Full Tilt-hearing: Uppdatering

Isildur1

Full Tilts advokater och Alderney Gambling Control Commission (AGCC) grälar i första hand om pengar och inte om spelarnas rättigheter, verkar det som.

Hearingen som vi berättade om igår inleddes efter en timmes fördröjning klockan 11 idag och blev snart avbruten igen på begäran av FT:s representanter. Pokerrummets advokater begärde omedelbart en privat förhandling. Alderney-kommissionen motsatte sig Full Tilts begäran och presenterade sina argument.

Omkring 150 personer var närvarande, varav 50 av dem från media. Tydligen är pokerrummet skyldigt kommissionen $400 000 i licensavgifter och AGCC:s främsta syfte är att få sina pengar tillbaka. De här pengarna skulle ha betalats för en tid sedan och har ingenting att göra med utbetalningarna till pokerrummets spelare.

Full Tilt gick med på att betala pengarna inom sju dagar på två villkor: Dels att förhandlingen bordläggs och hålls senare bakom stängda dörrar, samt att AGCC överväger möjligheten att ge FT licensen tillbaka.

Med andra ord handlade hearingen som utlyst av AGCC inte om spelarnas låsta pengar eller om företagets rättsliga problem i USA utan bara om att få sina pengar från Full Tilt, vilket inte riktigt stämmer överens med kommissionens tidigare utsagor om att det främsta syftet var att "skydda spelarna".

FT :s advokater hävdade att dagens utfrågning inte borde vara offentlig, eftersom detta skulle vara "orättvist".  Endast om utfrågningen skulle hållas privat skulle pokerrummet kunna se till att spelarna får sina pengar tillbaka. Advokaterna förklarade vidare att Full Tilt Poker inte se någon anledning att betala sina förfallna skulder om de inte har någon chans att få sin licens tillbaka.

AGCC svarade förutsägbart att om betalningen uteblir kommer FT inte att få sin licens tillbaka alls. Efter en kort paus blev alla journalister ombedda att lämna rummet och istället pågick en lång privat diskussion om bordläggning av förhandlingen.

Sammanfattningsvis har vi inte kommit nämnvärt närmare en upplösning på den här historien. Under dagens förhandlingar steg bwin och Party Pokers aktier med 4%.