Townsend straffas för fusket mot Isildur1

Brian Townsend
Brian Townsend.

Brian Townsend blir av med sin "Red Pro"-status på Full Tilt i en månad på grund av att han på otillåten väg samlat på sig information om Isildur1.

Fuskanklagelser blossade i veckan upp mot Brian Townsend, Brain Hastings och Cole South då det framkommit att de tillsammans granskat tusentals händer Isildur1 spelat och diskuterat vilka strategier man skulle använda mot svensken.

Den som samlat på sig informationen om Isildur1 med av hjälp av otillåtna så kallade "mining"-verktyg var Brian Townsend och för detta straffas han alltså av Full Tilt Poker.

Townsend får en varning av Full Tilt och blir dessutom av med sin "Red Pro"-status på sajten i en månad på grund av det inträffade. Hastings och South straffas däremot inte alls.

"Av de tre av oss var jag den enda som bröt mot Full Tilts T&C (Terms and Conditions). Vi tre delade aldrig händer där muckade händer visades bortsett från några händer som jag postade på weaktight.org, och faktum är att all information jag fick kunde ha tagits genom att titta på spelet", skriver Townsend i sin blogg.

Townsend förnekar att man slagit ihop sina handhistoriker. Han hävdar att man endast använt hans egen analys av isildur1 som diskussionsunderlag, något som, enligt Townsend, är tillåtet.

Han förnekar även att han någonsin skulle ha spelat på Hastings eller Souths konton eller att man skulle ha diskuterat strategier medan spelet mot Isildur1 pågick.

Så här skrev en representant för Full Tilt Poker om det hela på pokerforumet 2+2:

"Efter att ha gjort en utredning och pratat med Brian Hastings, Brian Townsend och Cole South, har Fraud and Security team dragit slutsatsen att uttalandet som tagits från ESPN-artikeln som beskriver hur de tre kombinerat sina tre handhistoriker till en delad databas var felaktigt. Vidare har vi funnit att Brian Hastings och Cole South inte brutit mot våra regler på något vis. De diskuterade händer, en motståndare, strategier mot den motståndaren, men allt skedde utanför spelet. När de spelade var det alltid en spelare per hand."

Full Tilt-representanten skriver vidare att man förstår att Townsends straff kan uppfattas som futtigt, men poängterar samtidigt att datamining-fusk inte är av högsta prioritet och att det är ovanligt att någon får sitt konto avstängt på grund av detta.

Isildur1 lär inte få någon kompensation för det inträffade.

Läs även: Fusk mot Isildur1 förnekas