Mini-raise i pot- och Nolimit Hold’Em Cashgames

kort_marker
Foto: PokerListings

Att höja är ett av de viktigaste vapnen man har i sin pokerarsenal, men oftast handlar det då om att höja max i pot-limit spel och runt 3 gånger eller mer i no-limit.

Det finns i huvudsak 4 olika anledningar till att höja:

1. Att med en bättre hand få in mer pengar i potten – eg. maximera vinst.

2. Att genom en höjning vinna potten på en gång – antingen som bluff/ semi-bluff eller med just då bäst hand och få bort händer som har stor chans att bli bättre.

3. Att isolera sig mot en hand som är bra men inte bäst och få bort draghänder.

4. Att skaffa sig information om hur man ligger till i en hand. Om man t.ex. är osäker på ifall man har bäst hand så kan en höjning ge en information, d.v.s. ifall motståndaren höjer tillbaka så kanske man inte har bäst hand.  

Men de senaste åren har en ny form av höjning den så kallade miniraisen, en dubbling av föregående bet, blivit populär. I den här artikeln ska vi titta lite närmare på vad vilka fördelar det finns med minirasien jämfört med en mer normal större höjning och när ska man använda sig av den.

Som allt annat i poker är detta givetvis beroende på situation men nedan tar vi upp några exempel på när en miniraise kan vara bra och när den är mindre bra att använda sig av. I alla exempel är det No-Limit Texas Hold’em och som är spelet och på ett fullt bord med tio spelare.

När man har en bra hand och vill få in mer pengar i potten:

Du sitter på knappen, 4 personer har limpat, och du har en hand som 87 suited, en hand som är bra i flervägspotter. Då vill du dels få in mer pengar i potten och dels få bort mörkarna som sitter med random händer. Om man då använder sig av miniraisen har man möjlighet att åstadkomma detta på billigaste möjliga sätt.

Om mörkarna trots allt skulle syna vet du att risken för att de sitter med händer såsom 7-3 och J-7 har minskat. Målet här är primärt att skaffa sig ett slagläge vid en bra flopp och skulle floppen vara helt fel har det kostat en väldigt lite jämfört med att inte höja alls eller höja mer.

När du vill isolera dig mot en motståndare på billigaste möjliga vis när du har en bra hand:

Det är efter floppen. Ni är fyra spelare med och det har höjts till 3X preflopp. Du sitter i mitten position, d.v.s. efter dig sitter två spelare. Du har AK suited och floppen är A-8-4 regnbåge (inga färgdrag). Spelaren före dig betar en tredjedels pott (det var han som höjde preflopp). Då är miniraisen ett bra sätt att få bort lite sämre ess (och andra händer) och isolera sig med den ursprungliga betaren som mycket väl kan sitta med AQ eller AJ (viss risk för att han sitter med AA eller också AK men i det senare fallet får man dela potten).

Skulle det däremot komma ännu en höjning efteråt får man fundera på om AK verkligen är bästa hand – risk för set föreligger. Oftast blir det svårt för spelarna efter dig att syna med t.ex. 87 och dra ut, dels eftersom det nu kostar närmare 60 procent av pott och dels finns en risk att ursprungsbetaren höjer igen. Målet här är primärt att med bäst hand isolera sig mot en som också har en bra hand (exempelvis AQ) men få bort andra spelare och minska risken att bli utdragen av två par på turn eller liknande.

När ska man inte använda sig av miniraisen då?

En typisk situation är när man vill ha bort andra spelare och man sitter i sen position eller t.o.m. sist:

Det är ohöjt preflopp och du har synat på knappen med 87 i hjärter (suited). Floppen är 8-5-2 med två klöver och ni är fem spelare med i handen. Spelare som sitter först betar en femtedelspott och de andra tre spelarna synar. Om du nu gör en miniraise med ditt toppar så är risken stor att alla som redan har synat synar igen och då är nästan alla turnkort skrämmande.

Då är det bättre att antingen strunta i att höja och bara syna och hoppas på att det kommer ett av de få korten som är bra för en själv (en 8:a, 7:a eller 6:a som inte är i klöver). Eller att man gör en rejäl höjning (t.ex. 5 x) och försöker ta ned potten där och då. Annars ger man de som sitter på drag, eller för den delen bara två överkort potodds att gå med.

Det som är viktigt när det gäller miniraisen är att man inser att det är ett av många vapen man kan använda sig av i vissa situationer och att man kanske förstår lite bättre varför det har blivit ett så populärt vapen på sistone.

Tips: Om man har en shortstackspelare på bordet och vill göra det svårt för denne är miniraisen ett utmärkt sätt att hindra denne från att gå med och se floppar billigt.    

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page