Imaginära pengar del 2: G-stålar

OMG Clay Aiken!!!1
Phil Galfond

Phil Galfond (känd på nätet som OMGClayAiken) har tagit idén med Sklansky-dollar och byggt ut den så den kan tillämpas på handfördelningar och inte bara för en enskild hand.

I del 1 av den här serien på två delar om imaginära pengar, en detaljstudie av konceptet Sklansky-dollar, lärde vi oss att koppla ett belopp i dollar till det troliga utfallet av en situation vid pokerbordet.

Det här konceptet är viktigt när du analyserar ditt spel efteråt eftersom du kan jämföra de här beloppen direkt med riktiga dollarbelopp.

Problemet med Sklanskydollar är att det är svårt att använda i själva spelsituationen.

Säg till exempel att du höjer $50 före floppen och motståndaren ställer dig all in med $300. Du har en stark read på honom och är 100 % säker att han har ett högt pocketpar mot din A K.

Hans hand Din equity Dina Sklansky-dollar
A A 12% -$178
K K 34% -$46
Q Q 46% $26
J J 46% $26

Som du ser, om du enbart gick efter Sklanskydollar skulle du inte kunna fatta ett beslut utan att veta exakt vilken hand motståndaren har. Om han har JJ kommer du att tjäna Sklanskydollar på en syn, men om han har AA kommer du att förlora Sklanskydollar.

I verkligheten kan du bara sätta motståndaren på en fördelning av händer (en hand range) och utnyttja varje ny information du kommer över till att göra fördelningen smalare. G-stålar (G-bucks) utgår från samma grundläggande princip som Sklanskydollar men matchar din hand mot motståndarens hela handfördelning.

Beräkna G-stålar

Det är inte riktigt lika lätt att beräkna G-stålar som Sklanskydollar, men det är inte omöjligt heller, som du kommer att se.

Först måste du få fram din hands equity mot varje hand i motståndarens handfördelning. För det här exemplet använder vi tabellen ovan. Eftersom G-stålar beräknar värdet för hela fördelningen måste vi ta med equityn för var och en av händerna, dvs:

A A = 88 %

K K = 66 %

Q Q = 54 %

J J = 54 %

Sen måste du räkna ut hur sannolik var och en av händerna är. Till exempel finns det 16 kombinationer av AK men bara sex kombinationer av vart och ett av pocketparen.

OBS: De här siffrorna tar inte hänsyn till din hand. För att kunna beräkna G-stålar för en hand mot en handfördelning måste vi ta bort de kortkombinationer som blockeras av att du har korten i din hand. Det finns då tre kombinationer av AA kvar, och tre kombinationer av KK.

Nu multiplicerar du varje hands equity med antalet kombinationer av den handen:

A A : 0,88*3 = 2,64

K K : 0,66*3 = 1,98

Q Q : 0,54*6 = 3,24

J J : 0,54*6 = 3,24

Till sist lägger du ihop alla händer och delar med totala antalet kombinationer av de olika händerna i fördelningen:

(2,64 + 1,98 + 3,24 + 3,24) / (3 + 3 + 6 + 6) = 11,1 / 18 = 0,616

Siffran 0,616 är handfördelningens equity mot din hand. Eftersom vi vill beräkna G-stålar för din hand, och inte för motståndarens fördelning, tar vi 100 % - 62 % för att få fram din hands equity: 38 %.

Nu när vi vet din equity kan vi räkna ut G-stålarna för din syn. Kom ihåg att potten är $600 och att det kostar $250 att syna.

$600*0,38 = $228

Vår del av totala potten är $228. Dra av vår investering på $250 (kostnaden för att syna) och du har dina G-stålar:

$228 - $250 = - $22

Enligt vår beräkning av G-stålar förlorar du $22 varje gång du gör den här synen.

Som du ser är det en hel del arbete att beräkna G-stålar, särskilt när du sätter motståndaren på en bred handfördelning, till exempel någon av de här:

  • En hand med två hjärter
  • En triss
  • Tvåpar
  • Öppet stegdrag
  • Överpar

När det är över 20 händer i motståndarens fördelning är det ett tungt jobb att utföra alla beräkningar. Det finns en del kalkylatorer för pokerequity som kan ge dig din hands equity mot en godtycklig handfördelning, men även med dem krävs det en del ansträngningar.

Att räkna ut de exakta värdena på G-stålar är en jättebra övning för att utvärdera ditt spel under efteranalysen. När du sitter vid bordet kan du använda G-stålar för att få en vag uppfattning om ifall din syn har +EV eller -EV.

I vårt exempel vet du att du är ungefär 50/50 mot QQ och JJ, att du är 2:1 underdog mot KK och ungefär 8:1 mot AA. Om du inte kan de exakta siffrorna vet du i alla fall att du ligger långt efter AA, en hel del efter KK och jämnt skägg mot QQ och JJ. Eftersom du bara får 1,4 till 1 på pengarna verkar det klart att du inte har tillräckliga odds för att kompensera ditt underläge mot halva handfördelningen.

Ju mer tid du lägger på att göra de här beräkningarna på papper och att köra igenom siffrorna efter dina pokersittningar, desto bättre kommer dina gissningar bli när du sitter vid bordet. Du måste inte vara grym på matte för att bli en stabil, matematiskt lagd pokerspelare. Du behöver bara lägga ned tiden som krävs för att arbeta igenom siffrorna och du kommer arbeta upp en känsla för dem.

Om du sätter motståndaren på en fördelning av fem händer och du bara kan slå en av dem, bör du antagligen lägga dig. Det finns också situationer där din motståndares fördelning är så svag att du kan syna med en skräphand, helt enkelt därför att din hand slår tillräckligt många händer i hand fördelning för att ge dig långsiktig lönsamhet.

Det kommer att hända att motståndaren faktiskt har en av de två händer som kan slå dig, men om du utvärderar dina fördelningar korrekt kommer du att tjäna pengar i det långa loppet genom att spela mot hela fördelningen. Du bör nästan aldrig sätta motståndaren på den enda handen du kan slå, eller den enda du inte kan slå.

Använd G-stålar eller Sklanskydollar för att räkna ut var du tjänar respektive förlorar mest. Du bör köra de här beräkningarna efter både vinstsessioner och förlustsessioner. Dina faktiska resultat är inte en korrekt representation av styrkan i ditt spel. Men det är G-stålar.

PS: Artikeln har uppdaterats efter feedback och diskussioner med en läsare, Briana. Fortsätt gärna kommentera, alla kommentarer uppskattas!

Läs resten av Sklansky Dollars

Imaginära pengar del 1: Sklansky-dollar

Imaginära pengar del 2: G-Stålar

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page