10 viktiga moves i Texas Hold’em: Bluff-fångaren

Patrik Antonius
Patrik Antonius vet hur man bluffar. Och huir man fångar bluffar.

Det fjärde viktiga movet i Texas Hold’em är bluff-fångaren. Vi kommer att visa hur du, mot rätt motståndare, kommer att kunna tjäna stora pengar på river med marginella händer som ess-hög och bottenpar.

Vad: Bluff-fångaren är exakt vad det låter som. En hand som inte är jättestark, men tillräckligt bra för att slå din motspelare när hen bluffar. Det är en hand som inte är tillräckligt stark för att värdesatsa med och inte tillräckligt stark för att slå motspelarens värdesatsningsrange, men som har showdown-värde mot bluffar.

När: Generellt sett syftar man på en avslutande syn på river när man pratar man om bluff-fångare.

Var: Bluff-fångare används oftast i bluffspel som No-Limit Hold’em och Pot-Limit Omaha, men fungerar i alla pokervarianter.

Varför: Genom att exploatera spelare som bluffar för mycket kan du förvandla marginella händer som du normalt sett skulle kasta till vinstmaskiner.

Så använder du bluff-fångare på rätt sätt

Det absolut viktigaste gällande detta move är att du förstår när du sitter med en hand som är en bluff-fångare och att omständigheterna är de rätta för att syna den där riversatsningen.

Som i så många andra sammanhang i poker är det du vet om motspelaren avgörande för att kunna fatta rätt beslut.

Du måste ha koll på hens värdesatsningsrange och hur mycket hen bluffar. Du måste förstå motspelarens beteende.

Per definition är en bluff-fångare en hand som är sämre än motspelarens hela värdesatsningsrange. Eftersom du bara vinner mot en bluff är det helt avgörande att du kan identifiera spelare och lägen där bluffar är vanligt förekommande.

Enkelt förklarat – bluff-fångare kommer aldrig att fungera mot någon som aldrig bluffar.

För att fånga en bluff måste det finnas en bluff

Vid ett bord med tight-aggressiva ABC-spelare kan du lägga bluff-fångandet åt sidan helt och hållet och istället fokusera på att maximera värdet på dina starka händer. Men om du spelar mot luriga, aggressiva grinders kommer du att lämna mycket pengar på bordet om du foldar allt som inte är nötterna (eller näst intill).

Eftersom bra spelare vet att folk sällan sitter med oslagbara händer kommer de försöka utnyttja det genom att satsa med missade drag samt göra tregatsbluffar och rena riverbluffar.

För att använda bluff-fångaren effektivt måste du identifiera de spelare som gör det för ofta och utnyttja detta genom att syna med de händer de försöker få dig att folda.

Lär du dig att hitta dessa spelare och lägen är riversyn med ess-hög ett spel du kommer att tjäna mycket pengar på under pokerkarriären.

Kort sagt, du letar efter överaggressiva spelare som satsar och höjer mer än de borde.

Bluff-fångarens matematik

Det enklaste sättet att förklara matematiken bakom en bluff-fångare är att göra det i termer av pottodds och väntevärde (equity).

Normalt sett när man räknar ut sitt förväntade värde jämför man pottodds med sannolikheten för att vinna en hand genom att träffa ett drag.

Men eftersom en bluff-fångare bara vinner när motspelaren bluffar kan du använda hens bluffrekvens i stället för sannolikheten att träffa ett drag för att avgöra om en syn är lönsam i långa loppet.

Ett exempel, för att klargöra:

Alla lägger sig fram till knappen I en $1/$2 NLH cashgame och han höjer till $8. Lilla mörken lägger sig och du synar med A 3 från stora mörken.

Pott = $17

På floppen kommer 9 8 3 och du checksynar $10.

Pott = $37

Båda checkar när 2 kommer på turn och 2 kommer på river. Du checkar och knappen satsar $20.

Din hand slår bara luft, så om han har ett par eller bättre är du rökt. Ska du syna?

För att ta reda på om det är lönsamt att syna i långa loppet måste du räkna ut pottoddsen och jämföra dem med motspelarens bluff-frekvens i det här läget.

Du måste syna $20 för att vinna $57 så potten ger dig 2.85 mot 1 för en syn.

Om du tror att motspelaren bluffar på river 50 procent av gångerna måste du syna eftersom din chans att vinna är 2 mot 1 och potten ger dig ett pris som är bättre än 2 mot 1.

Även om det är omöjligt att sätta en exakt siffra på bluff-frekvensen måste du göra allt du kan för att förstå hur din motspelare agerar i lägen där det är vanligt med riverbluffar.

Om du kan identifiera de lägen där de bluffar för ofta kommer du att kunna fånga bluffarna med svaga händer som du annars skulle ha kastat.

Den absolut viktigaste färdigheten i poker är att kunna sätta sina motspelare på en range, och i det ingår att veta när de bluffar och när de satsar för värde.

Ju bättre du är på att uppskatta sannolikheten för att dina motspelare bluffar, ju mer pengar kommer du att tjäna på att fånga deras bluffar.

Exempel på en bluff-fångare

Är du fortfarande inte övertygad om bluff-fångarens potential? Kolla in här nedan när highstakes-legenden Patrik Antonius fångar en bluff med dam-hög.