Limit Seven-card stud nybörjarguide - del 3

Eric Brooks
Amerikanen Eric Brooks blev världsmästare i seven-card-stud vid WSOP 2008.

Det viktigaste beslutet i seven-card stud (sjukorts stötpoker) fattas på tredje gatan. Det är där du bestämmer om du ska spela handen eller inte.

(Vill du spela Seven-card Stud Poker Online? PokerStars är i dagsläget den enda sajten som erbjuder det.)

Många faktorer måste tas med i beräkningen när du fattar beslutet. Till exempel: vissa händer klarar sig bra i potter med många spelare medan andra är bättre mot få motståndare. Händer med bra drag gör sig bäst mot flera spelare: tre kort i samma färg, tre kort i sekvens och, idealt, kombinationer av båda. Höga par, å andra sidan, fungerar bäst i potter med få motspelare.

En av de viktigaste förmågorna i seven card stud är att vara selektiv med vilka händer man spelar. Problemet med att spela för många händer är att den inneboende svagheten i starthänderna orsakar problem på senare gator.

Du kan hamna i situationer där du drar med en hand som du i själva verket aldrig skulle ha spelat. Ett exempel på en svag draghand i stötpoker kan vara en medioker trekortsstege (6-5)-4 eller en låg trefärg (9 5)-3 då två eller fler motståndare visar klöverkort.

Som nybörjare kommer du att hamna i problem om du jagar dessa typer av drag och kommer att betala klart mycket mer de gånger du missar än det du vinner då du lyckas träffa rätt kort och vinner. Misstagen blir kostsamma i det långa loppet.

Det finns flera saker du skall ta med i beräkningen då du bestämmer vilka händer du ska spela.

  1. Vilka kort ligger ute?
  2. Hur många spelare är i potten då det är din tur att agera?
  3. Är spelet tajt eller löst?
  4. Hur många spelare sitter vid bordet?
  5. Har potten blivit höjd? Om så, av vem från vilken position?
  6. Vad är din position till den som höjt?

De viktigaste faktorerna att alltid fundera på är vilka kort som är ute och hur många som är med i potten. Beroende på hur de faktorerna samspelar kan det till och med vara korrekt att slänga bort bäst hand på tredje gatan.

Ett exempel: Du har J-J i en pott tre motståndare. De två kvarvarande knektarna och en sjua är ute. Du ska nu lägga dig trots att ingen representerar ett högre par eller har ett högre "upp-kort". Chansen att du har bäst hand då alla fått sina sju kort är så pass liten att du varken ska syna eller höja.

Du kan bara spela handen om du har chans att stjäla potten eller om du är uppe mot många spelare och korten är levande.

Kom ihåg: Det är nödvändigt att du kommer ihåg vilka kort som är ute på tredje gatan, men stanna inte där. Det är lika viktigt att du lägger alla kort som vänds upp på senare gator på minnet.

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page