Poker är mer än Holdem Del 2: Stötpoker (Stud) och Razz

Gotta Get that Paper, Dog
Här får du lära dig grunderna i Stud och Razz.

Del två av en serie i tre delar. Del ett var en introduktion till Omaha och Omaha Hi-Lo. Denna artikel fokuserar på stötpoker och Razz.

 

Mitt mål med dessa artiklar är ett ge dig tillräckligt med kunskap för att bli intresserad och prova på nya pokerformer. Innan Holdem blev det hetaste spelet, var stötpoker den populäraste varianten i kontantspel.

Tekniskt sett kan man syfta på både sjukorts stötpoker (Seven-Card Stud) och femkorts stötpoker (Five-Card Stud) när man säger stötpoker. Men eftersom femkorts stötpoker är så ovanligt numera anses stötpoker alltid syfta på sjukortsvarianten, om inte annat anges.

Stötpoker

Grunderna

Man börjar med att slänga in sin ante. Alla får tre kort, två mörka och ett öppet. Spelaren med det lägsta öppna kortet är tvungen att öppna spelet med en så kallad "bring in"-satsning.

Innan jag förklarar vad bring-in är bör jag nämna att färgen har betydelse i stötpoker. Rangordningen av färgerna i poker är enkel att komma ihåg: spader rankas högst, följt av hjärter, ruter och klöver.

Bring-in

Som nämnts, måste spelaren med de lägsta öppna kortet göra en "bring in"-satsning. Man har då valet att satsa halva den lilla satsningen eller göra en full liten satsning (detta kallas complete på engelska).

Till exempel, i ett $10/$20 limit-spel:

Ante: $1

Bring-in: $5

Lilla satsningen (complete): $10

Stora satsningen: $20

Satsningsrundor

I den första och andra satsningsrundan utgår man från den lilla satsningen, medan man i de tre avslutande rundorna utgår från den stora satsningen.

Vid kortvisning (showdown) vinner spelaren som kan skapa den bästa femkortshanden av sina sju kort. Har flera spelare samma hand, delas potten mellan dessa. I alla varianter av stötpoker räknas bara färgen när man avgör vem som ska göra bring-in, aldrig vid kortvisning.

Grundläggande strategi

Lustigt nog kan man lära sig allt man behöver om starthänder från en scen i Rounders:

Ur munnen på Mike McD:

"Man spelar bara premiumhänder. Knektar eller bättre delat. Nior eller bättre dolt. Tre höga färgkort. Är det tillräckligt bra för att syna med, måste du in och höja, all right?"

Knektar eller bättre delat: Ett delat par innebär att den ena knekten (till exempel) är öppen och den andra dold.

Nior eller bättre dolt: Ett dolt par innebär båda niorna är dolda.

Tre höga färgkort: Är precis vad det låtersom. Alla dina tre startkort är i samma färg.

Oerfarna spelare blir ofta överväldigade av alla kort de får och alla drag de kan hitta. Men innan du har spelat några tusen händer är det säkrast att du håller dig till Rounders-råden.

Majoriteten av korten i stötpoker är öppnad. Det är viktigt att komma ihåg alla öppna kort som kastats på tidigare gator (de olika satsningsrundorna kallas även gator). Du ska klara av att hålla koll på alla öppna kort (det kan vara uppemot 20 stycken), veta hur de påverkar din hand och dina drag samt vilka möjligheter de ger andra spelare.

Ibland är det enkelt. Om en spelare har ett par i ess öppet och allt du har är par i kungar, så vet du att du är slagen. Resten av gånger kommer du att behöva använda dig av läsningar och logik.

Om någon visar tre kort i samma färg, måste du komma ihåg hur många kort i den aktuella färgen som har kastats och hur många du har i din egen hand. Om fem har kastats och du har två i din hand finns det tre kvar i leken och din motståndare behöver två av dem för att få sin färg.

Om motståndaren har ett färgkort dolt och alltså fyra färgkort totalt, har han i detta fall bara två outs för att träffa färgen. Stötpoker handlar i större utsträckning än Holdem om erfarenhet. Du kan lära dig mycket om Holdem genom att läsa böcker, men det enda sättet att bli bra på stötpoker är att spela. Du måste lära dig att räkna och komma ihåg kort och samtidigt tänka i tredje led medan du spelar.

Razz

Grunderna

  1. Razz spelas nästan precis som stötpoker. Det finns bara två skillnader mellan spelen: Potten vinns av den sämsta (lägst rankade) handen.
  2. Spelaren med det högsta öppna korten efter given är tvungen att göra bring in-satsningen.

I razz räknas inte färger och stegar mot din hand, vilket innebär att A-2-3-4-5 är nöthanden i Razz. Om flera spelare har samma hand, delas potten mellan dessa, precis som i stötpoker.

Till skillnad från åtta-eller-bättre-spel (Eight or Better) krävs det inte att man har en kvalificerad hand i Razz. En kåk kan vinna om det är den sämsta handen!

Grundläggande strategi

Razz är lättare att lära sig än Stud. Det är lättare att läsa motståndarna öppna kort och skaffa sig en uppfattning om vad de har för händer och hur du ligger till. Som nybörjare bör du läsa korten på bordet för att leta efter färdiga händer.

Exempel:

En spelare visar: 2-4-5-7.

Han behöver endast ha A, 3 eller 6 för att ha en 7-hög hand. Med en färdig hand menas helt enkelt att handen är "färdig"; spelaren behöver inte dra något kort för att skapa sin hand. Om du läser att någon är ett kort ifrån en färdig hand som är bättre än din, så är det oftast bäst att lägga sig.

Som Razz-nybörjare, ska du nästan aldrig dra mot en färdig hand.

Starthandskrav

De enda starthänder du ska spela i Razz är de med tre kort under åtta. Många spelare får A-2-K och börjar drömma om att träffa nöthanden. Men efter given får du bara ytterligare fyra kort och tre av dem måste vara mellan tre och tio för att du ska få en hyfsad hand. Det är inte mycket till felmarginal.

Bluffa

Om du visar A-2-3 spelar det ingen roll vilka dolda kort du har eftersom alla tittar på de öppna korten. Ingen kommer att syna om du satsar. Razz är väldigt enkelt att lära sig och det kan vara riktigt kul att spela. Testa det gärna i något homegame.

Till nästa gång

Kom bara ihåg att ni inte kan vara fler än åtta spelare. 7*8=56. Ett fullt Razz- eller stötpokerbord har åtta spelare eftersom man utgår ifrån att minst en spelare kommer att lägga sig innan sista rundan. Om korten skulle ta slut lägger man helt enkelt upp ett gemensamt kort på bordet, som alla får räkna in i sin hand.

Fotnot: Det är som nämnts absolut nödvändigt att hålla reda på de öppna korten på tredjegatan, men du ska inte nöja dig med det. Det är lika viktigt att hålla koll resterande kort som visas

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page