Limit Seven-Card Stud nybörjarguide – del 1

Doyle Brunson
Doyle Brunson har spelat mycket Stud.

Sett till hela pokerns historia är kanske Limit Seven-Card Stud (sjukorts stötpoker) den variant som spelats allra mest.

Innan Texas Hold’em tog över pokervärlden var Stud det stora spelet i Amerika. Numera är denna klassiker en raritet som mest spelas av gamla stötar.

Ett av målen med denna artikel är att locka nya spelare till Seven-Cars Stud. Det fanns en anledning till att det var ett populärt spel i många årtionden. Det är ett fantastiskt spel som det är värt att lära sig mer om, och det kan dessutom vara skönt att få en liten paus från tvåkortsgrinden.

Tanken är att artikeln ska hjälpa nybörjare att spela solid, tightaggressiv Limit Seven-Card Stud och således förbättra sina resultat. Den förespråkar en balans mellan bluffar/semibluffar och ett mestadels solitt spel och fokuserar på tredjegatan eftersom denna satsningsrunda är den viktigaste.

Spelar man korrekt på tredjegatan kommer man att få färre svåra beslut att fatta i kommande satsningsrundor, eftersom detta spel snabbt blir väldigt komplext.

Limit Seven-Card Stud är ett spel som kräver ett stort strategiskt kunnande. Man måste vara skicklig och disciplinerad och kunna balansera flera olika koncept samtidigt. Det är svårare att analysera än Texas Hold’em eftersom det innehåller en extra satsningsrunda.

Som i alla former av poker finns det undantag som bekräftar reglerna, och de koncept vi tar upp i denna artikel ska enbart ses som grundläggande riktlinjer.

För att bli en verkligt framgångsrik spelare måste man kunna göra avsteg och använda sitt omdöme för att avgöra vilket som är det bästa möjliga spelet i en given situation. Det är i princip omöjligt att ge tydliga råd som passar i alla situationer.

Det bästa generella rådet är ett flimcitat som många nog känner igen:

"You only play premium hands. You only start with jacks or better split, nines or better wired, three high cards to a flush. If it's good enough to call, you got to be in there raising, all right?" - Mike McD i klassikern Rounders.

Gammal Nyckel
Disciplin är en av nyckelfaktorerna

Nycklar för att bli en framgångsrik Seven-Card Stud-spelare

•Strikt starthandsurval

•Disciplin (förmågan att vänta på en bra hand och inte jaga med händer som är näst bäst)

•Förmåga att läsa motståndare

•Förmåga att komma ihåg motståndarnas synliga kort (uppkort)

En jämförelse: Seven-Card Stud vs. Texas Hold’em

Här kommer en lista med skillnader mellan spelen. Vissa av dem är väldigt uppenbara:

1. Det finns inga gemensamma kort.

2. Ante och bring-in-satsning används istället för mörkar.

3. Det är fem satsningsrundor, jämfört med fyra i Hold’em.

4. Spelaren med den starkaste synliga handen agerar först i varje satsningsrunda, med undantag för den första (tredjegatan) där spelaren med det lägsta synliga kortet börjar.

5. Du måste lägga uppkort som kastas på minnet.

6. Högsta antalet spelare är åtta.

7. Det finns ingen positionsfördel innan korten delats ut. Kort avgör vem som agerar först (och sist) i i de olika satsningsrundorna.

8. Det finns ingen dealerknapp. Dealern börjar alltid med att ge kort till spelaren som sitter närmast till vänster om hen.

Struktur och ante
                                                   

  cards 26994
  Kort
 1. All spelare får två dolda kort (hålkort) och ett öppet kort (uppkort). Korten delas ut ett i taget.
 2. Spelaren med det lägsta kortet gör bring-in-satsningen.
 3. Satsandet fortsätter medsols med spelaren till vänster om spelaren som lagt bring-in.
 4. Ett fjärde kort delas ut öppet. Spelaren med bäst uppkort agerar först och därefter fortsätter satsandet medsols.
 5. Ett femte kort delas ut öppet. Spelaren med bäst uppkort agerar först och därefter fortsätter satsandet medsols.
 6. Ett sjätte kort delas ut öppet. Spelaren med bäst uppkort agerar först och därefter fortsätter satsandet medsols.
 7. Ett sjätte kort delas ut dolt. Spelaren med bäst uppkort agerar först och därefter fortsätter satsandet medsols.
 8. Alla kvarvarande spelare skapar bästa möjliga femkortspokerhand.

Nedanstående tabell visar den vanligaste satsningsstrukturen i Seven-Card Stud.

Viktiga tips för Limit Seven-Card Stud:
                                                           

1. Ha ett strikt starthandsurval. Inget är viktigare än att veta vilka händer man ska spela i vilka lägen.

2. Spela spelarna. Gör en bedömning av motståndet så snabbt som möjligt: vem spelar svaga händer, vem satsar med drag, vem synar med svaga händer och dåliga drag, vem kan man bluffa bort, vem bluffar mycket, och så vidare.

3. Höj eller lägg dig. Undvik att syna om du inte har en mycket bra anledning att göra det (som att gillra en fälla för en motspelare).

4. Kom ihåg uppkorten. Titta på alla motståndares uppkort och lägg dem på minnet. Det är mycket viktigt att veta om händerna är ”levande” (inga eller få nyckelkort för att förbättra din hand har synts på bordet) eller inte. Det enda sättet att bli bra på detta är att träna. Ju fler händer man spelar, desto bättre blir man.

5. Höj med starka drag. Att satsa med drag är faktiskt mer värdefullt i Stud än i Hold’em, beronde på vilken del av draget som syns och vilken som är dold. Man vill då att så mycket av draget som möjligt ska vara synligt. Om du sitter med ett färgdrag på sjättegatan och två av dina färgkort är dolda är chansen mindre att motspelarna lägger sig än om alla färgkorten är synliga.

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page