Hur man på stora mörken möter en galning på knappen

dealer button 30881

Short-handed spel är ofta mer aggressivt än fullringspel. En konsekvens av detta är att mörkarna angrips oftare. Detta är naturligtvis en del av short-handed spel och förväntas. Men ibland stöter man på en spelare som nästan alltid höjer din stora mörk. Detta är mycket svårt att hantera, särskilt om den spelaren sitter två platser åt höger, det vill säga på knappen.

I denna artikel kommer vi att ta itu med några av de tillgängliga strategierna mot en sådan angripare. Låt oss kalla en sådan spelare en "knappgalning" (KG), ett passande namn, tycker du inte? Observera att om den spelaren alltid eller ofta höjer, och inte bara när han är på knappen är de strategier som presenteras här inte helt tillämpliga.

Verkligen en knappgalning?

Det första du måste göra är att ta reda på om du verkligen är upp mot en "knappgalning". Detta är ganska enkelt; se helt enkelt hur ofta han höjer din stora mörk. Om det är nästan alltid, låt oss säga, fyra av fem gånger på varandra efterföljande händer när han sitter på knappen så är svaret förmodligen ja. Och genom att veta detta kan du nu också veta att han nästan säkert höjer utan någon större hänsyn till sina hålkort.

Vilken typ av en knappgalning?

Nästa sak att ta reda på är vilken typ av KG du står inför. Du ser alla "knappgalningar" är inte likadana. Det finns två saker som du måste ta reda på:

1. Den första är att förstå under vilka omständigheter han höjer? Höjer han oavsett tidigare action eller endast när de andra har lagt sig? Återigen, detta kan du ta reda på genom att titta på spelet.

2. Det andra du måste ta reda på är om han anpassar sitt spel till ditt spel. Till exempel, håller han på att höja om du kontrahöjer eller synar han bara, eller kanske ibland t.o.m. lägger sig? För att ta reda på detta måste du engagera dig i en pott med honom och försöka göra några moves och noga titta på vad han i sin tur gör.

När du tror att du vet vilken typ av en KG du är uppe mot kan du prova en av de föreslagna strategierna.

Strategier

Det finns fyra grundläggande strategier som kan användas när du är uppe mot en KG:

1. Den första strategin är att försöka förändra situationen så att du inte längre är en av mörkarna när KG på knappen. Detta genom att ändra din plats till en där du är på angriparens högra sida eller längre bort till vänster, så att han kan hugga på någon annans mörk istället.

2. Den andra strategin är att lämna bordet och hitta ett annat spel. Drastiskt? Inte alls! Tänk på det, som tidigare sagt det är mentalt mycket utmanande att vara under ständig attack och om du inte har den mentala styrka, hitta dig själv ett bättre lämpat spel.

3. Den tredje strategin är att försöka se förbi det faktum att KG höjer med "vilka två som helst" och bara försvara din mörk när du har en hand som är tillräckligt bra. Denna strategi är särskilt lämpad för en KG som är omedveten om den action som föregår hans eget spel. Du å andra sidan har inte råd att vara så slarvig och måste ta hänsyn till vad de andra spelarna gör. Och så länge som spelet fortfarande kan anses vara tillräckligt lönsamt, kan du ha råd att "ge bort" den stora mörken.

4. Den fjärde strategin är att försöka försvara din stora mörk. Hur du gör detta beror på vilken typ av KG du står inför. Om han är den typ som inte tar de andra spelarnas åtgärder i beaktning, då kommer du att behöva vänta på händer som gör bra ifrån sig mot mer än en motståndare och du kommer förmodligen inte att kunna fortsätta delta i potten med händer som inte förbättrats som Ax, Kx och små par. Naturligtvis, om det är möjligt att isolera honom, genom att till exempel återhöja honom, bör du sträva efter att göra det, och om det lyckas ofta fortsätta att spela din hand till river, även när du inte förbättrar. Å andra sidan, om han är den typ som nästan bara höjer när de andra har lagt sig, så har du en annan slags kamp framför dig. I det här fallet är det viktigt att veta om han anpassar sitt spel till de åtgärder du tar. Om han bara han fortsätter att bomba oavsett vad du gör kan du faktiskt vinna en hel del från honom genom att bara syna ned honom när du är osäker och genom att höja när du tror har du övertaget. Mot denna typ kan du ha en bredare range. Men om han är den typ som anpassar sitt spel genom att helt enkelt sluta satsa när du visar hårt motstånd, ja då måste du justera ditt spel till hans spel genom att bli lite lurig i din spelstil. Fördelen med detta är att du ibland kan "åter-stjäla" några potter genom att bluffa och återbluffa. Å andra sidan måste du släppa taget om vissa händer som känns osäkra när han höjer dig.

Förr eller senare kommer du att få en känsla av vad man ska göra och då blir det lättare, även mot de tuffaste och svåraste av knappgalningar.

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page