Seven card stud - kom igång och spela

John Hennigan

I stud är det fem satsningsrundor, till skillnad från fyra i holdem. Spelet spelas normalt med en ante istället för mörkar. I stud finns inga gemensamma kort. Spelarnas händer bestämmer spelordningen. I första satsningsrundan måste spelaren med det lägsta uppkortet göra en sk. "bring-in" bet och i följande rundor agerar spelaren med bästa synliga hand först.

Innan korten delats ut

Om en ante används eller inte beror på spelets nivå. Tabellen nedan visar antar, "bring-ins" och öppningsbetar för olika nivåer.

 1. Alla spelare placerar antarna framför sig..
 2. Dealern samlar in antarna och lägger dem i potten.
Limit Texas holdem starthandsguide
Limit Ante Bring-in bet Öppningsbet
$1-$2 $0.25 $0.50 $1
$2-$4 $0.50 $0.75 $2
$3-$6 $0.75 $1.25 $3
$4-$8 $1 $2 $4
$5-$10 $1 $2 $5
$6-$12 $1 $2 $6
$8-$16 $2 $3 $8
$10-$20 $2 $4 $10
$15-$30 $3 $6 $15
$20-$40 $5 $10 $20
$30-$60 $5 $15 $30
$50-$100 $10 $20 $50
$75-$150 $25 $50 $75
$100-$200 $25 $50 $100

Korten delas ut

Alla spelare får två dolda kort (hålkort) och ett öppet kort (uppkort). Korten delas ut medsols, ett i taget. Denna hand kallas starhand.

Första satsningsrundan

 1. Spelaren med det lägsta uppkortet börjar genom att lägga en bring-in bet. Om två eller flera spelare har samma valör på kortet avgör färgen vem som gör bring-in beten. Den lägsta färgen är klöver, följt av ruter, hjärter och spader. Det lägsta möjliga uppkortet är således 2.
 2. Efter bring-in beten fortsätter spelet medsols. Spelaren närmast till vänster om bring-in spelaren kan välja mellan att lägga sig, syna eller höja. En höjning har storleken av en öppnings bet (se tabell) och en syn har samma storlek som en bring-in bet.
 3. Satsandet fortsätter tills att alla spelare som är kvar i handen har lagt in lika mycket i potten.

Andra satsningsrundan

 1. Dealern ger ett fjärde kort (uppvänt) till alla kvarvarande spelare.
 2. I denna och alla efterföljande satsningsrundor är det spelaren med de bästa uppkorten som agerar först.
 3. Den lilla bring-in beten används inte längre. Om en spelare parar sitt uppkort kan han/hon välja mellan att satsa en liten bet eller den större beten som används i efterföljande rundor. Denna möjlighet finns bara för spelaren som parat sina uppkort.

  Exempel

  Spelet är $5-$10 Seven card stud. En spelare sitter med (X-X) 8 och i andra satsningsrundan får han en andra 8; (X-X) 8 8. han kan nu välja mellan att checka, beta $5 eller göra ett $10 bet.

 4. Satsandet fortsätter medsols från spelaren som agerade först och slutar när de kvarvarande spelarna lagt in lika mycket i potten.

Tredje satsningsrundan

 1. Dealern ger ett femte kort (uppvänt) till alla kvarvarande spelare.
 2. Spelaren med de bästa uppkorten agerar först.
 3. Alla betar har samma storlek som en stor bet.

  Exempel

  Spelet är $5-$10 Seven card stud. Tre spelare är kvar i handen. Spelare A har (X-X) 8 8 K, spelare B har (X-X) Q 2 Q och spelare C har (X-X) T J 9. Spelare B måste agera först eftersom han har de bästa uppkorten. Han kan checka eller beta och sedan fortsätter satsandet medsols från honom.

 4. Satsningsrundan är slut när alla de kvarvarande spelarna lagt in lika mycket i potten.

Fjärde satsningsrundan

 1. Dealern ger ett sjätte kort (uppvänt) till alla kvarvarande spelare.
 2. Alla betar har samma storlek som en stor bet.
 3. Spelaren med de bästa uppkorten börjar och satsandet fortsätter medsols tills att alla kvarvarande spelare har lagt in lika mycket i potten.

Femte satsningsrundan

 1. Dealern ger ett sjunde kort ( dolt ) till alla kvarvarande spelare.
 2. Spelaren med de bästa uppkorten agerar först.
 3. Alla betar har samma storlek som en stor bet. .
 4. Satsandet fortsätter medsols och slutar när alla spelare som är kvar har lagt in lika mycket i potten.
 5. Om någon blir synad i sista satsningsrundan så visas korten. Spelaren som blir synad måste vända upp sina tre dolda kort. De andra spelarna kan välja mellan att lägga sin hand eller, om de har bäst kort, visa den vinnande handen.