Lär dig vinna på micronivå: Strategi efter floppen del 1

kort_marker

Som vi tagit upp i artiklarna om spelet före floppen, måste man spela ABC-betonad poker på micronivåerna.

Detta gäller även för spelet efter floppen.

Precis som i preflopp-guiden kommer vi att inleda med vilka mål vi har med spelet efter floppen och hur vi kan uppnå dessa.

En påminnelse:

På micronivå är det absolut viktigaste att maximera värdet på sina starka händer.

Du måste klara av att lägga dig i situationer där du bara kan vinna en liten pott eller, om det går snett, förlora en stor pott.

Man blir INTE en vinnande microstakes-spelare genom att utnyttja varje enskild möjlig liten edge. Istället ska man fokusera på att utveckla en solid och lönsam gameplan som är tillräckligt bra för att vinna på micronivå (och bara där).

Vad man inte ska göra

De goda nyheterna är att det finns mängder av dåliga spelare på micronivåerna.

Om du ser till att få värde ur de mest lönsamma lägena (sådana lägen uppstår ofta) så kommer du att göra en stabil vinst med låg varians och ha möjlighet att klättra i nivå snabbare (om du nu vill det).

De flesta spelarna på micronivå gör dock raka motsatsen. Istället för att sikta in sig på svaga spelare och lägen med stort värde, fokuserar de på små fördelar mot andra hyfsade spelare.

De försöker sig även på mer avancerade spel mot svaga spelare, som semibluffar, rena bluffar eller hjältesyner – alla dessa spela skapar högre varians, en lägre vinstnivå och frustration.

Var INTE en av spelarna som faller i dessa fällor.

Vad man ska göra

Istället för att använda avancerad pokerstrategi, som inte är optimal mot majoriteten av spelarna på micronivå, ska du välja en annan taktik:

Fokusera på lägena där du kan vinna mycket pengar!

Allt detta finns förklarat i e-boken ”Crushing the Microstakes”. Ett måsteköp om du vill bli en vinnare på de allra lägsta nivåerna.

Som ett komplement till det kommer vi här nedan presentera några grundläggande riktlinjer för en solid postflopp-strategi på micronivå.

Stor pott, stark hand; liten pott, svag hand

För att vinna maximalt mot svaga spelare måste vi veta vilka händer som är effektiva mot dem.

Kort sagt: Spela stora potter med starka händer och spela små potter med svaga händer.

Detta är helt i linje med vår målsättning från inledningen av artikeln: maximera värdet med starka händer och lägg dig i lägen där du antingen kan vinna en liten pott eller förlora en stor pott.

Vad är starka och svaga händer?

chips and cards

Det låter simpelt men svaret på frågan ovan är “det beror på”.

En hand som högstapar med topp-kicker är en medioker hand mot en hyfsad spelare. En sådan spelare kommer normal sett inte betala av på tre gator med en svagare hand.

Du kan däremot förlora en stor pott om du satsar stort med en sådan hand mot den typen av motspelare.

En fisk kommer dock att skicka in hela sin stack med en hand som högstapar med svag kicker – således är ditt högstapar med topp-kicker en stark hand mot den sortens spelare.

Så det första vi måste göra innan vi bestämmer om en hand är stark eller svag är att ha koll på vem vi spelar mot.

Återigen vill vi hänvisa till e-boken Crushing the Microstakes där detta förklaras mycket detaljerat och ingående.

Här håller vi det dock på en något enklare nivå och nöjer oss med att skilja mellan dåliga spelare och hyfsade spelare.

Hur man känner igen en svag spelare

Dessa spelare bör vara dina huvudsakliga måltavlor eftersom det är dem du kan tjäna mest pengar på.

Svaga spelare kommer att betala av med svagare händer och eftersom satsningar för värde är nyckeln till att vinna på micronivå vill du ha motspelare som är villiga att ge dig betalt med sämre händer.

Hur hittar man dessa spelare?

Först och främst är det viktigt att du håller koll på showdowns (visningar av kort).

Dessa kommer att ge dig mest - och bäst – information. Genom att titta tillbaka på händer du spelat mot dina motståndare kommer du att få mycket information om dem.

Om du hittar en spelare som synade hela vägen med bara högstapar, till exempel, är chansen stor att det är en dålig spelare som regelbundet kommer att betala av dig med svaga händer.

När du tittar på showdowns kan du även se vilken typ av händer dina motståndare spelar, och från vilka positioner de spelar dem. Om en spelare höjer med händer som A7s eller Kjo från UTG, kan du dra slutsatsen att denna spelare inte har en tight UTG-range, och det är ett tecken på att det är en dålig spelare.

Sannolikt är denna spelare inte heller medveten om de nackdelar positionen (UTG alltså) medför.

Annat att hålla koll på:

- Hur många händer motståndarna spelar och om de höjer med flertalet av sina händer eller är passiva och synar mycket. En spelare som spelar många händer men bara höjer med ett fåtal av dem är normalt en svag spelare.

- Om du använder en HUD (Heads-Up Display) kan du även kolla om det finns ett glapp mellan VPIP och PFR. Svaga spelare har ofta ett stort glapp mellan dessa, medan hyfsade spelare oftare har ett litet glapp.

- När du använder en HUD ska du även hålla koll på hur ofta en spelare lägger sig mot trebetar, fortsättningssatsningar på floppen, och så vidare. En spelare som sällan lägger sig kommer högst sannolikt att syna med svaga händer.

Ditt mål är hitta denna typ av spelare, så om du är ny vid ett bord ska du alltid studera motståndarna noggrant så att du kan klassificera dem så snabbt som möjligt.

Hur man känner igen en hyfsad spelare

Vanessa Selbst
Selbst, en sansad spelare.

Alla spelare som inte kan klassificeras som ”dåliga spelare” kallar vi för ”hyfsade spelare”.

Detta innebär inte automatiskt att du faktiskt har att göra med en hyfsad spelare (i många fall är det inte så). Men mot denna grupp av spelare ska du vara en aning mer försiktig när det handlar om att satsa för värde.

Mot dessa spelare är ditt mål att ha en solid strategi och bara ge dig in i stora potter med riktigt starka händer.

När vi inte har det håller vi istället spelet enkelt och minskar således variansen.

Som sagt fokuserar vi på de dåliga spelarna, men med en enkel, grundläggande strategi är chanserna goda att vi även kommer vinna pengar från de andra spelarna.

Uppdelning av starka och svaga händer

Nu när vi delat upp motståndarna är det mycket enklare att avgöra om en hand är stark eller svag.

Nedan kommer vi att beskriva olika typer av händer och berätta vad du bör ha för målsättning med dem.

Kom ihåg: Detta är bara grundläggande råd – alla situationer är unika i poker. Du ska alltid analysera brädan och hur den passar med motståndarens range, din uppfattade range, och så vidare.

När det gäller råden nedan utgår vi ifrån att det inte finns några möjliga färger eller stegar. Självklart måste du agera försiktigare när det finns möjlighet till färg eller stege.

Dessa riktlinjer bör dock ändå hjälpa dig med att avgöra om du har en stark hand eller en svag hand och hur du ska spela.

Händer utan par/skräp

Dessa händer enkla att spela: ge upp om du inte vinner potten med din fortsättningssatsning.

Par

När det gäller par kan vi dela upp dem i högstapar och mellanpar och lägre. Här kan även kickern vara viktig.

Svaga par som mellanpar och lägre kan man enkelt ge upp, med undantag för en möjlig fortsättningssatsning för att vinna potten. (Mer om fortsättningssatsningar senare).

När du floppar högstapar har du fortfarande en svag hand. Du bör agera med försiktighet mot såväl hyfsade som dåliga spelare.

Med högstapar med topp-kicker kan vi skilja på motståndarna. Mot en hyfsad spelare bör du inte spela en stor pott med denna typ av hand, men mot en dålig spelare bör du definitivt värdesatsa mer.

Kom dock ihåg att även om en hand som högstapar med topp-kicker ökar i värde mot en svag spelare är det inte den typen av hand som du kommer att tjäna mest pengar på.

Överpar

Ett överpar ser bra ut vid första anblicken, men kommer verkligen en hyfsad spelare betala av tre gator med en sämre hand?

Om du tror att de inte kommer göra det (och en spelare som är verkligen är hyfsad gör ofta INTE det) så innebär det att du inte bör spela en monsterpott mot denna typ av motspelare.

Mot en dålig spelare kan det däremot faktiskt vara en riktigt lönsam hand. Om du till exempel har par i kungar på floppen Q-8-5 och den dåliga spelaren sitter med AQ så har du goda chanser att få betalt hela vägen.

Självklart måste du utvärdera ditt överpar. Ett överpar som 99 på brädan 8-5-2 skiljer sig förstås en del från det tidigare exemplet.

Tvåpar

Mot hyfsade spelare bör du ha samma inställning med tvåpar som med överpar. Du vill ha värde, men du vill inte bygga en jättepott.

Mot en dålig spelare är detta en mycket lönsam hand och du ska värdesatsa så mycket du kan. Denna typ av motståndare kommer att betala av med många svagare händer.

Triss (när två av korten ligger på brädan)

Även om en triss är stark är den inte lika dold som ett set och därför bör du agera med försiktighet mot en hyfsad spelare.

I det här faller spelar din kicker en viktig roll. Du vill inte hamna all-in med T9 på brädan 9-9-2 bara för att få se att din motståndare har en bättre kicker.

Precis som med tvåpar vill du få ut värde, men du ska inte bygga en jättepott om du inte är helt säker på att du har bäst hand.

Mot dåliga spelare behöver du inte oroa dig lika mycket för kickern eftersom de kommer att betala av med svagare händer som överpar, lägre par, och så vidare.

Svaga spelare gillar inte att bli bortbluffade så de kommer ofta att tro att du bara är ute och kör.

Set (som triss fast du har två av korten på hand)

Med dessa händer behöver du inte dela upp motståndarna – det är bara att värdesatsa så mycket som möjligt.

Självklart måste du ha koll på brädan med tanke på möjliga stegar och/eller färger, men om det inte finns någon fara för det är det bara att försöka få in allt du har.

Stege

Mot hyfsade spelare är stege en mycket lönsam hand så länge du har nötstegen (bästa möjliga stegen).

Om du har en lägre stege eller om det ligger fyra kort i ordningsföljd på brädan ska du vara försiktig eftersom en hyfsad spelare inte kommer betala av med en sämre hand än din när risken att någon har stege är så stor.

Men starka stegar är som sagt mycket lönsamma och du ska försöka få ut så mycket värde som möjligt med dessa.

Mot svaga spelare behöver det inte tänka lika mycket på vilken typ av stege du har eftersom de kommer att betala av med händer som tvåpar och liknande. Undantaget är när det ligger fyra till stege på bordet och du fyller stegen nedåt.

Färg

Mot hyfsade spelet är enbart nötfärger riktigt lönsamma. Man kan värdesatsa med lägre färger också, men man måste vara betydligt mer försiktig, speciellt när det ligger fyra kort i samma färg på brädan.

Mot dåliga spelare är dessa händer generellt sett mycket lönsamma, eftersom de ofta kommer att tro att du bluffar och betalar av med svagare händer.

Ett undantag är om det ligger fyra färgkort på brädan och du inte har nötterna. Då bör du agera försiktigare.

Monsterhänder: Kåk eller bättre

Dessa händer talar för sig själva. Det är bara att försöka få ut så mycket värde som möjligt av samtliga motståndare.

Händer av den här typen är definitivt mycket lönsamma, och du bör behandla dem därefter.

Drag

Detta är en speciell kategori. För det mesta är ett drag en hand utan par eller med ett svagt par, men det har potentialen att bli en riktigt stark hand.

Mot en hyfsad spelare kan du spela dragen lite mer aggressivt, om du tror att du även har foldequity.

Mot dessa spelare kan du vinna handen på två sätt: du träffar draget eller så lägger sig motspelaren. Som vi nämnde ovan måste du dock fortfarande tänka på hur starkt ditt drag är (kan du få bästa möjliga färg/stege, och så vidare?).

Mot svaga spelare ska du vara försiktig med denna typ av hand om du inte har ett par tillsammans med draget. Dåliga spelare lägger sig inte gärna så semibluffen är inte lika effektiv mot dem.

Semibluffar är delvis beroende av foldequtiy och någon sådan har du inte mot dåliga spelare. Således bör du spela handen mer passivt.

Syna istället för att höja om oddsen är korrekta.

I del 2 av denna artikel kommer vi att visa hur man kan planera sina händer i förväg.

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page