Absolute Poker erkänner säkerhetslucka

Poker Table

Under förra veckan uppdagades att det förekommit fusk i Absolute Pokers stora garantiturnering med ett inköp på $1000 + $50. En av spelarna hade uppenbarligen tillgång till information om motståndarnas hålkort och vann turneringen under mycket märkliga omständigheter. Dessutom kunde fusket spåras till en av Absolute Pokers egna medarbetare.

Absolute Poker förnekade till en början att det förekommit någon som helst form av fusk, eller att man hade någon relation till den anklagade (läs mer om händelsen här ). Under helgen har man däremot skickat mejl till sina spelare där man bekräftar att det förekommit fusk under turneringen; en konsult inhyrd av pokerrummet skall enligt AP ha manipulerat systemet internt för att kunna se spelarnas hålkort. Då han dessutom hade tillgång till säkerhetsmekanismerna kunde han också undgå att bli påkommen av de automatiska fuskdetektorerna.

Alla spelare som deltog i den aktuella turneringen har fått inköpet tillbaka, medan den fuskande vinnaren med alias "POTRIPPER" givetvis diskvalificerats, tillsammans med ytterligare en misstänkt deltagare. Undersökningen pågår fortfarande och Absolute Poker samarbetar med både myndigheterna och Kahnawake Gaming Commision för att få en helhetsbild över vad som inträffat.

En skandal av det här slaget får naturligtvis negativa konsekvenser för hela nätpokerbranschen - även om det rör sig om en enskild händelse som i det här fallet, så är det ett stort misslyckande om spelets integritet som helhet börjar ifrågasättas. Förhoppningsvis kommer säkerheten i branschen att förstärkas överlag när det framkommer vad som egentligen hänt på Absolute Poker.