Kontrollera tells i poker del 1 – forskning och fakta om tells

Sofia Lövgren
Har Sofia Lövgren några tells?

Psykologen och säkerhetskonsulten Åke Strengnell är expert på undermedveten kommunikation. I poker tar sig detta sig detta uttryck i form av så kallade tells. I den här artikelserien berättar Strengnell om hur han coachar professionella pokerspelare och hjälper dem hantera tells, såväl sina egna som andras.

Av Åke Strengell

Inom livepoker består 70 procent av framgången i att läsa "tells", säger Phil Hellmuth (1). Siffran får stå för honom, men alla spelare vet att tolkningen av tells är ytterst viktig för att nå framgång vid pokerbordet.

Vetenskapen menar att 80 procent av kommunikationen öga-mot-öga sker på en undermedveten nivå, så även tells (2). Det är precis det jag ägnar mig åt - att lära professionella inom olika områden att läsa tells, framförallt de undermedvetna. För pokerspelare resulterar det i bland annat ökade vinster och bakgrunden är följande:

Tells finns överallt

Begreppet tells används även utanför pokervärlden, till exempel rekryterare letar efter tells vid anställningsintervjuer, dörrvakter tolkar gäster, jurister bedömer vittnen och så vidare. Det är därför inte förvånande att forskningen är mycket omfattande på detta område - ett av de mest banbrytande är det så kallade ”Wizard Project” (3).

Wizard Project

Syftet är att "studera förmågan hos människor att upptäcka lögner hos andra". Metoden innebär att hittills 20 000 personer med olika bakgrund, till exempel Secret Service, FBI, jurister, poliser, psykologer, vanligt folk - bedömer olika personers trovärdighet.

Resultatet är att endast 50 personer (av 20 000) kan identifiera lögnare med en precision över 80 procent - genomsnittet för de andra är 54 procent. Dock, professionella pokerspelare uppnår cirka 60 procent. De 50 personer vilka når 80 procent eller mer utmärks av att de gör bedömningar utifrån undermedvetna signaler, så kallade mikrouttryck.

Mikrouttryck – ofrivilliga ansikstuttryck

Ett mikrouttryck är ett mycket kort, ofrivilligt ansiktsuttryck visat i ansiktet på människor, som en följd av känslor som upplevs. De förekommer oftast vid högrisksituationer, där människor har något att vinna eller förlora. Mikrouttrycken sker under 1/25 sekund och föregår alltid makrouttryck (frivilliga ansiktsuttryck)(4).

Vidare, aktuell forskning visar att det går att träna upp registreringen av mikrouttryck och det med mycket goda resultat (5).

Jag har konstruerat ett träningsprogram, utifrån ovan sagda, för yrkesgrupper vilka fokuserar på bedömningen av människor. Vad gäller pokerspelare så ser ett dagsschema ut så här:

  1. Träna registrering av mikrouttryck - FBI (online program
  2. Träna registrering av medvetna/undermedvetna tells - på ÅS
  3. Träna registrering av undermedvetna signaler - på sig själv
  4. Träna att styra mikrouttryck, speciellt bluff, maskering - på sig själv.

 Hur det fungerade på en svensk, professionell pokerspelare kommer i nästa artikel - Kontrollera tells i poker del 2 – träning av en pokerspelare

Om författaren

Född 1947, psykolog spec. personlighetsstörning. Arbete: Mental- och kriminalvård 1969 - 1978

Egen verksamhet: "Head-hunter" 1978 - 1989, säkerhetskonsult 1978 -

Kontakt: ake@strengnell.se

Åke Strengnell

Litteraturlista

 1. Hellmuth, P. & Navarro, J.: Read´em and reap. Collins, 2006

2. Lindström, M.: Buyology. Random House, 2008

3. Wizard Project, WIKIPEDIA

4. Mikrouttryck, WIKIPEDIA

5. www. paulekman.com

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page