Fem fallgropar för nybörjare

Mikael Norinder

Att lära sig spela poker kan vara en besvärlig historia. Även om du lärt dig spelet och dess grundläggande principer kommer du att betraktas som en gröngöling tills den dagen du verkligen lär dig att bemästra ditt spel.

Som nybörjare är det lätt att fastna i vissa fallgropar, om och om igen, och oftast är du som spelare inte ens medveten om vad det är för misstag du gör.

Men räds inte, här kan du läsa om fem vanliga misstag nya spelare ofta begår, och få tips som hjälper dig att undvika dem.

1) Du spelar för många händer före floppen.

Detta är antagligen det största felet av alla. Nya spelare tenderar att spela alldeles för många händer innan floppen. När du väljer en starthand innan floppen så bör den uppnå vissa krav. Du bör endast spela ca 19-24 % av dina tilldelade starthänder, och kasta övriga.

2) Du spelar händerna för långt efter floppen.

Detta nybörjarmisstag är egentligen en direkt förlängning av den första fallgropen. De flesta nybörjare spelar inte bara för många händer, de spelar dem även för långt efter floppen. Många spelar sitt par på handen eller sitt drag hela vägen till river. Generellt ska du bara spela högstapar eller bättre, eller ett starkt drag.

3) Du spelar på känsla snarare än korten, situationen och odds.

Många nya spelare spelar händerna efter en "känsla" de har för korten. Detta är fel. Poker är ett matematiskt spel och allt handlar om odds och sannolikhet.

Därför bör du endast spela händer som har god sannolikhet att vinna, inte för att du känner att du har flax, eller att det är din tur att vinna. En hand ska spelas när situationen säger dig att genom att spela denna hand i det långa loppet så kommer du att tjäna pengar.

Phil Hellmuth
Ta det lugnt vid pokerbordet.

4) Du låter dina känslor gå ut över ditt spel.

Poker kan vara ett stressigt spel. Förlorar du ett par händer och låter dina känslor ta överhanden, så kommer du snart att ta dåliga beslut.

Poker handlar om beslut, och för att fatta bästa tänkbara beslut kan du inte låta dina känslor genomsyra dina tankar.

5) Du tänker kortsiktigt.

Många spelare fattar rätt beslut, men förlorar ändå potten och börjar ifrågasätta sitt spel. De kanske säger "jag borde ha kastat mitt par i ess eftersom han fick en stege".

Detta är fel. Om du satsar dina pengar vid rätt tillfälle, så är detta det korrekta spelet, oavsett handens utgång. Poker är ett långsiktigt spel. Du kan ta korrekta beslut och ändå förlora händer under en längre period. Det kan handla om dagar veckor, till och med månader.

Detta händer eftersom att kortsiktig tur kommer att spela in. Detta till trots så kommer dåliga spelare alltid att förlora till bättre spelare i det långa loppet.

Summering

Försök att hålla nere det antal händer som du spelar innan floppen. Lägg din hand i tid. Basera dina beslut på sannolikhet och fakta, låt inte dina känslor ta överhanden. Anpassa ditt spel efter vad du tror kommer att vara förtjänstfullt i det långa loppet.

 

Senaste blogginlägg »