Lär dig vinna på micronivå: Strategi före floppen, del 2

Texas Holdem Regler
Foto: Arkiv

När en annan spelare inleder höjandet före floppen har du tre val: kontrahöja (trebeta), syna eller lägga dig.

Här hittar du del 1 av denna artikel.

Du bör trebeta eller lägga dig betydligt oftare än du synar, men det finns lägen när syn är det bästa valet.

I boken Crushing the Microstakes (skriven av BlackRain79) tas tre viktiga undantag upp:

När du har ett pocketpar och vill jaga set. Man kan tjäna mycket pengar på set på micronivåerna, men att trebeta med små eller medelstora par är för det mesta inte idealiskt, eftersom vi inte kan syna en fyrbet och inte träffar floppen tillräckligt ofta om vi blir synade.

När du har en hand som är tillräckligt bra för att syna med, men som tappar värde vid en trebet. Även om man ofta trebetar med händer som AK eller JJ, finns det lägen när det inte är optimalt att göra det.

Om, till exempel, en väldigt tight spelare höjer från tidig position, är hans range så stark att han, vid en trebet, kommer att kasta de händer vi vill spela mot och fortsätta med de händer som vi ligger under mot.

När du har en spekulativ hand och en fisk har gått in i potten. Ett viktigt kriterium måste dock vara uppfyllt innan du ens funderar på att syna i den här situationen: du måste ha position.

Det kan vara väldigt lukrativt att spela händer som suited connectors, ess med färgkort och klädda kort mot fiskar, men du bör försöka hålla potten nere och spela i position.

Utöver dessa undantag bör man i princip alltid trebeta eller lägga sig. Och det finns några faktorer som är viktiga att begrunda innan man fattar det beslutet.

1. Höjarens position

Man måste ta hänsyn till öppningshöjarens position.

Detta är viktigt för att kunna bilda sig en uppfattning om motståndarens range. Generellt sett betyder en höjning från tidig position mer styrka än en höjning från sen position. Du behöver bara titta på ditt eget spel för att förstå detta.

Generellt sett bör man spelare tightare mot en öppningshöjare i tidig position än en i sen position.

2. Höjarens spelstil

Utöver positionen kan vi titta på öppningshöjarens statistik eller – för de som inte använder en HUD – höjarens image.

Man sätter självklart en tight spelare som höjer i tidig position på en starkare range än en fisk som spelar i princip varenda hand.

För att skapa dig en bild av motståndaren ska du besvara följande frågor:

  • Vilken är hans troliga öppningsrange?
  • Lägger han sig ofta mot trebetar?
  • Hur ser hans fyrbetsrange ut?
  • Lägger han sig ofta mot fortsättningssatsningar (continuation bets)?
  • Spelar han aggressivt efter floppen?

3. Kommer du ha position efter floppen?

Som du vet vi det här läget så får man flera fördelar när man har position. Man agerar sist i alla satsningsrundor, man kan sätta press på sin motståndare och maximera värdet, för att ta några exempel. Det är således viktigt att veta om man kommer ha position efter floppen eller inte.

Med hjälp av de ovan nämnda faktorerna kan du skapa dig en bild av din motståndares range och ditt läge efter floppen.

Trebeta bara för värde!

Superweekend Tallinn (Foto: NordicBet)

Detta är mycket viktigt på micronivå.

Det är meningslöst att finlira och trebeta med spekulativa händer eftersom man bara kommer hamna i jobbiga lägen med dem.

Ja, på högre nivåer bör man balansera sin range med trebetar och fyrbetar, men inte på micronivåerna.

En trebet ska i princip alltid göras för värde. Finns inte värdet är läggning nästan alltid det bästa valet.

Not: När det handlar om att trebeta för värde kan du använda programmet Pokerstove för att få en uppfattning om vilka händer du kan trebeta för värde med mot din motståndare. Lägg in hans range i Pokerstove samt väntevärdet din hand ger mot din motståndares range. Gör detta flera gånger för att skaffa dig en bättre uppfattning om ditt väntevärde mot olika ranger.

Ett exempel är en höjning från UTG från en väldigt tight spelare. Pokerstove kommer att berätta att AA och KK är de enda händerna som är värda att trebeta med. Gå tillbaka till de undantag vi tog upp ovan för när det kan vara okej att bara syna, så kommer du att förstå varför det inte är särskilt smart att trebeta med en hand som AK mot denna range.  Å andra sidan kan man definitivt trebeta för värde med AK mot en lös spelare som höjer från knappen och det samma gäller för JJ.

Generellt sett kan du alltid trebeta för värde med de bästa händerna i din range, det vill säga QQ+ och AK.

Spelbarhet vid trebet

Utöver ditt väntevärde mot motspelarens range måste du också tänka på hur spelbar din hand är. Idealet är förstås att ha position eftersom det ger dig kontrollen.

Är man ur position mot en aggressiv spelare som ofta synar dina trebetar och spelar aggressivt efter floppen, är det nog ingen bra idé att trebeta med en hand som JJ. Detta eftersom den kan vara svårspelad efter floppen.

Kom ihåg, du lägger grunden för resten av handen före floppen, så försök att alltid tänka framåt med tanke på handens spelbarhet i kombination med position och typ av motståndare.

Om du tror att du kommer hamna i ett jobbigt läge kan det vara bättre att bara syna och hålla potten nere. Det kan till och med vara läge att lägga sig om man inte känner sig bekväm med något av de andra alternativen.

Ska man någonsin trebeta med luft?

När man trebetar utan att ha en stark hand kallas det för ett trebeta med luft eller “light”. På högre nivåer är detta ett viktigt vapen att ha, men det gäller inte på micronivåer.

Kom ihåg: Om du enbart trebetar för värde på micronivåerna så kommer du att klara dig bra.

Det finns lägen då det kan vara lönsamt att trebeta light, men ett par kriterier måste vara uppfyllda:

Du måste vara i position

Det måste vara mot en spelare som ofta lägger sig mot trebetar och fortsättningssatsningar.

När man trebetar kommer foldequity in i bilden och för att maximera den måste de ovanstående kriterierna vara uppfyllda.

Försök inte ”spela snyggt” med trebetar på micronivåerna, utan håll till dig till de rätta lägena. Då får du värde och dessutom blir din trebetsrange lite mer balanserad.

Vilka händer kan man trebeta light med?

cards 26994

Händer som inte skapar problem efter floppen är bra att trebeta light med.

Låt oss säga att du trebetar med en svag hand som A4 och A-7-T kommer på floppen. Du gör en fortsättningssatsning och motståndaren höjer.

Högsta par i en relativt stor pott - det är ett svårt läge för många nybörjare. Det är given fold, men har man problem att lägga sig i detta läge bör man inte spela den typen av händer överhuvudtaget.

Samma sak gäller för händer som lätt blir dominerade i trebetade potter, som KJ, AT, och så vidare.

Har man svårt för att lägga sig efter floppen men den typen av händer (om det blir mycket action) är det säkrare att trebeta light med suited connectors. Med den typen av hand träffar man inte floppen lika ofta och det är mycket enklare att lägga sig om motståndarna spelar aggressivt.

En annan fördel är att du ofta kommer att vinna en stor pott när du väl träffar floppen eftersom det kommer att vara svårt för din motståndare att sätta dig på den typen av hand.

Om man inte har svårt för att lägga dig när det blir mycket action efter floppen kan man trebeta light med händer som höga kort, ess med färgkort och suited connectors.

Rent logiskt borde man även kunna räkna in små och medelstor par här, men som vi förklarat ovan är det ofta bättre att bara syna med dessa.

Höjningsstorlek när du trebetar

Här tittar vi först på om du har position eller inte.

När du har position bör du höja 3x den ursprungliga höjningen och när du inte har position bör du höja 4x den ursprungliga höjningen.

När din motståndare trebetar

Om du öppningshöjer och din motståndare trebetar betyder det i princip alltid att han har en stark hand, när det spelas på micronivå. Vanligen är det bästa valet att lägga sig.

Först och främst tappar du initiativet om du synar och då måste du hoppas på att träffa floppen. För det mesta kommer du dock inte att träffa floppen, och då lär resultatet bli en läggning.

Och även om du faktiskt träffar är det inte säkert att du får betalt. Din motståndare kommer inte med automatik att investera hela sin stack.

I många fall kommer – när han inte träffat något och du visar aggressivitet – kommer han att lägga sig och det täcker inte upp för alla förluster av 10-12bb.

I många fall kommer du även spela ur position, vilket är en stor nackdel. Du får gissa dig fram medan motståndaren har all information.

Utöver det så är det svårt att maximera värdet av en floppträff när man är ur position.

Har du en hand som AA eller KK är beslutet enkelt: fyrbeta all-in.

Poker-SM Malta

Vilka händer du kan syna en trebet med beror på motståndaren och situationen. Det säger sig självt att du kan syna med fler händer mot en lös trebetare som dessutom spelar passivit efter floppen, jämfört med en tight trebetare som spelar aggressivt efter floppen.

Du måste därför väga in position och din motspelares tendenser/statistik, men även handens spelbarhet spelar in. Du leder kanske mot din motspelares range, men hur mycket är det värt när du är ur position med en hand som 88 och med A-J-6 på floppen?

Dessutom är det i det här fallet viktigt att tänka framåt, och om det känns osäkert, kan du lägga dig. Ha alltid i åtanke att det kommer dyka upp många bra lägen på micronivåerna så varför försöka utnyttja små fördelar med risken att hamna i problem?

Höjningsstorlek när du fyrbetar

När din motståndare trebetar och du vill fyrbeta ska du höja hans trebet 2,5x-3x. Gör den större höjningen om du misstänker att motspelaren kommer att slå tillbaka.

När din motståndare fyrbetar

När din motståndare fyrbetar efter din trebet bör du bara spela vidare (gå all-in) med AA och KK. Det enda tänkbara undantaget är om du har KK mot en extremt tight motståndare som endast skulle fyrbeta med AA.

Man skulle kunna tänka sig att QQ också är en fembetskandidat mot vissa motståndare, men det är faktiskt så att den handen bara har 53 procents väntevärde mot en lös fyrbetsrange med händer som TT+, AQs+, Ako.

När rangen är ännu tightare (vilket ofta är fallet) tappar handen ytterligare i värde. Ja, det finns lägen där det är korrekt att syna baserat på pottodds och väntevärde. Men det är sällan värt det på micronivåerna där man enkelt kan vänta in klart bättre lägen istället för att spela med hög varians.

Höjningsstorlek för fembet/all-in

Som nämnts ovan, sitter du med AA eller KK och din motståndare fyrbetar kan du helt enkelt gå all-in.

Slutsats

Det är kanske inte coolt att spela ABC-poker, men det fungerar.

Spelet på micronivåerna är helt annorlunda jämför med högre nivåer. Och det måste även din strategi vara.

Det är kanske inte coolt att spela ABC-poker och ge upp en massa +EV-situationer, men du spelar inte för att boosta ditt ego. Ditt mål är att uppnå en hög vinstnivå, begränsa variansen och klättra upp i nivåerna så snabbt som möjligt.

Du behöver en strategi för att uppnå dessa mål.

I denna artikel har vi gått igenom hur en fungerande strategi för spel före floppen på micronivå ser ut. Självklart avgörs inte alla potter före floppen, men med ett stabilt preflopp-spel lägger du en bra grund för att få enklare beslut att fatta på senare gator.

De viktigaste faktorerna när det gäller spel före floppen är:

•Position

•Att ha initiativet

•Handstyrka

•Spelbarhet

•Utvärdering av motståndare

Tar du alla dessa faktorer i beaktande innan du bestämmer dig om du ska spela en hand eller inte, och hur du i så fall ska spela den, kommer att fatta mycket bättre beslut än de flesta av dina motståndare på micronivåerna.

Och det är precis det poker handlar om: att ha en edge på sina motståndare!

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page