EU-kommissionen: Gemensam spelreglering kan bli ett nytt koncept på EU-nivå

EU
Nya förslag från Bryssel

EU-kommissionen har under de senaste dagarna utfärdat rekommendationer vars syfte är att skydda konsumenter såväl som spelare i EU.

I takt med detta har ett antal branschorganisationer redan visat respons och meddelat att kommissionen äntligen är i rätt riktning.

En av milstolparna har varit att förena samtliga medlemsstater i en gemensam reglering som ska verka inom hela EU, men nu har EU-kommissionen efter en lång tid gett sitt svar på frågan och återkommit med ett förslag.

Om det kommer bli någon förening återstår att se men i dagsläget ligger fokus främst på gemensamma rekommendationer och riktlinjer. I samband med utformningen erbjöds också samtliga medlemsstater till att följa förslaget.

En av huvudpunkterna som lyfts fram handlar om spelberoende och förebyggande arbete.

Enligt EU-kommissionen står EU för hela 45 procent av spelmarknaden och har över sju miljoner medborgare som spelar på nätet. Vidare uppskattar man att ungefär 0,8 procent är spelberoende och att 2,2 procent har problem med sitt spelande.

De nya rekommendationerna

Det nya förslaget förklaras enligt nedanstående punkter:

Samtliga spelsidor ska presentera och ge information om riskerna med gambling.

Minderåriga personer ska förhindras från att komma i kontakt med gambling. Detta innebär förbud av marknadsföring och exponering för minderåriga. Vidare framgår det att bara myndiga personer ska få exponeras för gamblingrelaterad marknadsföring.

I samband med nyregistrering på spelsidor behöver användaren uppge alla sina uppgifter inklusive personnummer. Genom dessa ska operatören kunna verifiera användaren och spåra eventuell spelhistorik.

Spelare ska kunna arbeta med sina egna spelproblem genom begränsningar i form av tid, vinster och förluster.

Tillgång till support och kundservice ska finnas hela tiden.

Anställda vid spelföretagen skall genomgå särskild utbildning för att, vid kundkontakt, kunna presentera information och redogöra för riskerna med gambling. Detta omfattar även interaktion och dialog med spelarna för att de i sin tur ska förstå konsekvenserna med spelproblem och beroende.

  Hela rapporten finns tillgänglig i ett uttalande från EU-kommissionen:
  http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/docs/initiatives/140714-commission-recommendation-on-online-gambling_en.pdf

  Inga villkor för spelbolagen

  Om du redan har ett spelkonto på nätet så känner du säkert till att de flesta speloperatörer redan uppfyller rekommendationerna, med undantag från aggressiv marknadsföring.

  Det är också viktigt att poängtera att EU-kommissionen i det här fallet enbart vill implementera lagar och inte villkor för spelbolagen.

  Förslaget bygger på att lagarna ska vara desamma i hela EU och att alla länder, som godkänner förslaget, kommer kunna öppna upp sin respektive spelmarknad. Detta ska i sin tur ge mer frihet till konsumenterna.

  Det har tidigare funnits liknande förslag från EU-kommissionens håll. Däremot har varje medlemsland fått välja själv hur och om man vill implementera lagar på nationell nivå.

  Idag finns det 28 medlemsländer och statistik visar att bara 18 procent av medlemsstaterna brukar följa kommissionens rekommendationer.