Var inte en Omaha-tomte – undvik låga steghänder (rundowns)

Viktor Blom
Bara för att Isildur1 spelar alla steghänder ska inte du göra det.

I Omaha startar man varje hand med målet att få nötterna.

Så kallade rundowns (fyra kort i ordningsföljd, som 6789) erbjuder goda nötmöjligheter och är bland de starkaste starthänderna i Pot-Limit Omaha.

Men alla rundowns, steghänder på svenska, är inte lika mycket värda.

Högre = Bättre

Ju högre kort man har i en steghand desto bättre är den.

Målet är som sagt alltid att få nötterna och slå spelare som sitter med den näst högsta stegen.

Den som spelar rätt händer i rätt position kommer att dela ut fler coolers än han råkar ut för.

Det är därför som höga steghänder är mycket bättre än låga.

Till exempel:

T 9 7 8 är en mycket starkare hand än 3 4 5 6.

Den högre handen kommer helt enkelt att ge nötterna betydligt oftare än den lägre.

Att sista med näst-bästa-stegar är mycket kostsamt i Omaha och huvudanledningen till att man bör spela låga steghänder mycket sparsamt.

Steghänder har dessutom mycket fin floppningspotential, eftersom när man floppar tvåpar kommer man alltid att ha ett stegdrag utöver det.

Undvik stora gap

Bästa möjliga steghand är en med höga kort utan några gap.

Precis som i Texas Holdem är suited connectors (t ex 7 8) mycket bättre än one-gappers i färg (t ex 7 5).

I Omaha är T987 en mycket bättre hand än J786.

Ju fler gap det är i handen, desto svårare blir det att träffa nötstegen.

AKQJ är en utmärkt hand, men det är inte den starkaste steghanden eftersom den bara kan skapa två stegar i stället för fyra.

Starkare steghänder är:

  • JT98
  • QJT9
  • 9876

Steghänder med luckor

Svagare, men fortfarande starka, är steghänder med en lucka i.

Det bästa är om luckan är mellan de två lägsta korten i handen, till exempel JT97.

Med sådana händer får man fler outs till nötstegen när man floppar ett så kallat wrapdrag (med fler outs än ett öppet stegdrag).

Till exempel: JT97 på dessa floppar: 89X, 78X, 68X.

När luckan kommer efter högstakorten i handen, t ex T765, kommer många av stegarna du drar till när du floppar ett wrapdrag inte att vara nötterna. Till exempel: T765 på floppar som 89X (endast J ger nötterna) eller 87X (endast 4 ger nötterna).

Och, som vi slagit fast, att dra till stegar som inte är nötterna är ingen bra idé.

Andra starka steghänder är sådana som kan ge nötfärg, till exempel A 8 7 6.

Att ha esset i samma färg som något av andra korten ökar möjligheterna att floppa något riktigt bra. Du kan floppa ett wrapdrag kombinerat med nötfärgdrag, och så vidare.

Ju fler möjligheter du har att få nötterna desto starkare är handen. Händer med många möjligheter att bli näst bäst är betydligt svagare.

Svaga steghänder

Svaga steghänder är sådana som ger dig problem även när du träffar bra på floppen.

Låga steghänder som 3456, steghänder med luckor (8543) och liknande är extremt svaga.

När man får stege med denna typ av hand kommer det sällan att vara nötstegen. Och när man får tvåpar kommer det sällan att vara den bästa handen.

Dessa händer är helt enkelt skräp och bör undvikas.

Färgmöjlighet gör steghänder starkare

Om en steghand även ger dig en eller till och med två möjligheter (double suited) att få färg så ökar handens värde rejält.

5 6 7 8 är till exempel mycket starkare än 5 6 7 8.

Även om man inte kan få nötfärgen så ger färgmöjligheten nya utvägar i handen.

Kom ihåg mantrat att man i Omaha ska floppa något med någongting annat.

Om man flopparna nötterna på brädan 4 3 2 med 5 6 7 8 så har man en så kallad freeroll mot en spelare som sitter med 5 6 7 8. Det blir som sämst delad pott men man kan även träffa färgen och vinna hela.

Fallstudie

Spelet är $1/$2 PLO med ett effektivt stackdjup på $200.

En spelare höjer till $5 under the gun och en annan spelare synar på knappen. Du synar på big blind med T 7 8 6 och tre spelare ser floppen.

På floppen kommer 8 3 9.

Du satsar $10 och spelaren som höjde före floppen höjer till $40. Knappen synar.

Vad ska du göra?

Du bör lägga dig. Visst, du har ett wrapdrag, men det är svagt.

Du har få outs till nötterna, det är ett färgdrag (som du inte har) ute och du är ur position.

Det finns väldigt få turnkort som är bra för din hand. Risken är stor att du får en stege och får betala dyrt till någon med en högre stege.

Viktigaste lärdomen

Alla steghänder är inte lika mycket värda.

Spelar man svaga steghänder kommer man helt enkelt vara på fel sida av den näst bästa handen alldeles för ofta. Och det kostar pengar.

Lär man sig att spela starka steghänder och att hålla sig borta från de svaga, så kommer man att hamna i många fördelaktiga situationer.