Limit Seven-card stud nybörjarguide - del 2

cards 26994

När man bestämmer vilka starthänder man ska spela i Seven-Card Stud (sjukorts stötpoker på svenska) är det viktigt att vara uppmärksam på om handen är ”levande” eller inte.

Det flesta svaga par, stegdrag, färgdrag, osv, är spelbara när handen är helt levande.

Med en levande hand menas att alla kort du kan tänkas behöva för att förbättra din hand fortfarande är i spel (det vill säga, de är INTE synliga på bordet hos någon motståndare).

Ett exempel: du startar med (T 9)8. Denna hand är mycket starkare om alla sjuor är i spel, jämfört med om två av dem ligger på bordet hos andra spelare. Är alla sjuor och en knekt ute på bordet är din hand i princip död.

Det enda undantaget till detta är om du har ett dolt par i ess eller kungar. Dessa händer kan du spela i de flesta lägen även om handen är nästintill död.

För att göra det enklare att välja vilka avgöra vilka händer du ska spela har vi gjort en lista med de bästa starthänderna i Seven-Card Stud.

  1. Triss (kallas även ”rolled-up trips”). (A-A)A är förstås allra starkast.
  2. Höga par AA-JJ. Paret är starkare när det är dolt, eftersom det gör den lurigare att spela emot. Dessutom är kickern viktig: (J-J)A är förstås starkare än (J-J)2.
  3. Höga suited connectors som (A K)Q, (K Q)J eller (J T)Qs.
  4. Mellanhöga par TT-88 och mellanhöga suited connectros som (J T)9, (T 9)8 och (9 8)7.
  5. Höga suited semi-connectors som (A Q)J, (K J)T eller (A K)T.

Samtliga ovan nämnda händer är starka starthänder i Seven-Card Stud.