Dom efter robotskandalen på Svenska Spel – del 4

Svenska spel

Många fuskare har genom åren avslöjats av motståndare. En erfaren spelare vet när någonting inte stämmer. Många har avslöjats genom orimligt hög vinstprocent.

Om jag inte kommer ihåg fel var det även så beträffande robotskandalen på Svenska Spel. Vissa konton hade en orimlig hög vinstprocent. I sådant fall är det klart för mig. De är skyldiga till fusk i form av collusion.

Det går att argumentera att dessa grabbar var duktiga från början, och att arbetet med att lära roboten att spela optimalt gjorde dem ännu vassare. En av dem hävdar att han var mycket duktigare än roboten och vann 90 procent av vinsten själva på femtio procent av händerna.

Alla som tror att det räcker till för att uppnå vinstprocent bättre än världsklass kan räcka upp en hand. Och sedan ge sig själv en örfil så att de vaknar upp.

Det går att hävda mycket här i livet. Men de visste att de inte fick använda en robot att spela. Och de betalade folk för att få använda deras identitet för att spela på fler konton. Det hade knappats behövts om de var okunniga om robotförbudet, för då hade de kunnat köra på sitt eget konto dygnet runt.

Men om det nu är så att robotarna spelat på samma bord - som vi alla tror - varför vill inte Svenska Spel gå ut med det? Är de rädda för att avslöja ännu större säkerhetsbrister? Är de rent utav rädda att bli av med hela pokertillståndet?

Tyvärr blir det hela en rättsskandal eftersom Svenska Spel inte vill lägga korten på bordet.

För om det inte är collusion, vilket det inte är enligt domen, så borde de dömda förmodligen frikännas.

Att använda flera konton är inget brott som åklagaren säger:

Det är inte prövat i målet om det skulle utgöra brott att enbart använda annans id. Det strider ju självklart mot användarvillkoren, men frågan är om det utgör ett straffrättsligt vilseledande.

Brottet enligt domen är att de varit vilseledande i sitt beteende och inget annat:

Resonemanget är att det är ett straffrättsligt relevant vilseledande om man låter en programvara - bot - spela utan mänsklig inblandning. De i målet hörda målsägandena har uppgivit att de utgick från att de spelade mot fysiska personer.   Tingsrätten har även - såsom jag resonerat - funnit att det finns ett samband mellan vilseledandet och dispositionen att vara med att spela som gör att ett bedrägeri föreligger. Förenklat kan man säga att för att ett bedrägeribrott ska föreligga räcker det inte att luras, det krävs att den lurade vidtar någon åtgärd, i detta fallet vara med och spela i en spelomgång, på grund av att han/hon blivit lurad.

På lekmannaspråk har tingsrätten resonerat så här: lagen täcker inte det här, men vi måste hitta på ett resonemang som låter bra, för så här kan vi inte ha det.

Väldigt svenskt, och väldigt odemokratiskt.

De dömda har erkänt att roboten ”Maggie” spelade självständigt. De bryter mot ordningsregeln 2,9 C som Svenska Spel har hittat på, och som är helt central i målet.

Datorprogram eller andra liknande hjälpmedel för beräkning av bästa bud får inte användas av Kund i realtid, utan endast efter det att Kunden har avslutat sin hand.

De dömda hävdar att Svenska Spel tillåter HUD:ar i realtid, vilket de har rätt i. Men tingsrätten har missuppfattat det här med HUD:ar helt.

Dessa samlar statistik från tidigare spelomgångar och denna statistik är tillåten att användas som stöd vid spel i realtid.

Här har advokaterna verkligen en möjlighet att göra skäl för sin lön. Något de naturligtvis inte kommer att göra. Det är upp till de åtalade. Kan de bygga en pokerrobot ska de väl kunna bygga ett resonemang som även Svea Hovrätt ska kunna ta till sig?