10 viktiga moves i Texas Hold’em: Trebet med luft

Tom Dwan
Tom "durrrr" Dwan trebetar gärna med luft.

I den här artikeln lär vi dig trebeta med luft. Ännu ett sätt att vinna potter trots att man inte har en stark hand.

Genom att ha med detta move i din repertoar före floppen kommer du dels kunna exploatera lösa öppningshöjningar och dessutom balansera din egen range så att du får betalt när du väl får en stark hand.

Vad: Att trebeta med luft innebär att man kontrahöjer före floppen med en hand som troligen än svagare än den som öppningshöjaren har.

När: Försök att identifiera och attackera lösa spelare som öppningshöjer för ofta.

Var: När du trebetar med luft kommer du antingen göra det i position eller från någon av mörkarna. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa lägen.

Varför: Lösa spelare som höjer för mycket före floppen kan exploateras eftersom de kommer bli tvungna att kasta många av sina marginella händer när någon trebetar.

Så gör du en trebet med luft på rätt sätt

Enkelt förklarat så kan man kalla en trebet med luft för en sorts semibluff.

Du höjer med en hand som, även om den inte är bäst just nu, har foldequity  och kan bli bästa handen på senare gator.

Eftersom något av det första många pokerspelare får lära sig är att vara mer aggressiva, så kommer du stöta på mängder av spelare som höjer för ofta före floppen.

När du lärt dig identifiera dessa spelare kan du exploatera dem genom att återhöja, även om dina kort inte är särskilt starka.

Det är dock viktigt att komma ihåg att du måste använda detta move med måtta, annars kan det lätt förvandlas till en kostsam lucka i ditt spel.

Den största risken för nybörjare är att de inte alltid förstår hur de ska spela handen efter floppen.

Låt inte handen skena iväg genom att per automatik lägga in en fortsättningssatsning på floppen och sedan fortsätta satsa på turn och river.

Ett sätt att handskas med detta är att bara trebeta med väldigt starka händer och mycket marginella händer som har stor potential att träffa något på floppen.

Proffstips: Polarisera din trebetsrange för att göra spelet efter floppen enklare.

Genom att hålla dig borta från händer som svaga ess och stora klädda kort, kommer dina beslut senare i handen bli enklare, och du kommer minska ner antalet gånger då du träffar något på floppen, men är dominerad.

Bra händer att trebeta med

Bara för att du breddar din trebetsrnage innebär det inte att du ska kontrahöja i var och varenda hand.

Om vi går tillbaka till liknelsen med semibluffen så bör du välja händer som har goda chanser att bli bäst på floppen, turn eller river.

Små pocketpar är mycket bra att trebeta eftersom ett set kommer att vara bästa handen i de allra flesta fall.

Samma gäller för små och medelstora suited connectors.

Och, som vi diskuterade tidigare, när du missar floppen men den typen av händer är risken mindre att du dras in i en stor pott med sämsta handen.

Trebetar med luft balanserar din range

“Balansera rangen” är ett finare sätt att säga att du inte har en stark hand bara för att du höjer före floppen.

Dina motståndare kommer att upptäcka om du bara trebetar med par i ess och kungar och då kommer du få svårt att ta betalt med dessa monsterhänder.

Genom att höja med topphänder såväl som spekulativa händer får du en mer balanserad trebetsrange.

Låt oss säga att du trebetat med 8 9 och träffade en färg på turn. När du visar upp din vinnande hand kommer motspelarna notera att du trebetade med en marginell hand.

När du sedan hittar par i ess är chansen mycket större att du kommer få betalt.

Exempel på en trebet med luft

Om du fortfarande inte är övertygad om storheten med detta move så kan du kolla in klippet nedan med Phil Ivey, Lex Veldhuis och Barry Greenstein.

I denna hand tas det hela till sin ytterlighet med en trebet med luft som följs av en kallfyrbetshöjning och en massiv fembetsbluff all-in.