Förändringar i PokerStars VIP-program 2012

Chips

PokerStars har meddelat att man kommer att förändra metoden som spelarpoäng, eller VPP (VIP Player Points), beräknas på under 2012.

Förändringarna innebär inte att färre poäng delas ut totalt sett, däremot kommer förändringen i systemet att påverka alla spelare åt ett eller annat håll beroende på spelstil.

Sajten byter till in ett mer balanserat system som gynnar de spelare som bidragit till potten (Eng:  "weighted contribution"). Det här ersätter det befintliga och betydligt enklare (men möjligen mindre rättvisa) sättet att dela ut lojalitetspoäng, där  VPP helt enkelt delas mellan alla spelare i handen.

Resultatet blir enligt PokerStars att spelare med lägre VIP-status gynnas på bekostnad av de med högre VIP-status så att fördelningen av poäng blir jämnare, men det är inte riktigt hela sanningen. I praktiken gynnas först och främst de som ofta lägger pengar i potten på bekostnad av "tajta" spelare. Förändringen har väckt en del irritation bland vissa storspelare som känner att de inte gynnas för sin lojalitet.

Det här gäller bara kontantspelen. Turneringsavgifterna kommer fortfarande att ge 5,5 VPP per dollar i avgift, vilket är samma summa som tidigare.

Ett tidigare förslag gick ut på att man även skulle byta till procentuell rake istället för den stegvisa beräkningsmodell som är normen. Den metoden skulle innebära att spelarna fick betala mer rake i vissa situationer mot att PokerStars istället sänkte procentsatsen och taket. Efter ett ramaskri från spelarbasen släppte PokerStars den idén och behåller istället den gamla modellen.

En annan nyhet som sipprat ut från PokerStars i samband med att förändringarna i VIP-programmet lanserades är att pokerrummet kan vara i startgroparna med någonting som liknar Full Tilts "Rush Poker". Man har i alla fall nämnt att en särskild sorts kontantspel med snabbare spel kommer att lanseras under första kvartalet 2012. Vad det här innebär mer konkret får vi säkert anledning att återkomma till.