Hur du sätter en motståndare på en handfördelning

David Sklansky

I boken The Theory of Poker förklarar David Sklansky att om du ska spela en hand korrekt så agerar du på exakt samma sätt som du gjort om du sett motståndarens hålkort.

Detta kommer naturligtvis inte vara möjligt i ett riktigt pokerspel, men du ska ständigt försöka sätta din motståndare på en hand - eller snarare en fördelning av händer.

Ofta när du spelar poker hör du folk säga "jag sätter dig på x, så jag synar" eller "jag sätter dig på y, så jag höjer". Detta är fel sätt att sätta motståndare på händer.

Du kan sällan - om ens någonsin - vara helt säker på vilka två kort din motståndare har. Istället ska du försöka komma fram till ett antal möjliga händer, den så kallade handfördelningen eller handdistributionen.

Att komma fram till en motståndares handfördelning är inte så enkelt som det kan låta. I början av en hand har du knappt någon information och fördelningen är således väldigt vid.

Ju längre du kommer i handen desto mer information får du och kan därigenom stryka möjliga händer hos motståndaren. Låt oss titta på ett exempel:

Du sitter vid ett sexmannabord på nätet med mörkar på $1/$2 och $200 i chips. Din motståndare på knappen är tajt och aggressiv - spelar 18 % av händerna och höjer 15 % före floppen.

 

Eli Elezra

Före floppen

Du har J J och höjer till $7 "under the gun". Två spelare synar och så gör även din motståndare på knappen.

På grund av de två limparna kan spelaren på knappen sitta med ett stort antal händer - fler än normalt. Ta en minut och tänk igenom vad han kan ha.

Vi kan ta bort AA, KK, QQ och A-K eftersom de är händer man nästan alltid kontrahöjer med före floppen. Detta blir ännu mer sannolikt eftersom motspelaren är tajt/aggressiv och inte vill spela dessa händer mot många motståndare.

Om du var spelaren på knappen vilka händer skulle du då syna med? Troligen händer som gör sig bra i potter med flera spelare i. När vi försöker sätta motståndarna på en handfördelning kan vi aldrig vara helt exakta men vi kan komma upp med antaganden.

I det här läget kan vi anta att handfördelningen är följande:

 • A-J
 • Axs
 • K-Qs
 • K-Qo
 • K-Js
 • Q-Js till 5-6s
 • J-9s till 9-7s
 • TT-22

Vissa typer av händer är mer troliga än andra men vi kan gissa att spelaren på knappen synade med någon av händerna ovan.

Som du ser är handfördelningen väldigt bred. Hittills har vi bara synen före floppen att gå på. För att definiera handen bättre måste vi vänta ytterligare.

På floppen

Floppen kommer 6 7 2. Du betar $25, de två första limparna lägger sig och knappen synar.

Din motståndare synade din höjning före floppen och har även synat din bet på floppen. Vi kan nu exkludera en hel del händer från hans handfördelning.

Först tar vi bort alla överkort som en tajt/aggressiv spelare med all säkerhet skulle slänga på floppen. Sannolikheten är också stor att han skulle ha höjt med 8-8 och 7-7 eller något annat överpar, så de tar vi också bort.

Vi har alltså kvar drag, set, två par och svaga par.

Efter floppen är handfördelningen följande:

 • K-Qs till 8-9s i spader (kom dock ihåg att många spelare skulle höja med färgdrag i det här läget, och definitivt med färgstegedrag.)
 • 6-7s
 • 8-9
 • 7-8
 • 7-9
 • 7-7
 • 6-6
 • 5-5
 • 2-2

Med alla dessa händer skulle motståndaren minst syna floppen. Med vissa skulle han säkert höja men när vi försöker komma fram till en handfördelning är det ibland till hjälp att ta med alla händer han skulle spela vidare med.

Som du förstår har vi tagit bort en mängd möjliga händer. Du har nu en ganska god bild av vad motståndaren kan ha.

Turn

Turn kommer T. Du betar $50 och din motståndare går all-in. Synar du?

Låt oss titta på handfördelningen, vilken du kan definiera ytterligare. Med vilka händer skulle spelaren på knappen syna före floppen, syna på floppen och sedan höja på turn?

 

Antonio Esfandiari

Handfördelning ser ut som följer (fortfarande finns några händer med som knappen troligen skulle ha höjt med på floppen och inte väntat till färgkortet kom för att växla tempo.)

 • K-Qs till 8-9s i spader
 • 8-9
 • 6-7
 • 7-7
 • 6-6
 • 2-2

Alla tänkbara händer krossar dig. Det är mycket osannolikt att knappen skulle sitta med en hand som är sämre än de listade ovan. Om du inte kan slå majoriteten av händerna i fördelningen ska du vanligtvis lägga dig.

Dimman lättar med information

Handen startar som en tjock dimma av otydlig information som successivt lättar upp desto mer information du får, och slutligen kan du göra en ganska bra gissning.

Kom ihåg att du inte skall försöka sätta motståndaren på en exakt hand utan snarare exkludera händer som inte är speciellt troliga och därigenom komma fram till ett antal möjliga händer.

Handfördelning är det bästa vapnet du kan använda i ditt pokerspel. Om du på ett bra sätt kan förminska motståndarnas möjliga händer kommer du göra färre misstag. Och det vet vi, färre misstag är detsamma som mer pengar.