Spela mitten- eller bottenpar på floppen

Pokerstrategi för nybörjare
Grafik: Arkiv

När du träffar ett par på floppen med hjälp av ett av dina hålkort och det inte är topp-par, har du träffat mitten- eller bottenpar.

Du har t.ex. A 4 och floppen är Q 4 2 eller Q 7 4. Du kan spela dessa par på liknande sätt och vi kommer också att behandla dem som att det är samma sak i diskussionen nedan. Även om nybörjare och medelbra spelare ofta spelar mitten- och bottenpar fel är det ganska enkelt att spela dem korrekt eftersom besluten ofta bygger på enkel matematik.

I varje scenario nedan kommer vi att anta att minst en motspelare har ett högre par och att det är en flervägspott.

Generella riktlinjer

Det första steget är att du som bäst har fem outs till att förbättra din hand. Det motsvarar oddset 8 till 1 mot att förbättra handen till turn och träffa tvåpar eller triss. Du måste dock oftast ha bättre odds än så för att dra till din hand. Jämför med att dra till en hålstege som bara har fyra outs men som är ett drag till en mycket starkare hand. Vanligtvis behöver du mycket bra pottodds för att spela mitten- och bottenpar i flervägspotter. Det beror på följande faktorer:

 1. Om en motståndare har ett set eller tvåpar kan du dra näst intill dött.
 2. Dina motståndare kan ha händer som "kapar" dina outs. De kan t.ex. ha ett högre par än du men ni delar kicker. Du drar nu bara till en triss.
 3. Även om du träffar tvåpar eller triss på turn kan du förlora på river.

När du skall överväga att syna eller höja:

 1. När din kicker är högre än det högsta kortet på floppen, floppen ser fördelaktig ut och pottoddset rättfärdigar en syn.
 2. Om potten är väldigt stor och pottoddset är minst 12 till 1.
 3. När din syn avslutar betningsrundan. Om du sitter i tidigare position kommer någon att kunna höja efter dig och på så vis förändra pottoddset. Det här är en anledning till att sen position är så fördelaktig.
 4. När du tror att du har bästa handen eller att sannolikheten att dina motståndare lägger bättre händer kombinerat med sannolikheten att du drar ut på dem rättfärdigar en höjning

När du inte skall syna eller höja:

 1. När alla kort på floppen är av samma färg (om du inte har ett esset eller kungen i den färgen i kombination med ditt par). Med en sådan flopp drar du i praktiken dött om någon redan har en färg. I tillägg är sannolikheten att du förlorar potten även om du träffar ditt drag mycket större.
 2. Om floppen är tre kort i sekvens t.ex. J-T-9 eller 8-7-6. Du skall nästan alltid lägga dig här av samma anledningar som i förra exemplet när alla korten är av samma färg.
 3. Om det bara är höga kort på floppen och du inte har ett öppet stegdrag. Det betyder att floppen är t.ex. K-Q-T eller A-Q-J. Låt oss anta att du har AT och floppen kommer Q-J-T i en flervägspott. Du har fyra outs till en trolig splitpott om det kommer en kung, och två outs till en triss om turn är en tia. Man bör inte räkna ett ess som en out här. Även om det här är sex outs är det mycket veka outs.

Hur du bör tänka

Följande exempel illustrerar de riktilinjer du bör använda för att komma fram till hur många outs ditt mellan- eller bottenpar verkligen har.

I alla av följande exempel är det tre eller fler motståndare och floppen är Q 8 2.

 1. Du har A 2. Du har i bästa fall fem outs och ett runner runner nötfärgdrag.
 2. Du har A 2. Du har i bästa fall fyra outs eftersom A är "kapad" och du har ingen chans att själv få en färg.
 3. Du har A 8. Du har i bästa fall tre outs eftersom A och 8 är "kapade" och du har ingen chans att själv få en färg.
 4. Du har A 8, en motståndare har A Q och en annan har ett färgdrag. Du har i bästa fall två outs eftersom alla ess är "kapade".
 5. Du har A 8, en motståndare har A Q och en annan har ett färgdrag. Du har i bästa fall en out eftersom alla ess och 8 är "kapade".