Licensen indragen för Full Tilt

Full Tilt Poker

Alderney Gambling Control Commission (AGCC) har återkallat den operativa licensen för Full Tilt Poker med omedelbar verkan.

I ett uttalande till media i dag sade AGCC att Full Tilt Poker "kraftigt vilselett" kommissionen om sin operativa integritet och brutit mot flera av AGCC:s föreskrifter, inklusive falsk rapportering och otillåten kreditgivning.

Det här kan ses i skuggan av den pågående rättsprocessen i USA, där en amerikansk distriktsåklagare omformulerat åtalet och kallat Full Tilt Poker för ett "globalt bedrägeri".

Återkallelsen av licensens gäller för de tre företag som tillsammans utgör Full Tilt Poker: Vantage Limited, Filco Limited och Oxalic Limited. Ett fjärde företag - Orinic Limited - beskrivs som "en nyligen tillagd geografisk avdelning av pokerrummet Full Tilt" får också licensen upphävd.

Det nya beslutet utesluter inte återaktivering av licenserna under eventuellt nytt ägarskap, säger uttalandet, men AGCC har nu formellt avsagt sig jurisdiktion över det aktuella ägarskapet.

Kommissionen säger också att frågor om spelarnas konton och pengar nu en fråga för polis och civila myndigheter.

Så här lyder AGGC:s uttalande i sin helhet:

AGCC: kommissionärer, i egenskap av tribunal, har idag återkallat tillstånden för Vantage Limited, Filco Limited och Oxalic Limited, som tillsammans utgör Full Tilt Poker (FTP) med omedelbar verkan. Detta följer efter den tidigare indragningen av licenserna den 29 juni 2011.

Vid en hearing som hölls i London under sex dagar framkom det att FTP fundamentalt hade vilselett AGCC om sin operativa integritet genom att kontinuerligt rapportera likvida medel som hade beslagtagits i det fördolda eller begränsats av amerikanska myndigheter, eller som annars inte var tillgängliga för operatören.

Allvarliga brott mot AGCC:s föreskrifter inkluderar falsk rapportering, obehörig tillhandahållande av kredit, och underlåtenhet att rapportera väsentliga händelser.

Vid början av förfarandet den 26 juli hade AGCC klargjort sin inställning att hålla förhöret offentligt med tanke på spelare och media.

Tribunalen blev emellertid övertalad om att förhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar på grund av krav från FTP som gjorde gällande att det skulle maximera chansen till en kommersiell räddning av verksamheten till förmån för spelarna. Av denna anledning tilläts en ajournering på 54 dagar.

Det är viktigt att notera att ett upphävande av FTP: s licenser inte, som det har spekulerats, förhindrar en återaktivering av verksamheten under nytt ägarskap och ledning.

Olösta krav från spelare gentemot FTP blir en fråga för polisen och civila myndigheter. Nu när FTP:s licenser har återkallats har AGCC inte längre jurisdiktion över dessa företag.

Licensen för Orinic Limited, ett nyligen tillagd geografisk indelning av FTP:s pokerrum, förblir blockerad.