third-street” eftersom varje spelare har tre kort får varje spelare varsitt nytt kort som delas ut uppåtvänt med start från spelaren till vänster om dealer-brickan. Nästa betting-runda, som kallas forth-street, börjar med att spelaren med de bästa två korten som är uppåtvända lägger in sin bet. Sedan fortsätter bettandet medsols. Det här är den sista rundan där bettandet är satt till fixed limit, i vårt fall $5.

Allt detta upprepas sedan för fifth-street och six-streeth men nu med fix limit på den högre nivån, i vårt exempel $10. Den sista betting-rundan kallas seventh-street och den är lite annorlunda eftersom varje spelare får sitt sjunde kort vänt nedåt. Efter den sista betting-rundan får alla spelare som inte har slängt sin hand nu kolla på de nedåtvända korten och försöka bilda den bästa fem-korts-handen, de två andra korten som spelaren inte vill ha slängs iväg. Spelaren med den bästa fem-korts-handen tar hem potten.