Illustrerad guide - skapa din hand i Omaha

Omaha Hi Lo Poker
Man använder TVÅ av sina kort i Omaha.

Något som ställer till problem för många oerfarna Omaha-spelare är hur man skapar sin hand i denna pokervariant. I denna artikel förklarar vi hjälp av tydliga illustrationer hur det går till.

Grundregeln är mycket enkel och tydlig: man måste använda TVÅ av sina hålkort och TRE kort från bordet för att skapa sin hand i Omaha.

En stor skillnad jämfört med Texas Hold'em där man får kombinera hålkorten och korten på brädan hur man vill.

Detta får till följd att många Omaha-nybörjare gör misstag och tror att de fått till exempel färg, stege eller kåk när de i själva verket har en betydligt svagare hand.

Vi tar en Omaha-hand med tre spelare som exempel:

Spelare 1 har:

       

Spelare 2 har:

       

Spelare 3 har:

       

På bordet kommer följande kort:

         

Vad har spelarna för händer?

Spelare 1 skulle här kunna göra misstaget att tro att han har kåk, med sina tre kungar och två damer på bordet. Men han skapar istället sin bästa hand så här:

Två av hålkorten:

 (K) (6)

Tre från bordet:

 (2)   (4)

Det vill säga tvåpar, kungar och damer, med nia som kicker.

Spelare 2 skulle kunna göra misstaget att tro att han har färg med ruter ess på hand och fyra ruter på bordet. Men han skapar istället sin bästa hand så här:

Två av hålkorten:

   (J)(3)

Tre från bordet:

(9)     (4)

Det vill tvåpar, damer och tvåor, med ess som kicker.

Spelare 3 skulle kunna göra misstaget att tro att han har stege, med T, 8, 7, 6 på hand och 9 på bordet. Men han skapar istället sin bästa hand så här.

Två av hålkorten:

   (7)(6)

Tre från bordet:

 (2)   (4)

Det vill säga par i damer med T som kicker och 9, 8 som övriga sidokort.

I detta fall skulle alltså spelare 1 vinna handen med sitt tvåpar i kungar och damer.

Du kan läsa mer om detta här.