Regler Omaha Poker - Lär dig spela Omaha

OMG Clay Aiken!!!1

Omaha är precis som Texas hold'em ett spel med gemensamma kort på bordet (community cards) samt maximalt fyra betningsrundor.

Spelet (kort version)

 1. Spelet utgår från given som markeras av en knapp då du spelar på nätet eller i ett kasino. Knappen förflyttas ett steg medurs efter varje hand.
 2. De två spelarna till vänster om given betalar lilla respektive stora mörken (blinds). Dessa spelare är de enda som tvingas lägga in pengar i potten innan korten delas ut.
 3. Alla spelare får fyra kort (hålkort) i Omaha.
 4. Den första betningsrundan börjar med spelaren till vänster om stora mörken, och fortsätter medurs runt hela bordet.
 5. När den första betningsrundan är över lägger "dealern" upp tre kort som alla spelare använder sig av. Detta kallas floppen.
 6. Den andra betningsrundan öppnas av spelaren till vänster om given och fortsätter medurs runt bordet.
 7. När den andra betningsrundan är över läggs ett fjärde gemensamt kort upp på bordet. Detta kallas "fjärde gatan" eller "the turn".
 8. Den tredje betningsrundan fungerar precis som den andra och börjar med spelaren till vänster om knappen.
 9. Efter den tredje betningsrundan läggs ett femte och sista gemensamt kort upp på bordet som kallas "femte gatan" eller "the river".
 10. Efter femte gatan äger en sista betningsrunda rum. Som vanligt agerar spelaren till vänster om knappen först

Omaha - hur man skapar en hand

Det finns två stora skillnader mellan Texas holdem och Omaha. Den första är att varje spelare får fyra hålkort i Omaha istället för två. Den andra är att man måste använda två ( exakt två ) av de fyra hålkorten, tillsammans med tre ( exakt tre ) av korten på bordet (de gemensamma korten), när man skapar en hand. I holdem kan man använda ett, två eller inget (spela bordet) av hålkorten.

Detta får till följd att många Omaha-nybörjare gör misstag och tror att de fått till exempel färg, stege eller kåk när de i själva verket har en betydligt svagare hand.

Nedan följer ett par exempel för att förtydliga vad som gäller:

Hur man skapar en hand i Omaha - Exempel 1

På bordet: 10 7 2 3 K

I holdem: de spelare som sitter med ett hjärter har färg. En spelare med A har nötterna (bästa möjliga handen), Q ger "näst-nöten" osv.

I Omaha: för att en spelare ska ha färgen måste han/hon ha minst två hjärterbland sina hålkort. Du har inte en färg om din hand innehåller endast ett hjärter. Alla A-xh-x-x kombinationer ger en spelare nötterna.

Hur man skapar en hand i Omaha - Exempel 2

På bordet: 7 8 9 T J

I holdem: alla spelare har en stege 7-J. Alla spelare med en Q har en stege (8-Q) och spelare med KQ har nötterna (en stege 9-K).

I Omaha: du måste använda två kort från din hand för att komplettera stegen. En 5-6-x-x hand ger den lägsta stegen (5-9), en K-Q-x-x hand ger den högsta stegen (9-K). En 7-8-x-x, 8-9-x-x, 9-T-x-x, T-J-x-x eller J-7-x-x hand osv. ger en knekt-hög stege. En Q-J-x-x, Q-T-x-x, Q-9-x-x eller Q-8-x-x hand ger en dam-hög stege.

Hur man skapar en hand i Omaha - Exempel 3

På bordet: K K K K 9

I holdem: alla spelare har ett fyrtal. Spelare som har ett ess på handen har nötterna, en dam ger näst-nöten osv.

I Omaha: Ingen kan ha ett fyrtal. En spelare med A-A-x-x har nötterna (kåk med kungar och ess), Q-Q-x-x ger näst-nöten (kåk med kungar och damer) osv.

Hur man skapar en hand i Omaha - Exempel 4

På bordet: K K K 7-As

I holdem: en spelare som har K sitter med nötterna. (fyrtal i kungar med ess kicker), AA ger näst-nöten (kåk med ess och kungar), osv.

I Omaha: en spelare K-x-x-x har nötterna (fyrtal i kungar, kickern spelar ingen roll eftersom bara en spelare kan ha K), en spelare med AA har näst-nöten (kåk med ess och kungar) osv.

Spelexempel - Vem har bästa handen?

För att förtydliga det hela ännu mer tar vi ett spelexempel där tre spelare möter varandra i ett parti Omaha online. Såhär skulle resultatet av handen bli:

Spelare 1 har:

       

Spelare 2 har:

       

Spelare 3 har:

       

På bordet kommer följande kort:

         

Vad har spelarna för händer?

Spelare 1 skulle här kunna göra misstaget att tro att han har kåk, med sina tre kungar och två damer på bordet. Men han skapar istället sin bästa hand så här:

Två av hålkorten:

 (K) (6)

Tre från bordet:

 (2)   (4)

Det vill säga tvåpar, kungar och damer, med nia som kicker.

Spelare 2 skulle kunna göra misstaget att tro att han har färg med ruter ess på hand och fyra ruter på bordet. Men han skapar istället sin bästa hand så här:

Två av hålkorten:

   (J)(3)

Tre från bordet:

(9)     (4)

Det vill tvåpar, damer och tvåor, med ess som kicker.

Spelare 3 skulle kunna göra misstaget att tro att han har stege, med T, 8, 7, 6 på hand och 9 på bordet. Men han skapar istället sin bästa hand så här.

Två av hålkorten:

   (7)(6)

Tre från bordet:

 (2)   (4)

Det vill säga par i damer med T som kicker och 9, 8 som övriga sidokort.

I detta fall skulle alltså spelare 1 vinna handen med sitt tvåpar i kungar och damer.

Handranking Omaha Poker

 1. Färgstege (bästa möjliga färgstegen: A-K-Q-J-T i samma färg)
 2. Fyrtal (bästa möjliga fyrtalet: A-A-A-A-K)
 3. Kåk (bästa möjliga kåken: A-A-A-K-K)
 4. Färg (bästa möjliga färgen: A-K-Q-J-9 i samma färg)
 5. Stege (bästa möjliga stegen: A-K-Q-J-T)
 6. Triss (bästa möjliga trissen: A-A-A-K-Q)
 7. Två par (bästa möjliga tvåparet: A-A-K-K-Q)
 8. Par (bästa möjliga paret: A-A-K-Q-J)
×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page