Kvinnliga pokerturneringar – resultatet av könsdiskriminering?

Vanessa Selbst
Vanessa Selbst

Poker har ur ett traditionellt perspektiv ansetts vara ett mansdominerat spel men har under de senaste åren fått en annan förändrande image. Allt fler kvinnor har gett sig in i pokervärlden såväl som spelindustrin överlag. Uppmärksammandet kan återses framförallt inom poker, där ett flertal kvinnliga spelare har klättrat upp och nått stora framgångar som pokerspelare. Det finns dock indikationer som tyder på diskrimering av kvinnliga spelare vilket har lett till att det nu även arrangeras avskiljda pokerturneringar och events där enbart kvinnliga spelare är välkomna.

Den traditionella synen på pokerspel
Många må tro att enbart cowboys, äldre och moderna män ägnar sig till pokerspel men så är inte fallet. Den gamla och kontroversiella imagen kring pokerspel verkar däremot fortfarande leva kvar även om det finns markanta förändringar som har skett de senaste åren. Tittar vi på gamla bilder eller filmer så ser vi oftast kvinnan som ett objekt som bara sitter i knäna hos manliga pokerspelare. Det finns inga källor som kan förklara varför det är på det sättet men framförallt inom pokerspel har kvinnor ofta fått sina förmågor och kunskaper grovt underskattade. I takt med detta har det skett stora förändringar och kvinnans roll i spelbranschen har börjat få en ny image. Under flera event har det även visat sig sitta fler kvinnor än män i spelen.Trender pekar på att antalet pokerspelande kvinnor har ökat drastiskt vilket även många spelaktörer har bekräftat. Även om detta är positivt för jämställdheten ur ett genusperspektiv så verkar diskriminering vara en konservativ del som kvarstår.

Diskriminering mot kvinnliga pokerspelare
Många kvinnliga pokerspelare har yttrat sitt missnöje över könsdiskrimineringen inom pokervärlden och en av dessa är Vanessa Selbst som både är kvinna och homosexuell, dock inte den enda homosexuella pokerspelaren. Selbst sägs enligt Aftonbladet vara en av de framgångsrikaste kvinnliga pokerspelarna och har under sin tid som pokerspelare tjänat mest i pokerturneringar. På grund av hennes engagemang och framgång anses hon även vara en av de absolut bästa turneringsspelarna. Selbst menar att det råder diskriminering på pokerturneringarna som hon själv har fått bevittna. Hon menar vidare att diskrimineringen finns  och existerar även om vi lever i 2013 samt att många manliga pokerspelare inte vill bjuda in kvinnor till bordet just för att männen bara är intresserade av att möta andra män. Kvinnorna kommer enligt Selbst alltid efter männen. Till brittiska tidningen Metro berättar hon även att diskrimineringen på pokerturneringarna är så pass synlig att hon aktivt har börjat prata med de ansvariga turneringsledarna för att lösa problemet.

Gränsdragningar mellan könen
Även om många kvinnliga pokerspelare försöker få problemet löst så har det inte skett några större framgångar än. Allt fler spelbolag visar procentuella likheter  på fördelningen och menar att fördelningen är relativt jämn mellan båda könen. Problematiken med diskrimineringen kvarstår dock och det enda som marknaden har börjat erbjuda är separata pokerturneringar och spelevents som bara är för kvinnor. Hur framtiden kommer att se ut är däremot osäkert. Ur ett genusperspektiv är gränsdragningarna mellan könen en varningsfaktor som kan bidra till större markanta förändringar inom spelindustrin eller till och med skapa nya problem. Några nyckelfrågor kommer dock återstå. Vilka intiativ kan turneringsarrangörerna ta för att skapa jämställdhet och vad kan enskilda pokerspelare göra för att förändra situationen? Är kvinnliga pokerturneringar ett steg i jämställdheten eller tvärtom?

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page