10 viktiga moves i Texas Hold’em: Tregatsbluffen

threebullets good

Ska man bli en verkligt framgångsrik pokerspelare räcker det inte med att kunna grunderna. Det finns en mängd olika speltekniker - som vi i den här artikelserien kallar ”moves” - och ju fler man behärskar ju mer kommer man att vinna.

Vi kommer att gå igenom 10 viktiga moves i Texas Hold’em och förklara hur du ska använda dem för att maximera din vinst.

I den här artikeln fokuserar vi på tregatsbluffen, som är ett mycket aggressivt move. På engelska kallas det ”triple-barrel bluff” eftersom man “skjuter hål” i motståndarens försvar och tvingar honom att lägga den bästa handen genom att bluffa på alla gator (man ”skjuter tre kulor”).

Hur: Som nämnts handlar en tregatsbluff om att satsa på alla gator, det vill säga flopp, turn och river. Ofta har man dessutom redan tagit initiativet i handen genom att vara aggressiv före floppen.

När: Även om en tregatsbluff kan fungera mot alla utom de värsta synstationerna är det bäst att använda detta move mot tuffare, tänkande motspelare. För att trippelbluffa effektivt måste den historia du berättar med dina satsningar vara trovärdig, och dessutom måste motspelaren vara kapabel att följa med i den (en dålig motspelare ser bara till sina egna kort).

Var: För kunna tregatsbluffa effektivt måste dina marker räcka till de satsningar du behöver göra på flopp, turn och river (ofta blir satsningarna större och större). Detta move fungerar alltså bara när stackarna är djupa. Det är ingen idé att försöka sig på en tregatsbluff i en nätturnering med 20 big blinds i stacken.

Varför: Att kunna vinna potter när din hand är sämre motståndarens är en viktig del i poker, och inget move är mer övertygande än en väl utförd tregatsbluff. Det kan inte bara få motspelare att kasta mediokra händer, utan ibland kan du lura dem att slänga händer som är mycket bättre än din.

Så tregatsbluffar du på rätt sätt

Tregatsbluffen kommer inte bara att hjälpa dig vinna potter med sämst hand, utan den hjälper dig även att balansera din range så att du får betalt de gånger du sitter med nötterna och satsar hela vägen.

Men om du trippelbluffar slarvigt, utan riktig förståelse för varför du gör det, kan det istället bli en läcka i ditt spel som kostar mycket pengar.

Skjuta på floppen

Till och med nybörjare vet att det är viktigt att ta kommandot före floppen, men det kan bli lurigt när man ska bestämma sig för om man ska fortsättningssatsa eller inte. Eftersom många tregatsbluffar börjar med en fortsättningssatsning är det avgörande att kunna avgöra vilka brädor man ska fortsättningssatsa på.

Eftersom detta handlar om tregatsbluffar och inte att satsa för värde på tre gator, utgår vi ifrån att du missar floppen.

Det mest grundläggande sättet att utvärdera floppar är att se om de är koordinerade eller inte. På en flopp som J T 7 är det lättare att träffa något än på K 8 2. ”Torra”, icke-koordinerade brädor passar bäst för fortsättningssatsningar.

Räkna även med att motståndarna kommer att ”sätta dig” på höga kort eftersom du var aggressiv före floppen. Samtidigt är det troligast är motståndarna har mellanhöga kort eller små pocketpar. Leta efter floppar som passar den range motståndarna sätter dig på, men som inte passar deras range.

Skjuta på turn

Beslutet om du ska fortsätta satsa på turn eller inte är helt avgörande, och det handlar uteslutande om hur brädan utvecklas.

Du ska satsa när det kommer ett kort som är bra för din troliga range (som motståndarna ser den), men dåligt för motspelarens. Vi säger det igen, det är höga kort som gäller, helst högre än de som kom på floppen. Kort som är högre än det näst högsta på floppen är också mycket bra för turnsatsningar.

En stor del av den range motspelaren synar med på floppen är mellanpar och högstapar. Alla höga kort gör sådana händer mer sårbara.

Kort som parar brädan är för det mesta dåliga att skjuta en andra kula på.

Skjuta på river

Att ha rätt storlek på den tredje bluffkulan är mycket viktigt för din långsiktiga lönsamhet.

Samma tankesätt som på turn gäller, men nu tar vi det ett steg längre. Stora kort, allra helst överkort, är bra att slutföra trippelbluffen med, men kort som fullbordar drag är det inte.

En annan sak att tänka på är hur brädan utvecklades på turn. Många gånger kommer motståndaren syna med mellanpar eller högstapar på floppen och plocka upp ett drag på turn som gör att han kan fortsätta med handen.

Om turn möjliggjorde en massa drag, men inget av dem träffade på river så kan det vara läge att skjuta en tredje kula.

Exempel på en tregatsbluff

Här nedan kan du se ett exempel på hur kraftfull en tregatsbluff kan vara.

I ett ovanligt näsblodigt avsnitt av High Stakes Poker trebettar Tom ”durrrr” Dwan från big blind och följer upp det med en tregatsbluff mot självaste Phil Ivey.

Ivey lyckas nästan göra en verkligt sjuk syn, men till slut måste till och med han ge efter för kraften i tregatsbluffen.