Omaha - hur man skapar en hand

T.J. Cloutier

Det finns två stora skillnader mellan Texas holdem och Omaha. Den första är att varje spelare får fyra hålkort i Omaha istället för två. Den andra är att man måste använda två ( exakt två ) av de fyra hålkorten, tillsammans med tre ( exakt tre ) av korten på bordet (de gemensamma korten), när man skapar en hand. I holdem kan man använda ett, två eller inget (spela bordet) av hålkorten.

Målet med denna artikel är att förklara den till synes lilla skillnaden mellan Omaha och holdem, men som gör dem till helt olika spel.

Exempel

Exempel 1

På bordet: 10 7 2 3 K

I holdem: de spelare som sitter med ett hjärter har färg. En spelare med A har nötterna (bästa möjliga handen), Q ger "näst-nöten" osv.

I Omaha: för att en spelare ska ha färgen måste han/hon ha minst två hjärter bland sina hålkort. Du har inte en färg om din hand innehåller endast ett hjärter. Alla A-xh-x-x kombinationer ger en spelare nötterna.

Exempel 2

På bordet: 7 8 9 T J

I holdem: alla spelare har en stege 7-J. Alla spelare med en Q har en stege (8-Q) och spelare med KQ har nötterna (en stege 9-K).

I Omaha: du måste använda två kort från din hand för att komplettera stegen. En 5-6-x-x hand ger den lägsta stegen (5-9), en K-Q-x-x hand ger den högsta stegen (9-K). En 7-8-x-x, 8-9-x-x, 9-T-x-x, T-J-x-x eller J-7-x-x hand osv. ger en knekt-hög stege. En Q-J-x-x, Q-T-x-x, Q-9-x-x eller Q-8-x-x hand ger en dam-hög stege.

Exempel 3

På bordet: K K K K 9

I holdem: alla spelare har ett fyrtal. Spelare som har ett ess på handen har nötterna, en dam ger näst-nöten osv.

I Omaha: Ingen kan ha ett fyrtal. En spelare med A-A-x-x har nötterna (kåk med kungar och ess), Q-Q-x-x ger näst-nöten (kåk med kungar och damer) osv.

Exempel 4

På bordet: K K K 7-As

I holdem: en spelare som har K sitter med nötterna. (fyrtal i kungar med ess kicker), AA ger näst-nöten (kåk med ess och kungar), osv.

I Omaha: en spelare K-x-x-x har nötterna (fyrtal i kungar, kickern spelar ingen roll eftersom bara en spelare kan ha K), en spelare med AA har näst-nöten (kåk med ess och kungar) osv.